Langsung mlebu

Apa Kasusahan Bakal Ana Entèké?

Apa Kasusahan Bakal Ana Entèké?

Yèn nurut Panjenengan . . .

  • ana?

  • ora ana?

  • ora ngerti?

 ALKITAB KANDHA

”Gusti Allah bakal ngusapi sakèhing luh saka mripating umaté. Pati wis bakal ora ana menèh. Kasusahan, tangis lan lelara uga bakal ora ana.”​—Wahyu 21:3, 4, Kitab Suci mawi Basa Jawi Padintenan.

GUNANÉ KANGGO PANJENENGAN

Ngerti yèn kabèh kasusahan dudu saka Gusti Allah.​—Yakobus 1:13.

Éntuk panglipur merga ngerti yèn Gusti Allah mèlu ngrasakaké kasusahané awaké dhéwé.​—Zakharia 2:8.

Duwé pangarep-arep sing mesthi yèn kabèh kasusahan bakal ora ana menèh.​—Jabur 37:9-11.

 APA KITA BISA PERCAYA KANDHANÉ ALKITAB?

Bisa. Paling sithik ana rong alesan:

  • Gusti Allah gething karo kasangsaran lan kabèh sing ora adil. Bayangna. Ing jaman kuna, wektu umaté ditindhes, Gusti Allah Yéhuwah mèlu kelara-lara. Alkitab kandha yèn Gusti Allah Yéhuwah mesakaké umaté sing padha sesambat, dianiaya lan ditindhes mungsuh-mungsuhé.​—Para Hakim 2:18.

    Gusti Allah gething banget karo wong sing seneng nglarani wong liya. Alkitab kandha yèn ”tangan sing ngwutahaké getihé wong sing ora salah” njijiki kanggoné Gusti Allah.​—Wulang Bebasan 6:16, 17.

  • Gusti Allah nggatèkaké lan ngopèni saben wong. Gusti Allah Yéhuwah ngajak supaya awaké dhéwé masrahaké kabèh sing gawé ciliking ati marang Panjenengané, ”Awit Panjenengané sing ngopèni kowé.”​—1 Pétrus 5:7.

    Kasangsarané saben manungsa wis mèh ora ana menèh. Kuwi bakal kelakon sajroné pamréntahané Allah Yéhuwah. (Matius 6:9, 10) Ing wektu iki, sapa waé sing tenanan nggolèki Gusti Allah Yéhuwah, bakal éntuk panglipur sing kebak welas asih.​—Para Rasul 17:27; 2 Korinta 1:3, 4.

 KANGGO DIPIKIR TENANAN

Apa sebabé Gusti Allah isih durung nyingkiraké kasangsaran?

Jawabané Alkitab ana ing RUM 5:12 lan 2 PÉTRUS 3:9.