Langsung mlebu

Kratoné Gusti Allah Iku Apa, ta?

Kratoné Gusti Allah Iku Apa, ta?

Nurut panjenengan, apa iku . . .

 • ana ing njero ati?

 • panggonané Gusti Allah?

 • pamréntahan ing swarga?

 ALKITAB KANDHA

”Allah ing swarga badhé ngedegaken kraton ingkang langgeng.”​—Dhanièl 2:44, Kitab Suci mawi Basa Jawi Padintenan (BJP).

”Panjenengané bakal dadi Ratuning anak turuné Yakub ing selawas-lawasé. Kratoné bakal ora ana wekasané.”​—Lukas 1:33, BJP.

GUNANÉ KANGGO PANJENENGAN

 • Panjenengan bisa urip tentrem merga pamréntahan iku.​—Yésaya 48:17, 18.

 • Panjenengan bisa séhat lan urip seneng ing donya anyar mbésuk.​—Wahyu 21:3, 4.

 APA KITA BISA PERCAYA KANDHANÉ ALKITAB?

Bisa. Paling sithik ana rong alesan:

 • Yésus wis ngandhani sing bisa ditindakaké Kratoné Gusti Allah. Yésus mulang para muridé kanggo ndonga supaya Kratoné Gusti Allah teka lan kersané Gusti Allah kelakon ing bumi. (Matius 6:9, 10) Saka tumindaké Yésus, awaké dhéwé ngerti apa sing bakal kelakon yèn donga iku dijawab.

  Wektu ing bumi, Yésus mènèhi pangan sing luwé, nambani sing lara, lan nguripaké sing mati. (Matius 15:29-38; Yohanes [Yokanan] 11:38-44) Iku mbuktèkaké yèn mbésuk wektu Yésus dadi Ratu ing Kratoné Gusti Allah, Yésus bakal tumindak luwih saka kuwi kanggo rakyaté.​—Wahyu 11:15.

 • Kahanané donya mbuktèkaké yèn Kratoné Gusti Allah bakal teka ora suwé manèh. Yésus ngendika yèn sadurungé Kratoné Gusti Allah mujudaké donya sing ayem tentrem, ing endi-endi bakal ana perang, kurang pangan, lan lindhu.​—Matius 24:3, 7.

  Iku wis kelakon saiki. Dadi, awaké dhéwé bisa yakin yèn Kratoné Gusti Allah bakal ndang ngrampungi kabèh masalah iku.

 KANGGO DIPIKIR TENANAN

Kaya apa uripé rakyaté Kratoné Gusti Allah mbésuk?

Jawabané Alkitab ana ing MASMUR (JABUR) 37:29 lan YÉSAYA 65:21-23.