Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 PITAKONAN 1

Sapa Sejatiné Aku?

Sapa Sejatiné Aku?

NGAPA PENTING?

Ngerti sejatiné kowé lan apa sing dadi pendhirianmu bakal mbantu kowé nggawé keputusan sing wicaksana wektu digodha.

KOWÉ KUDU PIYÉ?

Bayangna cerita iki: Lagi sepuluh menit Karen teka ing pèsta, ana kancané sing ngomong.

”Ngapa kowé meneng waé nèng kéné?”

Karen nolèh terus ndelok Jéssica nggawa rong botol ombèn-ombèn. Jéssica kandha nèk ombèn-ombèn kuwi ana alkoholé. Jéssica ngekèkké sak botol dinggo Karen terus kandha, ”Ra pa pa ta ngombé-ngombé sithik?

Karen péngin nolak, ning Jéssica kuwi kancané. Karen ya ora gelem dianggep wong sing mboseni. Apa manèh Jéssica kuwi dikenal wong apik. Nèk Jéssica waé gelem ngombé, berarti ngombé ombèn-ombèn kuwi ora salah. Karen mbatin, ’Iki mung ombèn-ombèn kok, dudu narkoba.’

Nèk kowé dadi Karen, kowé kudu piyé?

PIKIREN DHISIK!

Bèn isa nggawé keputusan sing wicaksana ing saben kahanan, kowé kudu nduwé jati dhiri. Jati dhiri kuwi nèk kowé ngerti sapa sejatiné kowé lan ngerti apa sing dadi pendhirianmu. Nèk nduwé pangertèn kuwi, kowé isa nggawé keputusan dhéwé lan ora mung mèlu-mèlu wong liya.1 Korinta 9:26, 27.

Piyé carané kowé isa nggawé keputusan kaya ngono? Jawaben pitakonan-pitakonan ing ngisor iki.

 1 APA KELEBIHANKU?

Nèk ngerti apa kesanggupan lan sipat-sipatmu sing apik, kowé isa luwih percaya dhiri.

CONTO ING ALKITAB: Rasul Paulus kandha, ”Dadia aku cupet [utawa ora pinter] ing pamicara, nanging ora mangkono ing bab kawruh.” (2 Korinta 11:6) Paulus ngerti tenan isiné Alkitab, mula Paulus isa tetep setya wektu digodha. Paulus tetep percaya dhiri senajan ana omongan sing èlèk saka wong liya.2 Korinta 10:10; 11:5.

COBA DITELITI: Tulisen apa waé bakat lan ketrampilanmu.

Terus saiki terangna sipat-sipat sing mbok duwèni. (Contoné, apa kowé seneng nggatèkké? loma? tanggung jawab? ora telatan?)

2 APA KELEMAHANKU?

Kaya ranté isa pedhot nèk sambungan ranténé kropos, jati dhirimu isa rusak nèk kowé ora isa ngatasi kelemahanmu.

CONTO ING ALKITAB: Paulus ngerti kelemahané. Dhèwèké nulis, ”Sabab sajroning batinku, aku seneng marang angger-anggeré [utawa, hukumé] Gusti Allah, nanging gegelitaning badanku [utawa, ing njero awakku] kadunungan angger-angger liya kang narungi angger-anggering akal-budiku, sarta njalari aku dadi tawananing angger-anggeré dosa.”Rum 7:22, 23.

COBA DITELITI: Apa kelemahanku sing perlu diatasi?

 3 APA TUJUANKU?

Nèk kowé numpak taksi, apa kowé bakal ngongkon supiré mubeng-mubeng tanpa tujuan, nganti bènsiné entèk? Mesthiné ora, ta? Kuwi mbuwang-mbuwang dhuwit.

Apa piwulangé? Nèk nduwé tujuan, uripmu bakal nduwé arah sing jelas lan kowé ora bakal bingung. Kowé ngerti arep ngapa lan isa nggawé rencana bèn kuwi isa kelakon.

CONTO ING ALKITAB: Paulus nulis, ”Anggonku lumayu iku ora tanpa tujuan.” (1 Korinta 9:26) Ketimbang pasrah waé lan mung mèlu-mèlu wong liya, Paulus netepké tujuan lan urip miturut tujuan kuwi.Filipi 3:12-14.

COBA DITELITI: Tulisen telung tujuan sing arep mbok lakoni saksuwéné taun ngarep.

4 APA KEYAKINANKU?

Nèk jati dhirimu kuwat, kowé bakal kaya wit sing oyodé kuwat senajan ana angin gedhé

Tanpa keyakinan, kowé dadi wong sing ora tegas. Kaya bunglon, kowé bakal gampang molah-malih bèn isa padha karo kanca-kancamu. Kuwi nduduhké nèk kowé ora nduwé jati dhiri.

Ning, nèk tumindakmu dhasaré keyakinan, kuwi bakal nguwatké jati dhirimu, senajan wong liya tumindaké béda.

CONTO ING ALKITAB: Wektu isih enom, nabi Dhanièl nduwé tékad ing atiné kanggo manut hukum-hukumé Gusti Allah, senajan adoh saka keluargané. (Dhanièl 1:8) Merga nindakké kuwi, Dhanièl nduwé pendhirian sing kuwat. Dhanièl urip miturut keyakinané.

COBA DITELITI: Apa waé keyakinanmu? Contoné: Apa kowé percaya marang Gusti Allah? Nèk iya, apa sebabé? Apa bukti sing nggawé kowé percaya nèk Gusti Allah kuwi ana?

Apa kowé percaya nèk pathokan moral saka Gusti Allah kuwi ana gunané kanggo kowé? Nèk iya, apa sebabé?

Saiki, kowé isa milih arep dadi wong sing kaya apa. Kaya godhong gogrog sing gampang kabur nèk kena angin, utawa wit sing oyodé kuwat senajan ngadhepi angin gedhé? Kuwatna jati dhirimu, lan kowé bakal isa kaya wit kuwi. Terus, kowé isa njawab pitakonan, Sapa Sejatiné Aku?