Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB ENEM

Piyé Kahanané Wong Mati?

Piyé Kahanané Wong Mati?

1-3. Wong-wong takon apa bab wong mati, lan piyé wulangané agama-agama?

ALKITAB janji nèk mbésuk ”bakal ora ana pati manèh”. (Wahyu 21:4) Ing bab 5, awaké dhéwé wis sinau nèk tebusan isa nggawé manungsa urip saklawasé. Ning, wong-wong saiki isih padha mati. (Kohèlèt 9:5) Mula padha takon, Wong mati kuwi sakjané piyé, ta?

2 Jawaban saka pitakonan mau penting, apa manèh nèk awaké dhéwé wis tau ditinggal mati wong sing ditresnani. Mbokmenawa awaké dhéwé takon, ’Piyé kahanané wong mati? Apa dhèwèké isa nggatèkké aku? Apa dhèwèké isa mbantu aku? Apa aku isa ketemu manèh karo dhèwèké?’

3 Wulangané agama-agama bab wong mati kuwi béda-béda. Ana sing mulang nèk manungsa mati, sing apik munggah swarga, ning sing jahat disiksa ing neraka. Ana sing kandha, nèk wong mati bakal dadi roh lan ngumpul manèh karo keluargané sing wis mati. Ana uga sing kandha, sakwisé wong kuwi mati lan diadili, isa lair manèh dadi wong liya utawa kéwan.

4. Sakjané agama-agama mau mulang bab sing padha apa?

4 Senajan wulangan mau béda-béda, ning sakjané agama-agama mau mulang bab sing padha, yaiku nèk ana bagéan sing isih tetep urip sakwisé wong kuwi mati. Apa kuwi bener?

PIYÉ KAHANANÉ WONG MATI?

5, 6. Piyé kahanané awaké dhéwé wektu mati?

5 Yéhuwah ngerti piyé sakjané kahanané wong mati.  Yéhuwah ngandhani awaké dhéwé, wektu wong kuwi mati, ora ana bagéan sing isih tetep urip. Mati kuwi kosok baliné urip. Dadi, wektu wong kuwi mati, pikiran, perasaan, lan kekarepané wis ora ana. * Nèk awaké dhéwé mati, wis ora isa ndelok, krungu, lan mikir manèh.

6 Raja Suléman nulis nèk ”wong mati ora mangreti apa-apa”. Wong mati ora isa nresnani utawa nyengiti, lan ”ora ana pagawéan, panimbang-nimbang, kawruh lan kawicaksanan”. (Wacanen Kohèlèt 9:5, 6, 10.) Jabur 146:4 uga kandha nèk wong mati kuwi ”kekarepané sirna”.

NGENDIKANÉ YÉSUS BAB WONG MATI

Yéhuwah nggawé manungsa bèn isa urip saklawasé ing bumi

7. Apa wulangané Yésus bab wong mati?

7 Wektu kancané Yésus sing jenengé Lazarus mati, Yésus ngandhani para muridé, ”Lazarus, sadulur kita lagi turu.” Ning, maksudé Yésus dudu turu biyasa. Yésus banjur ngendika, ”Lazarus wus mati.” (Yokanan 11:11-14) Dadi, Yésus madhakké wong mati kaya wong turu. Yésus ora ngendika nèk Lazarus munggah swarga utawa ketemu karo keluargané sing wis mati. Yésus uga ora ngendika, nèk Lazarus ing neraka utawa lair manèh dadi manungsa liya utawa kéwan. Ning, sakjané Lazarus mung turu angler. Ana ayat Alkitab liyané sing madhakké wong mati kaya wong turu. Pas nguripké anak wadoné Yairus, Yésus uga ngendika, ”Bocahé ora mati, mung turu.”​—Lukas 8:52, 53.

8. Apa buktiné nèk Yéhuwah ora nggawé manungsa bèn mati?

8 Apa Gusti Allah nggawé Adam lan Kawa bèn mati?  Ora. Yéhuwah nggawé manungsa bèn séhat lan urip saklawasé. Wektu nggawé manungsa, Yéhuwah uga maringi rasa péngin urip sakterusé. (Kohèlèt 3:11) Apa ana wong tuwa sing péngin anaké tuwa banjur mati? Nèk wong tuwa waé ora péngin, apa manèh Gusti Allah. Ning, nèk pancèn Gusti Allah kuwi nggawé manungsa bèn urip saklawasé, apa sebabé manungsa mati?

APA SEBABÉ MANUNGSA MATI?

9. Apa sebabé préntahé Yéhuwah sakjané gampang dilakoni?

9 Ing Taman Èden, Yéhuwah ngendika marang Adam,  ”Sawarnané wohing wit-witan ing patamanan iki kena sira pangan ing sasenengira, nanging wit pangawruhing becik lan ala iku wohé aja sira pangan. Déné samangsa sira mangan wohé, mesthi sira bakal mati.” (Purwaning Dumadi 2:9, 16, 17) Iki dhawuh sing gampang dilakoni, lan Yéhuwah nduwé wewenang kanggo nemtokké apa sing bener lan sing salah. Nèk manut karo dhawuhé Yéhuwah, Adam lan Kawa mbuktèkké nèk ngajèni wewenangé Yéhuwah. Kuwi uga bukti nèk dhèwèké nduduhké rasa sokur sing gedhé karo berkahé Yéhuwah.

10, 11. (a) Piyé carané Iblis ngapusi Adam lan Kawa? (b) Apa sebabé dosané Adam lan Kawa ora isa diapura?

10 Sayangé, Adam lan Kawa milih ora manut karo Yéhuwah. Iblis ngomong karo Kawa, ”Temtunipun Gusti Allah paring dhawuh dhateng sampéyan: Sira aja mangan wohing sarupané wit-witan ing patamanan iki! Rak inggih, ta?” Kawa njawab, ”Wohé wit-witan ing patamanan iki kabèh kena baé dakpangan, nanging tumrap wohing wit kang ana satengahé patamanan iki, ana dhawuhé Gusti Allah mangkéné: Aja sira pangan, malah ndemok baé aja, supaya sira aja padha mati.”​—Purwaning Dumadi 3:1-3.

11 Iblis banjur ngomong, ”Boten-botenipun sampéyan sami pejah, nanging Gusti Allah mirsa, samangsa sampéyan nedha wohipun wit punika, sampéyan badhé kaparingan awasing paningal, temah dados sami kaliyan Gusti Allah, saged nyumerepi ingkang saé lan ingkang awon.” (Purwaning Dumadi 3:4-6) Dadi, Iblis péngin Kawa mikir, nèk dhèwèké isa nemtokké dhéwé apa sing bener lan sing salah. Iblis uga ngapusi bab apa sing bakal kedadéan nèk Kawa ora manut. Iblis ngomong karo  Kawa nèk ora bakal mati, mula Kawa mangan woh kuwi banjur dikèkké bojoné. Sakjané wong loro kuwi ngerti, nèk woh kuwi ora éntuk dipangan. Dadi, pas mangan woh kuwi, Adam lan Kawa sengaja ora manut lan ora ngajèni Gusti Allah. Kuwi dosa gedhé sing ora isa diapura.

12. Apa sebabé tumindaké Adam lan Kawa bener-bener nggawé kuciwa?

12 Tumindaké Adam lan Kawa sing ora ngajèni Gusti Allah kuwi bener-bener nggawé kuciwa. Piyé perasaané panjenengan nèk nduwé anak sing wis diopèni tenanan, ning malah mbrontak nglawan panjenengan. Panjenengan mesthi lara ati, ta?

Adam digawé saka lemah, lan bali dadi lemah manèh

13. Apa maksudé wektu Yéhuwah ngendika ”sira bakal bali dadi lebu manèh”?

13 Wektu Adam lan Kawa ora manut, wong loro kuwi kélangan kesempatan kanggo urip saklawasé. Yéhuwah ngandhani Adam, ”Amarga sira iku lebu, lan sira bakal bali dadi lebu manèh.” (Wacanen Purwaning Dumadi 3:19.) Kuwi maksudé Adam dadi lemah manèh kaya sakdurungé digawé. (Purwaning Dumadi 2:7) Bar Adam dosa, dhèwèké mati lan ora ana manèh.

14. Apa sebabé awaké dhéwé mati?

14 Nèk manut karo Gusti Allah, mesthiné Adam lan Kawa isih urip nganti saiki. Ning, wektu wong loro kuwi ora manut, dhèwèké tumindak dosa, lan akhiré mati. Dosa kuwi kaya penyakit  turunan sing awaké dhéwé warisi saka Adam lan Kawa. Awaké dhéwé dilairké wis nduwé dosa, mulané awaké dhéwé mati. (Rum 5:12) Ning, iki dudu kersané Gusti Allah kanggo manungsa. Yéhuwah ora péngin manungsa mati lan Alkitab nyebut pati kuwi ”mungsuh”.​—1 Korinta 15:26.

WULANGAN ALKITAB MBÉBASKÉ AWAKÉ DHÉWÉ

15. Piyé carané wulangan sing bener saka Alkitab mbébaské awaké dhéwé?

15 Wulangan sing bener saka Alkitab bab wong mati isa mbébaské awaké dhéwé saka akèh wulangan sing salah. Alkitab mulang nèk wong mati ora ngrasakké lara lan sedhih. Wong mati ora isa dijak omong-omongan. Awaké dhéwé ora isa mbantu wong mati, lan wong mati ora isa mbantu awaké dhéwé. Wong mati uga ora bakal nglarani awaké dhéwé, dadi ora perlu wedi. Ning, akèh agama mulang nèk wong mati isih urip ing panggonan liya, lan awaké dhéwé isa mbantu nèk mbayar pemimpin agama utawa wong pinter kanggo ndongakké wong sing wis mati. Merga ngerti sing bener, saiki awaké dhéwé ora kapusan.

16. Wulangan sing ora bener apa sing diwulangké akèh agama?

16 Iblis nggunakké agama palsu kanggo ngapusi wong-wong lan nggawé awaké dhéwé mikir nèk wong mati isih urip. Contoné, ana agama sing mulang, wektu wong kuwi mati ana bagéan sing isih tetep urip ing panggonan liya. Apa agama panjenengan mulang sing kaya ngono, utawa wulangané bab wong mati padha karo Alkitab? Iblis ngapusi wong-wong bèn adoh saka Yéhuwah.

17. Apa sebabé ajaran neraka kuwi nglarani atiné Gusti Allah?

17 Akèh wulangané agama sing medèn-medèni.  Contoné, ana sing mulang nèk wong jahat bakal disiksa saklawasé ing neraka. Kuwi wulangan sing nglarani atiné Gusti Allah, merga Gusti Allah ora mungkin tumindak kaya ngono. (Wacanen 1 Yokanan 4:8.) Piyé perasaané panjenengan nèk ngerti ana wong sing ngobong tangané anaké merga anaké salah? Mbokmenawa panjenengan mikir nèk wong kuwi kejem banget. Nah, Iblis péngin awaké dhéwé nduwé perasaan kaya ngono marang Gusti Allah.

18. Apa sebabé awaké dhéwé ora perlu wedi karo wong mati?

18 Ana agama sing mulang nèk wong sing mati bakal dadi roh. Agama kaya ngono mulang nèk awaké dhéwé kudu ngurmati lan wedi karo roh-roh kuwi, merga isa dadi kanca sing nduwé kekuwatan gedhé utawa dadi mungsuh sing kejem. Akèh wong sing percaya kuwi. Saking wediné, wong-wong kuwi malah nyembah wong mati, ora nyembah Gusti Allah. Ning, saka sing disinaoni, awaké dhéwé ngerti nèk wong mati ora isa apa-apa, dadi ora perlu wedi. Yéhuwah kuwi sing nggawé manungsa, mula mung Yéhuwah sing kudu disembah.​—Wahyu 4:11.

19. Apa gunané ngerti wulangan sing bener bab wong mati?

19 Wektu ngerti wulangan sing bener bab wong mati, awaké dhéwé isa bébas saka wulangan sing salah. Kuwi uga mbantu awaké dhéwé ngerti janjiné Gusti Allah sing nggumunké bab uripé awaké dhéwé mbésuk.

20. Apa sing arep dirembug ing bab 7?

20 Nabi Ayub tau takon, ”Manungsa manawi sampun pejah, punapa saged gesang malih?” (Ayub 14:14) Apa wong mati pancèn isa urip manèh? Jawabané Gusti Allah sing ana ing Alkitab nyenengké banget. Lan iki arep dirembug ing bab 7.

^ par. 5 Ana sing percaya nèk jiwané manungsa isih urip sakwisé manungsa kuwi mati. Kanggo katrangan sing luwih akèh, deloken Cathetan 17 lan 18.