Apa Wulangané Alkitab kanggo Panjenengan?

Buku iki digawé bèn panjenengan isa sinau wulangané Alkitab ing akèh bab, klebu apa sebabé awaké dhéwé uripé susah, piyé kahanané wong mati, piyé bèn keluarga ayem tentrem, lan liya-liyané.

Apa Kersané Gusti Allah kanggo Awaké Dhéwé?

Mbokmenawa panjenengan tau mikir, apa sebabé ana akèh masalah saiki. Alkitab mulang nèk mbésuk, Gusti Allah bakal nyingkirké kasusahan, lelara lan pati.

BAB 1

Gusti Allah Kuwi Sapa?

Apa Gusti Allah nggatèkké panjenengan? Ayo sinau bab sipat-sipaté Gusti Allah lan piyé carané panjenengan isa dadi kancané Gusti Allah.

BAB 2

Alkitab Kuwi Buku saka Gusti Allah

Piyé carané Alkitab isa mbantu panjenengan ngadhepi masalah? Apa sebabé panjenengan isa percaya ramalané Alkitab?

BAB 3

Apa Kersané Gusti Allah kanggo Manungsa?

Piyé kahanané bumi nèk dadi pirdus?

BAB 4

Yésus Kristus Kuwi Sapa?

Ayo sinau apa sebabé Yésus kuwi Sang Mèsih sing dijanjèkké, saka endi asalé Yésus, lan apa sebabé disebut Putra Ontang-Anting.

BAB 5

Tebusan Kuwi Hadiah saka Gusti Allah

Tebusan kuwi apa, ta? Apa gunané kanggo panjenengan?

BAB 6

Piyé Kahanané Wong Mati?

Ayo sinau apa wulangané Alkitab bab wong mati lan apa sebabé manungsa mati.

BAB 7

Wong Mati Bakal Diuripké Manèh

Apa panjenengan tau ditinggal mati wong sing ditresnani? Apa bakal ketemu manèh? Ayo sinau apa wulangané Alkitab bab wong mati sing bakal diuripké manèh.

BAB 8

Kratoné Gusti Allah Kuwi Apa?

Akèh wong ngerti Donga Rama Kawula. Apa tegesé tembung ”Kraton Paduka mugi rawuh”?

BAB 9

Apa Pungkasané Donya Wis Cedhak?

Pikirna tenanan piyé tumindak lan sipat-sipaté wong-wong saiki, sing mbuktèkké nèk awaké dhéwé urip ing dina pungkasan kaya sing diramalké Alkitab.

BAB 10

Wulangané Alkitab bab Malaékat

Alkitab kandha bab para malaékat lan para dhemit. Apa dhèwèké nyata? Apa dhèwèké isa ngayomi utawa nyilakani awaké dhéwé?

BAB 11

Apa Sebabé Akèh Kasusahan?

Akèh wong sing nyalahké Gusti Allah merga kasusahan ing donya iki. Nèk panjenengan piyé? Ayo sinau apa wulangané Alkitab bab alesané ana akèh kasusahan.

BAB 12

Piyé Carané Panjenengan Isa Dadi Kancané Gusti Allah?

Awaké dhéwé isa nyenengké Yéhuwah. Sakjané, panjenengan uga isa dadi kancané Gusti Allah.

BAB 13

Ajènana Urip saka Gusti Allah

Piyé pandhangané Gusti Allah bab aborsi, tranfusi, lan uripé kéwan?

BAB 14

Keluarga Panjenengan Isa Ayem Tentrem

Tresna sing wis Yésus duduhké dadi conto kanggo wong lanang, wong wadon, wong tuwa, lan bocah-bocah. Apa sing isa awaké dhéwé sinaoni saka Yésus?

BAB 15

Ibadah sing Bener Miturut Gusti Allah

Deloken enem bab sing isa nitèni wong-wong sing nindakké ibadah sing bener.

BAB 16

Nindakké Ibadah sing Bener

Apa waé masalah sing bakal diadhepi nèk crita bab sing wis panjenengan sinaoni? Piyé carané njelaské bèn ora nganti padu?

BAB 17

Kaurmatan Gedhé kanggo Donga

Apa Gusti Allah mirengké dongané panjenengan? Kanggo njawab pitakonan kuwi, panjenengan kudu ngerti wulangané Alkitab bab donga.

BAB 18

Apa Aku Kudu Ngabdi marang Gusti Allah lan Dibaptis?

Apa sing kudu ditindakké bèn isa dibaptis? Ayo sinau apa tegesé dibaptis lan piyé carané dibaptis.

BAB 19

Tetep Cedhak karo Yéhuwah

Piyé carané awaké dhéwé nduduhké katresnan lan rasa sokur marang Gusti Allah?

Cathetan

Tegesé tembung-tembung lan ukara sing digunakké ing buku Apa Wulangané Alkitab kanggo Panjenengan?