Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAGÉAN 11

Apa Gusti Allah Yéhuwah Kersa Mirengaké Manungsa?

Apa Gusti Allah Yéhuwah Kersa Mirengaké Manungsa?

Gusti Allah mirengaké donga. 1 Pétrus 3:12

Gusti Allah Yéhuwah kuwi sing mirengaké donga. (Jabur 65:2) Gusti Allah Yéhuwah kepéngin manungsa gelem ngaturaké bab apa waé sing ana njero atiné.

Aturna donga mung karo Gusti Allah Yéhuwah, aja karo liyané.

 Éntuk nyuwun lan ndonga bab apa waé. 1 Yokanan 5:14

Aturna donga supaya kersané Gusti Allah kelakon ana ing bumi kaya ing swarga.

Aturna donga marang Gusti Allah Yéhuwah nganggo asmané Yésus, merga Yésus wis séda dadi tebusan kanggo manungsa.

Nyuwuna pitulungan saka Gusti Allah Yéhuwah supaya panjenengan bisa nindakaké sing dadi kersané. Panjenengan uga bisa ndonga bab kabutuhan urip, kayata: sandhang, pangan, papan, lan liya-liyané.