Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAGÉAN 9

Kapan Bumi Iki Bakal Dadi Pirdus?

Kapan Bumi Iki Bakal Dadi Pirdus?

Urip sing tambah ruwed iki dadi tandha yèn ora suwé manèh Pamrentahané Allah bakal tumindak. Lukas 21:10, 11; 2 Timotéus 3:1-5

Akèh ramalané Alkitab saiki wis kelakon. Alkitab kandha yèn bakal akèh wong sing mata dhuwiten, wani karo wong tuwané, brangasan, lan pilih seneng-seneng ketimbang ngrungokaké Gusti Allah.

Bakal ana lindhu gedhé, perang, kurang pangan, lan akèh lelara. Kabèh kuwi rak saiki wis kelakon, ta?

Lan manèh Yésus ngendika yèn kabar apik bab Kratoné Allah bakal diwartakaké kanggo kabèh wong.Matéus 24:14.

 Kratoné Allah bakal nyingkiraké kabèh sing ora cocog karo kersané Gusti Allah. 2 Pétrus 3:13

Gusti Allah Yéhuwah bakal numpes kabèh wong duraka lan sing ora gelem manut karo Gusti Allah.

Iblis lan para malaékat jahat bakal diukum.

Kabèh manungsa sing ngrungokaké Gusti Allah bakal slamet lan urip ing bumi Pirdus, tanpa rasa wedi, merga kabèh wong ing kono jujur lan tresna siji lan sijiné.