Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAGÉAN 5

Ing Jamané Nabi Nuh—Sapa sing Ngrungokaké Gusti Allah?

Ing Jamané Nabi Nuh—Sapa sing Ngrungokaké Gusti Allah?

Mèh kabèh wong ing jamané nabi Nuh ora manut karo Gusti Allah. Purwaning Dumadi 6:5

Adam lan Kawa nduwé anak-putu, mula wong sing urip ing bumi dadi saya akèh. Banjur, ana malaékat-malaékat sing mèlu duraka padha karo Iblis, nglawan kersané Gusti Allah.

Para malaékat kuwi mudhun ing bumi, nganggo wujud manungsa lanang banjur kawin karo wong-wong wadon. Anak-anak lanang sing dilairaké wong-wong wadon mau, wujudé gedhé dhuwur, rosa, nanging brangasan.

Donya dadi kebak wong sing duraka. Alkitab kandha yèn ing bumi akèh banget wong sing kaya ngono, malah ati lan pikirané mung kepéngin tumindak jahat.

 Nabi Nuh ngrungokaké Gusti Allah lan nggawé kapal sing gedhé banget. Purwaning Dumadi 6:13, 14, 18, 19, 22

Nabi Nuh kuwi manut karo Gusti Allah. Gusti Allah Yéhuwah ngendika karo nabi Nuh yèn bakal numpes kabèh wong sing duraka nganggo banjir gedhé sadonya.

Gusti Allah uga ndhawuhi nabi Nuh supaya nggawé kapal sing gedhé banget, yaiku bahtera, kanggo nylametaké kulawargané lan kéwan-kéwan.

Nabi Nuh ngandhani kabèh wong yèn bakal ana Banjir Gedhé, nanging padha ora ngrungokaké. Malah ana sing ngenyèk lan ana sing nggethingi nabi Nuh.

Sawisé bahtera kuwi rampung, nabi Nuh nggawa kéwan-kéwan kuwi mlebu ing bahtera.