Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAGÉAN 10

Ana sing Péngin Bèn Wong Ora Nduwé Iman marang Gusti Allah

Ana sing Péngin Bèn Wong Ora Nduwé Iman marang Gusti Allah

YÉHUWAH nggawé malaékat-malaékat ing swarga sakdurungé nggawé bumi. Ning, ana salah sijiné malaékat sing péngin disembah, padhahal mung Gusti Allah waé sing kudu disembah. Merga nglawan Gusti Allah, dhèwèké disebut Iblis utawa Sétan. Piyé carané Iblis nglawan Gusti Allah?

Sétan nggunakké ula kanggo ngojok-ojoki Kawa

Iblis ngapusi Kawa bèn ora manut karo Gusti Allah. Iblis kuwi licik. Dhèwèké ngomong nèk Kawa ora éntuk mangan salah sijiné woh, merga Gusti Allah ora péngin Kawa dadi kaya Gusti Allah, isa nemtokké sing becik lan sing ala. Tanpa tèdhèng aling-aling dhèwèké ngarani Gusti Allah ngapusi, lan ngojok-ojoki Kawa bèn ora manut dhawuhé Gusti Allah. Dhèwèké ngomong, ”Gusti Allah enggoné ngandika mengkono mau merga pirsa yèn samasa kowé padha mangan woh kuwi, kowé bakal dadi kaya Gusti Allah, lan ngerti apa sing becik lan sing ala.” (Purwaning Dumadi 3:5, BJP) Kawa bodho banget merga percaya karo omongané Iblis. Kawa malah mangan woh sing ora éntuk dipangan, banjur ngojok-ojoki Adam bèn mèlu mangan. Mulai wektu kuwi, Iblis dadi mungsuhé wong-wong sing péngin manut karo dhawuhé Gusti Allah. Nganti saiki dhèwèké terus ngapusi wong-wong. Piyé carané?

Saya Akèh Wong sing Percaya Ajaran sing Ora Bener

Iblis mulang sing ora bener, contoné nyembah patung lan nggunakké kebiasaan turun temurun kanggo ngapusi wong-wong

Iblis ngrusak imané bangsa Israèl mbiyèn. Carané dikon nyembah patung, lan dikon manut karo kebiasaan turun temurun sing digawé manungsa. Nabi Isa Almasih ngandhani para pemimpin agama nèk wong-wong kuwi mulang ”pepakoning [préntahé] manungsa”, dadi ibadahé ora bakal ditampa Gusti Allah. (Matéus 15:9) Gusti Allah ora gelem nampa wong-wong kuwi, merga wong-wong mau ora gelem nampa Almasih. Nabi Isa kandha, ”Kratoning Allah bakal kapundhut saka ing kowé lan bakal diparingaké marang sawijining bangsa kang metokaké wohé.” (Matéus 21:43) Banjur, murid-muridé nabi Isa dadi wong-wong sing nindakké kersané Gusti Allah.

SIblis banjur ngupaya ngrusak wulangané nabi Isa. Apa upayané Iblis kelakon? Nabi Isa ngramal sing bakal kedadéan nggunakké crita. Critané yaiku, ana wong lanang nandur gandum (bentuké kaya wit pari) ing kebon. Banjur, ana wong lanang liya sing nyebar wiji suket ing kebon kuwi. Wit gandum lan suket mau thukul bareng nganti mangsa panèn. Pas panèn, gandum karo suket dipisah, banjur suketé diobong, ning gandumé diklumpukké ing lumbung.

Nabi Isa ngandhani murid-muridé tegesé crita kuwi. Wong lanang sing nyebar wiji gandum kuwi nabi Isa. ”Wiji sing apik kuwi wong-wong umaté Kratoné Allah. Lah tukulan suket kuwi wong-wong balané Iblis. Mungsuh sing nyebar wiji suket kuwi Iblis déwé. Wayah panèn kuwi entèk-entèkané jaman lan sing kerja panèn kuwi para mulékat.” (Matéus 13:38, 39, BJS) Nabi Isa madhakké murid-muridé kaya gandum. Ning, Iblis nyebar wiji suket ing antarané murid-muridé nabi Isa mau. Critané nabi Isa bab gandum lan suket kuwi kedadéan atusan taun sakwisé nabi Isa séda. Pancèn ana wong-wong sing ngaku muridé nabi Isa, ning ngajari bab-bab sing ora bener. Ajaran sing ora bener kuwi contoné Tritunggal. Ajaran kuwi mulang nèk allah cacahé ana telu, ning telu-teluné dadi siji. Wong-wong kuwi uga nyembah patung, lan mèlu urusan politik. Mula, wong-wong kuwi ora isa nduwé iman marang Gusti Allah. Ning, isih ana wong-wong liya sing ora gelem mèlu  ajaran sing ora bener mau. Wong-wong kuwi mesthiné nduwé iman marang Gusti Allah, ta?

Isih Ana Wong sing Percaya Ajaran sing Bener

Wong-wong sing akrab karo Gusti Allah bakal dipisahké saka sing ora akrab. Dadi, wong-wong sing hubungané akrab karo Gusti Allah isa dititèni. Banjur, para malaékaté Gusti Allah bakal nyingkirké wong-wong sing ora akrab karo Gusti Allah. Iblis sing dadi mungsuhé Gusti Allah uga bakal disingkirké. Dadi, ora ana manèh sing isa ngrusak hubungané manungsa karo Gusti Allah.

Piyé carané nitèni wong-wong kuwi? Pitakonan kuwi bakal dirembug ing bab sakbanjuré.

Gusti Allah nggolèki wong-wong sing péngin nduwé iman