Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 PITAKONAN 2

Ngapa Aku Kuwatir karo Penampilanku?

Ngapa Aku Kuwatir karo Penampilanku?

NGAPA PENTING?

Ana sing luwih penting timbang apa sing mbok delok ing ngarep kaca.

KOWÉ KUDU PIYÉ?

Bayangna crita iki: Pas Julia ngaca, dhèwèké ndelok awaké lemu. Julia mbatin, ”Aku kudu ngurokké awakku.” Padhahal wong tuwa lan kanca-kancané kandha nèk dhèwèké ”kuru”.

Akir-akir iki, Julia mikir nèk dhèwèké kudu ngurangi boboté ”mung limang kilo waé”. Dhèwèké mung kudu pasa pirang-pirang dina . . .

Nèk kowé ngrasa kaya Julia, kowé kudu piyé?

PIKIREN DHISIK!

Carané kowé ndelok awakmu isa kaya ndelok bayanganmu ing kaca sing rusak

Ora salah nèk kowé nggatèkké penampilanmu. Sakjané Alkitab uga ngalem penampilané wong lanang lan wong wadon, contoné Sara, Rakhèl, Abigail, Yusuf, lan Dawud. Alkitab kandha nèk wong wadon sing jenengé Abisag ”luwih déning ayu”.1 Para Raja 1:4.

Ning, akèh cah enom mung terus mikirké penampilané. Kuwi marahi masalah sing gedhé. Pikirna:

  • Ana penelitian sing nyebutké nèk 58 persèn cah wédok ngrasa kelemon, ning sakjané mung 17 persèn sing bener-bener kelemon.

  • Penelitian liyané nyebutké nèk 45 persèn wong wédok sing sakjané boboté kurang, ngrasa nèk dhèwèké kelemon.

  • Bèn isa ngurangi boboté, ana cah enom sing kena anorèksia, yaiku kelainan sing mbebayani bab mangan, kuwi sakjané padha waé karo mandheg mangan.

 Nèk kowé ngalami tandha-tandha anorèksia utawa kelainan sing mbebayani bab mangan sakliyané iki, golèka bantuan. Omonga karo wong tuwamu utawa wong diwasa liya sing mbok percaya. Alkitab kandha, ”Mitra iku ing samangsa-mangsa ajeg baé katresnané, lan dadi sadulur ing sajroning kasusahan.”Wulang Bebasan 17:17.

SING LUWIH PENTING TIMBANG PENAMPILAN

Sakjané, sipat-sipatmu kuwi sing nggawé wong seneng utawa ora karo kowé. Pikirna anaké Raja Dawud sing jenengé Absalom. Alkitab kandha:

”Ora ana kang kaloking bagusé munjuli Pangéran Absalom. . . . ora ana cacadé babar pisan.”2 Samuèl 14:25.

Ning, Absalom kuwi sombong, nèk nduwé pepénginan kudu dituruti, lan seneng kiyanat. Ing Alkitab, Absalom digambarké wong lanang sing ora nduwé isin, ora setya, lan seneng matèni wong.

Mulané, Alkitab mènèhi naséhat iki:

’Ngrasuka kamanungsan anyar.’Kolosé 3:10.

”Kang dadi pepaèsmu [utawa, dandananmu] aja cara lair . . . , nanging pepaèsmu iku yaiku kamanungsaning batin kang ora katon.”1 Pétrus 3:3, 4.

Dadi, senajan ora salah nèk péngin penampilanmu kétok apik, ning sing luwih penting timbang kuwi yaiku sipat-sipatmu. Saya suwé, sipat-sipatmu sing apik kuwi bakal nggawé wong seneng karo kowé timbang awakmu sing rosa utawa wajahmu sing ayu. Cah wédok sing jenengé Phylicia, kandha, ”Sing sepisanan digatèkké wong isa waé merga kowé ayu utawa nggantheng, ning sing paling diéling-éling wong yaiku sipat-sipatmu sing apik.”

PIYÉ PERASAANMU

Apa kowé gela karo penampilanmu?

Apa kowé tau mikir nèk arep operasi plastik utawa dièt ketat bèn isa ndandani penampilanmu?

Nèk isa, apa sing bakal mbok owahi saka penampilanmu? (Pilihen jawabanmu.)

  • DHUWURMU

  • BOBOTMU

  • RAMBUTMU

  • BENTUK AWAKMU

  • WAJAHMU

  • KULITMU

Nèk jawabanmu iya kanggo pitakonan sing kepisan lan kepindho, lan nèk kowé milih telu utawa luwih pilihan ing pitakonan nomer telu, pikirna iki: Apa sing èlèk sing mbok delok saka awakmu, isa waé wong liya ora ndelok kaya ngono. Pancèn awaké dhéwé isa waé dadi luwih gampang kuwatir nèk wis bab penampilan.1 Samuèl 16:7.