Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAGÉAN 2

Gusti Allah Kuwi Sapa?

Gusti Allah Kuwi Sapa?

Gusti Allah kuwi mung siji, asmané Yéhuwah. (1 Samuél 2:2) Gusti Allah kuwi Roh; ora kasat mata. Gusti Allah tresna karo kabèh manungsa lan seneng yèn kabèh manungsa mbales katresnané. Gusti Allah uga kepéngin supaya kabèh manungsa padha tresna siji lan sijiné. (Matéus 22:35-40) Gusti Allah kuwi Mahakuwasa, Gusti Allah kuwi Sing Gawé jagad saisiné.

Sing digawé Gusti Allah paling dhisik kuwi malaékat sing prakosa. Malaékat kuwi sing banjur dadi Yésus Kristus. Yéhuwah uga nggawé para malaékat liyané.

Gusti Allah Yéhuwah nggawé kabèh sing ana ing swarga . . . lan ing bumi. Wahyu 4:11

 Gusti Allah Yéhuwah nggawé langit lan bumi saisiné.Purwaning Dumadi 1:1.

Gusti Allah nggawé Adam, manungsa sing kapisan, saka lemah.Purwaning Dumadi 2:7.