Langsung mlebu

Donya Iki Dikwasani Sapa, ta?

Donya Iki Dikwasani Sapa, ta?

Apa . . .

  • Gusti Allah?

  • manungsa?

  • liyané?

 ALKITAB KANDHA

”Sajagad kabèh kawengku déning Iblis.”​—1 Yokanan 5:19, Kitab Suci mawi Basa Jawi Padintenan.

”Déné rawuhé [Yésus] ana ing jagad iki preluné nyirnakaké penggawéné Iblis mau.​—1 Yokanan 3:8.

GUNANÉ KANGGO PANJENENGAN

 

 

 APA KITA BISA PERCAYA KANDHANÉ ALKITAB?

Bisa. Paling sithik ana telung alesan yèn donya iki bakal dadi luwih apik:

  • Kwasané Iblis wis wektuné dirampungi. Iblis kuwi sing ndhalangi ruweté donya. Gusti Allah Yéhuwah netepaké yèn kuwi kudu dirampungi. Gusti Allah janji yèn arep ”nyirnakaké Iblis sing nguwasani pati” lan ndandani kabèh sing wis dirusak Iblis.​—Ibrani 2:14.

  • Gusti Allah wis milih Yésus kanggo mréntah donya. Sing ngwasani donya saiki yakuwi Iblis ora perduli karo manungsa lan kejem. Yésus kuwi walikané Iblis. Bab pamréntahané Yésus, Gusti Allah janji, ”Panjenenganipun badhé nresnani tiyang sèkèng lan tiyang mlarat . . . Sami badhé dipun tebus saking panindhes lan panganiaya.”​—Jabur 72:13, 14.

  • Gusti Allah ora tau ngapusi. Gusti Yésus kandha, ”Panjenengané sing ngutus Aku kuwi ora goroh.” (Yokanan 7:28) Yèn Gusti Allah Yéhuwah wis janji, kuwi mesthi kelakon. (Yésaya 55:10, 11) ”Saiki penggedhéné jagad iki bakal ditelukaké [kabuwang metu].”​—Yokanan 12:31.

 KANGGO DIPIKIR TENANAN

Kaya apa donya iki sawisé Iblis disingkiraké?

Jawabané Alkitab ana ing MASMUR 37:10, 11 lan WAHYU 21:3, 4.