Rungokna Gusti Allah Supaya Bisa Urip Salawasé

Gusti Allah, Sing nggawé Urip, péngin nuntun, ngayomi, lan mberkahi awaké dhéwé.

Pambuka

Merga nresnani manungsa, Gusti Allah nuntun manungsa supaya bisa urip nggenah lan kepénak.

Kepriyé Carané Ngrungokaké Gusti Allah?

Awaké dhéwé kudu tumindak lan kudu ngerti sapa sing bisa mbantu awaké dhéwé.

Gusti Allah Kuwi Sapa?

Panjenengan bisa sinau bab asmané lan sipat-sipaté.

Kaya Apa Uripé Adam lan Kawa?

Buku Purwaning Dumadi nerangaké bab kuwi.

Yésus Kuwi Sapa?

Ngerti bab Yésus kuwi penting banget. Apa sebabé?

Yésus Séda. Apa Gunané kanggo Panjenengan?

Sedané Yésus ngasilaké berkah kanggo manungsa.

Kapan Bumi Iki Bakal Dadi Pirdus?

Alkitab ngramalaké kedadéan-kedadéan sing nduduhaké yèn wektuné wis cedhak.

Yèn Ngrungokaké Gusti Allah, Bakal Éntuk Apa?

Panjenengan mesthi seneng banget nampa berkahé.

Apa Gusti Allah Yéhuwah Kersa Mirengaké Manungsa?

Apa waé sing bisa panjenengan dongakaké?

Kepriyé Carané Supaya Kulawarga Bisa Urip Ayem Tentrem?

Gusti Allah, Sing nggawé keluarga, maringi naséhat sing paling apik.

Kepriyé Carané Nyenengaké Gusti Allah?

Ana perkara-perkara sing digethingi Gusti Allah, lan ana uga sing disenengi Gusti Allah.

Kepriyé Carané Setya karo Gusti Allah?

Setya karo Gusti Allah mbantu awaké dhéwé nggawé keputusan.