Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB WOLULAS

Apa Aku Kudu Ngabdi marang Gusti Allah lan Dibaptis?

Apa Aku Kudu Ngabdi marang Gusti Allah lan Dibaptis?

1. Apa sing isa waé panjenengan pikirké sakwise sinau tenanan nganggo buku iki?

PANJENENGAN wis sinau wulangan sing bener saka Alkitab ing buku iki, contoné janjiné Gusti Allah bab urip saklawasé, kahanané wong mati, lan wong mati bakal diuripké manèh. (Kohèlèt 9:5; Lukas 23:43; Yokanan 5:28, 29; Wahyu 21:3,4) Mbokmenawa panjenengan wis teka ing pakumpulan ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah, lan percaya nèk Seksi-Seksi Yéhuwah nindakké ibadah sing bener. (Yokanan 13:35) Panjenengan mbokmenawa wis nduwé hubungan sing cedhak karo Yéhuwah, lan mutuské péngin  ngabdi marang Yéhuwah. Panjenengan isa waé mikir, ’Aku kudu piyé bèn isa ngabdi marang Gusti Allah?’

2. Apa sebabé wong Étiopia kuwi péngin dibaptis?

2 Pitakonan iki tau dipikirké wong Étiopia sing urip pas jamané Yésus. Sakwisé Yésus diuripké manèh, muridé Yésus sing jenengé Filipus nginjil karo wong Étiopia mau. Filipus nerangké karo dhèwèké nèk Yésus kuwi Sang Mèsih. Wong Étiopia kuwi seneng banget karo apa sing wis disinaoni terus kandha, ”Lah punika wonten toya. Punapa wonten pambenganipun [utawa, alangané], bilih kula dipun baptis?”​—Lelakoné Para Rasul 8:26-36.

3. (a) Apa préntahé Yésus kanggo murid-muridé? (b) Piyé cara sing bener wektu dibaptis?

3 Alkitab mulang nèk panjenengan arep ngabdi marang Yéhuwah, panjenengan kudu dibaptis. Yésus ngendika karo muridé, ”Sakabèhing bangsa padha dadèkna siswaKu, lan padha baptisen”. (Matéus 28:19) Pas dibaptis, Yésus maringi conto kanggo murid-muridé. Kabèh awaké Yésus dicelupké ing njero banyu, ora mung diciprati banyu ing sirahé. (Matéus 3:16) Saiki, nèk wong Kristen dibaptis, kabèh awaké dicelupké ing njero banyu.

4. Wektu panjenengan dibaptis, kuwi nduduhké apa karo wong liya?

4 Wektu panjenengan dibaptis, kuwi nduduhké karo kabèh wong nèk panjenengan bener-bener péngin ngabdi lan dadi kancané Gusti Allah. (Jabur 40:8, 9) Panjenengan uga isa mikirké, ’Aku kudu piyé bèn isa dibaptis?’

NDUWÉ PANGERTÈN LAN IMAN

5. (a) Apa sing kudu panjenengan tindakké sakdurungé dibaptis? (b) Apa sebabé pakumpulan ibadah kuwi penting?

5 Sakdurungé isa dibaptis, panjenengan kudu kenal tenan karo Yéhuwah lan Yésus. Panjenengan mulai nindakké iki wektu sinau Alkitab. (Wacanen Yokanan 17:3.)  Ning, kuwi durung cukup. Alkitab kandha, nèk panjenengan kudu nduwé pangertèn sing luwih cetha bab kersané Yéhuwah. (Kolosé 1:9) Pakumpulan ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah kuwi penting banget merga isa mbantu panjenengan saya cedhak karo Yéhuwah. Ya kuwi sebabé panjenengan kudu ajeg teka ing pakumpulan ibadah.​—Ibrani 10:24, 25.

Sakdurungé dibaptis, panjenengan kudu sinau Alkitab

6. Apa panjenengan kudu ngerti kabèh isiné Alkitab sakdurungé dibaptis?

6 Padha karo wong Étiopia jaman mbiyèn, Yéhuwah ora nuntut panjenengan ngerti kabèh wulangané Alkitab sakdurungé dibaptis. (Lelakoné Para Rasul 8:30, 31) Awaké dhéwé bakal terus sinau bab Gusti Allah saklawasé. (Kohèlèt 3:11) Ning nèk arep dibaptis, panjenengan kudu ngerti lan nindakké apa sing wis panjenengan sinaoni saka Alkitab.​—Ibrani 5:12.

7. Sing wis panjenengan sinaoni saka Alkitab, nggawé panjenengan nduwé apa?

7 Alkitab kandha, ”Tanpa pracaya mokal yèn ndadèkaké keparenging Allah.” (Ibrani 11:6) Dadi, panjenengan kudu nduwé iman sakdurungé dibaptis. Alkitab nyritakké nèk wong-wong saka kutha Korinta jaman mbiyèn krungu apa sing diwulangké murid-muridé Yésus, banjur ”manjing pracaya, nuli padha kabaptis”. (Lelakoné Para Rasul 18:8) Kaya wong Korinta jaman mbiyèn, apa sing panjenengan sinaoni saka Alkitab wis nggawé panjenengan nduwé iman marang janjiné Gusti Allah lan tebusané Yésus sing isa nylametké saka dosa lan pati.​—Yusak 23:14; Lelakoné Para Rasul 4:12; 2 Timotéus 3:16, 17.

CRITAKNA BAB SING BENER SAKA ALKITAB KARO WONG LIYA

8. Apa sebabé panjenengan kepéngin crita karo wong liya bab apa sing wis disinaoni?

8 Saya akèh panjenengan sinau wulangan saka Alkitab,  lan ngrasakké dhéwé gunané pathokan Alkitab ing uripé panjenengan, imané panjenengan bakal saya kuwat. Mula, panjenengan mesthi péngin crita karo wong liya bab apa sing wis disinaoni. (Yérémia 20:9; 2 Korinta 4:13) Ning, panjenengan isa crita karo sapa waé?

Nèk nduwé iman, panjenengan bakal kepéngin nyritakké apa sing wis disinaoni

9, 10. (a) Panjenengan isa crita bab sing wis disinaoni karo sapa waé? (b) Apa sing kudu panjenengan tindakké nèk arep nginjil bareng para sedulur ing jemaat?

9 Panjenengan isa crita karo keluarga, tangga utawa kanca kerja bab apa sing wis disinaoni. Kuwi apik banget, ning carané wektu crita karo wong liya kudu tetep apikan lan alus. Akhiré, panjenengan ya isa nginjil bareng karo sedulur-sedulur ing jemaat. Wektu wis ngrasa siyap, panjenengan isa ngomong karo guru Alkitab panjenengan lan kandha nèk péngin mèlu nginjil bareng sedulur-sedulur ing jemaat. Nèk guru Alkitab panjenengan ngrasa panjenengan wis siyap lan urip miturut pathokané Alkitab, panjenengan lan guru Alkitab isa nemoni loro pinituwa ing jemaat.

10 Apa sing dirembug wektu ketemu karo pinituwa? Pinituwa ing jemaat bakal omong-omongan karo panjenengan. Tujuané kanggo ndelok apa panjenengan wis ngerti, percaya, lan nindakké apa sing wis disinaoni saka Alkitab, uga apa panjenengan péngin dadi Seksi-Seksi Yéhuwah. Élinga nèk pinituwa ing jemaat nggatèkké kabèh sedulur, klebu panjenengan, mula aja wedi omong-omongan karo para pinituwa. (Lelakoné Para Rasul 20:28; 1 Pétrus 5:2, 3) Sakwisé ketemu, pinituwa bakal mutuské apa panjenengan isa nginjil bebarengan karo para sedulur ing jemaat.

11. Apa sebabé ngowahi tumindaké panjenengan sakdurungé isa nginjil kuwi penting?

11 Pinituwa isa waé kandha nèk isih ana tumindak sing  kudu panjenengan owahi sakdurungé isa mèlu nginjil bareng sedulur-sedulur ing jemaat. Apa sebabé ngowahi tumindaké panjenengan kuwi penting? Merga pas nginjil, awaké dhéwé dadi wakilé Yéhuwah lan tumindaké awaké dhéwé kudu ngluhurké Yéhuwah.​—1 Korinta 6:9, 10; Galati 5:19-21.

MERTOBAT LAN BALIKA

12. Apa sebabé kabèh wong kudu mertobat?

12 Ana manèh sing perlu ditindakké sakdurungé dibaptis. Rasul Pétrus kandha nèk panjenengan kudu ”mertobat lan balika supaya dosa-dosamu diapura”. (Lelakoné Para Rasul 3:19, NW) Apa tegesé mertobat? Kuwi tegesé awaké dhéwé bener-bener ngrasa salah karo apa sing wis awaké dhéwé tindakké. Contoné, nèk panjenengan nindakké laku jina, panjenengan kudu mertobat. Senajan wis ngupaya nindakké apa sing bener saben dina, ning panjenengan tetep kudu mertobat, merga kabèh wong nduwé dosa lan kudu nyuwun pangapurané Gusti Allah.​—Rum 3:23; 5:12.

13. Apa tegesé tembung ”balika”?

13 Apa ngrasa salah kuwi wis cukup? Durung. Rasul Pétrus uga kandha ”balika”, kuwi tegesé aja nindakké sing salah manèh lan kudu nindakké sing bener. Umpamané, bayangna panjenengan lunga ing panggonan sing durung tau ditekani. Sakwisé mlaku ing dalan kuwi, panjenengan ngerti nèk dalané salah. Apa sing bakal panjenengan tindakké? Mesthiné panjenengan bakal bali ing dalan sing bener, ta? Kuwi padha pas panjenengan sinau Alkitab, mbokmenawa ana tumindak sing kudu diowahi. Panjenengan kudu ninggalké tumindak sing salah lan nglakoni tumindak sing bener.

 JANJI NGABDI LIWAT DONGA

Apa panjenengan wis janji ngabdi marang Yéhuwah?

14. Piyé carané janji ngabdi marang Gusti Allah?

14 Ana bab sing panjenengan kudu tindakké sakdurungé dibaptis, yaiku janji ngabdi marang Yéhuwah. Wektu janji ngabdi marang Yéhuwah, panjenengan janji liwat donga nèk mung nyembah Yéhuwah lan mentingké kersané ing uripé panjenengan.​—Pangandharing Torèt 6:15.

15, 16. Apa sing nggawé wong péngin janji ngabdi marang Yéhuwah?

15 Janji kanggo ngabdi mung marang Yéhuwah kuwi kaya janji kanggo tetep setya saklawasé karo wong sing panjenengan tresnani. Bayangna, nèk ana wong lanang lan wong wadon sing lagi pacaran. Sakwisé wong lanang ngerti luwih akèh bab sing wadon, wong lanang kuwi dadi tresna lan péngin urip bebojoan. Senajan kuwi keputusan sing penting, ning wong lanang kuwi mesthi gelem nampa tanggung jawab urip bebojoan, merga nresnani sing wadon.

16 Wektu sinau bab Yéhuwah, panjenengan dadi tresna lan péngin ngupaya sing paling apik kanggo ngabdi. Kuwi sing nggawé panjenengan ndonga kanggo janji ngabdi marang Yéhuwah. Alkitab kandha, sapa waé sing péngin dadi muridé Yésus kudu ”nyingkura marang awaké dhéwé”. (Markus 8:34) Apa tegesé? Kuwi tegesé, manut marang Yéhuwah dadi sing nomer siji ing uripé panjenengan. Apa waé sing dadi kersané Yéhuwah kuwi luwih penting ketimbang pepénginané awaké dhéwé.​—Wacanen 1 Pétrus 4:2.

AJA WEDI JANJI NGABDI MARANG YÉHUWAH

17. Apa sebabé ana wong sing ora gelem janji ngabdi marang Yéhuwah?

17 Ana wong-wong sing ora gelem janji ngabdi marang Yéhuwah, merga wedi nèk ora isa nindakké apa sing wis  dijanjèkké. Dhèwèké ora péngin nggawé atiné Yéhuwah kuciwa. Ana uga sing mikir nèk dhèwèké ora janji ngabdi, Yéhuwah uga ora bakal nuntut tanggung jawab saka dhèwèké.

18. Apa sing bakal mbantu panjenengan ngatasi rasa wedi nggawé atiné Yéhuwah kuciwa?

18 Katresnané panjenengan marang Yéhuwah bakal mbantu panjenengan ngatasi rasa wedi nggawé atiné Yéhuwah kuciwa, lan nindakké apa sing wis dijanjèkké. (Kohèlèt 5:3; Kolosé 1:10) Panjenengan ora bakal ngrasa angèl nindakké kersané Yéhuwah. Rasul Yokanan nulis, ”Amarga katresnan marang Gusti Allah iku wujudé yaiku, yèn kita padha netepi ing pepakoné. Pepakon-pepakoné iku ora abot.”​—1 Yokanan 5:3.

19. Apa sebabé panjenengan ora perlu wedi kanggo janji ngabdi marang Yéhuwah?

19 Panjenengan ora kudu sampurna kanggo janji ngabdi marang Yéhuwah. Yéhuwah ora njaluk awaké dhéwé nindakké apa sing ora isa dilakoni. (Jabur 103:14) Yéhuwah uga bakal mbantu awaké dhéwé nindakké sing bener. (Yésaya 41:10) Awaké dhéwé kudu percaya marang Yéhuwah saktulusing ati, lan ”Panjenengané bakal nglencengaké dalanmu”.​—Wulang Bebasan 3:5, 6.

NGAKONI PRACAYA ING NGAREPÉ WONG AKÈH

20. Sakwisé janji ngabdi marang Yéhuwah, apa sing isa ditindakké sakbanjuré?

20 Apa panjenengan ngrasa wis siyap ngabdi marang Yéhuwah? Sakwisé panjenengan janji ngabdi marang Yéhuwah, panjenengan isa dibaptis.

21, 22. Piyé carané panjenengan ”ngakoni pracaya” ing ngarepé wong akèh?

21 Kandhanana koordinator pinituwa ing jemaat nèk panjenengan wis janji ngabdi marang Yéhuwah lan  péngin dibaptis. Sakbanjuré, pinituwa kuwi lan pinituwa liyané ngrembug wulangan saka Alkitab sing wis panjenengan sinaoni. Nèk para pinituwa setuju panjenengan wis siyap, pinituwa bakal ngandhani nèk panjenengan isa dibaptis ing kebaktiané Seksi-Seksi Yéhuwah sing arep dianakké. Ing kebaktian kuwi, bakal ana ceramah baptisan. Sing ceramah bakal mènèhi loro pitakonan.  Nèk wis njawab pitakonan iki, panjenengan wis ”ngakoni pracaya” ing ngarepé wong akèh.​—Rum 10:10.

22 Sakwisé kuwi, panjenengan bakal dibaptis. Kabèh awaké panjenengan bakal dicelupké ing njero banyu. Wektu dibaptis, kuwi nduduhké karo kabèh wong nèk  panjenengan wis ngabdi marang Yéhuwah lan dadi Seksi-Seksi Yéhuwah.

APA TEGESÉ DIBAPTIS

23. Apa tegesé dibaptis ’ing asmané Sang Rama, Sang Putra, lan roh suci’?

23 Yésus ngendika nèk para muridé dibaptis, ’ing asmané Sang Rama, Sang Putra, lan roh suci’. (Wacanen Matéus 28:19.) Apa tegesé? Kuwi tegesé, panjenengan ngakoni wewenangé Yéhuwah, tugasé Yésus, lan uga roh suciné Gusti Allah sing digunakké kanggo mujudké kersané.​—Jabur 83:19; Matéus 28:18; Galati 5:22, 23; 2 Pétrus 1:21.

Pas dibaptis, panjenengan nduduhké nèk péngin nindakké kersané Gusti Allah

24, 25. (a) Baptisan nggambarké apa? (b) Apa sing bakal awaké dhéwé rembug ing bab sing pungkasan?

24 Baptisan nggambarké bab sing penting banget, pas kabèh awaké panjenengan dicelupké ing njero banyu, kuwi tegesé panjenengan wis ninggalké cara urip sing ora miturut Alkitab. Wektu mentas saka banyu, kuwi tegesé panjenengan mulai saiki urip kanggo nindakké kersané Gusti Allah lan dadi abdiné. Élinga nèk panjenengan ora ngabdi marang manungsa, pakumpulané manungsa, utawa kanggo gawéan. Panjenengan wis masrahké urip kanggo Yéhuwah.

25 Wektu panjenengan janji ngabdi marang Yéhuwah, hubungané panjenengan karo Yéhuwah dadi saya cedhak. (Jabur 25:14) Iki dudu tegesé nèk panjenengan isa slamet mung merga wis dibaptis. Rasul Paulus kandha, ”Tansah padha ngudia kasampurnaning keslametanmu klawan wedi lan geter.” (Filipi 2:12, BJP) Dibaptis kuwi mung lagi wiwitan. Piyé carané bèn panjenengan isa terus cedhak karo Yéhuwah? Bab sing pungkasan saka buku iki bakal ngrembug kuwi.