”Mènèhi Penjelasan sing Lengkap soal Kerajaané Gusti Allah”

Buku iki mbahas soal jemaat Kristen pas jamané para rasul lan pelajaran sing isa awaké dhéwé tiru jaman saiki.

Péta

Péta perjalanan utusan injilé Paulus lan sing saiki disebut Tanah Suci.

Surat saka Pengurus Pusat

Awaké dhéwé isa yakin nèk Yéhuwah terus mbantu awaké dhéwé ”mènèhi penjelasan sing lengkap” soal Kerajaané Gusti Allah.

BAB 1

”Lungaa lan Dadèkna Wong-Wong . . . Dadi Muridku”

Yésus ngomong nèk kabar apik bakal diwartakké marang kabèh bangsa. Piyé kuwi isa kelakon?

BAB 2

”Kowé . . . Bakal Dadi Seksiku”

Piyé Yésus mbantu para rasul bèn isa ngatur gawéan nginjil?

BAB 3

”Murid-Murid Nampa Roh Suciné Gusti Allah”

Liwat roh suciné, Yéhuwah mbantu bèn muridé Yésus tambah akèh.

BAB 4

”Wong Biasa lan Sekolahé Ora Dhuwur”

Para rasul tetep kendel lan diberkahi Yéhuwah.

BAB 5

”Penguasa sing Kudu Tak Turuti Kuwi Gusti Allah”

Para rasul dadi conto kanggo umaté Yéhuwah.

BAB 6

’Stéfanus Disenengi Gusti Allah lan Diwènèhi Gusti Allah Kuwasa sing Gedhé’

Apa sing isa dipelajari saka Stéfanus sing kendel wektu mènèhi penjelasan ing ngarepé Mahkamah Agung Yahudi?

BAB 7

Martakké ”Kabar Apik soal Yésus”

Niru contoné Filipus sing trampil nginjil.

BAB 8

Kabèh Jemaat ”Ngrasakké Ayem Tentrem”

Saul sing mbiyèné kejem nganiaya muridé Yésus saiki dadi penginjil sing semangat.

BAB 9

”Gusti Allah Kuwi Ora Mbédak-mbédakké”

Wong dudu Yahudi sing ora disunat mulai nampa kabar apik.

BAB 10

”Saya Akèh Wong sing Dadi Murid”

Pétrus dibébaské saka penjara, lan murid-muridé Yésus tetep nginjil meskipun dianiaya.

BAB 11

”Dituntun Roh Suci lan Ngrasa Bahagia”

Sinau saka contoné Paulus wektu ngadhepi wong-wong sing ora gelem ngrungokké kabar apik lan nganiaya Paulus.

BAB 12

”Nganggo Wewenang saka Yéhuwah, Paulus lan Barnabas Terus Kendel Mènèhi Kesaksian”

Paulus karo Barnabas rendah hati, setya, lan gelem nggawé penyesuaian.

BAB 13

”Wong-Wong . . . Padu”

Pengurus pusat mbantu ngrampungké masalah soal sunat.

BAB 14

Pengurus Pusat Wis Nggawé Keputusan

Pengurus pusat nggawé keputusan soal sunat lan nggawé jemaat-jemaat dadi rukun manèh.

BAB 15

”Nguwatké Jemaat-Jemaat”

Sedulur-sedulur sing diutus marani lan nguwatké jemaat-jemaat

BAB 16

”Maraa ing Makédonia”

Berkahé nèk gelem nampa tugas lan tetep setya meskipun dianiaya.

BAB 17

”Paulus Mulang lan Mbantu Wong-Wong Kuwi Bèn Isa Paham Isiné Kitab Suci”

Paulus martakké kabar apik marang wong-wong Yahudi ing Tésalonika lan Béréa.

BAB 18

”Nggolèki Gusti Allah” lan ”Nemokké Gusti Allah”

Wektu nginjil, Paulus berupaya nggolèki persamaan lan topik sing menarik kanggo wong-wong sing ditemoni. Apa hasilé?

BAB 19

”Kowé Kudu Terus Ngomong lan Terus Nyampèkké Kabar Apik”

Saka pengalamané Paulus wektu martakké kabar apik ing Korintus, apa sing isa awaké dhéwé pelajari?

BAB 20

Saya Nyebar lan Saya Gedhé Kuwasané” Meskipun Ana Tantangan

Apolos lan Paulus mbantu wong-wong dadi muridé Yésus.

BAB 21

”Nèk Nganti Wong-Wong Kuwi Mati, Kuwi Wis Dudu Tanggung Jawabku Manèh”

Paulus semangat nginjil lan mènèhi naséhat kanggo para pinituwa.

BAB 22

”Muga-Muga Apa sing Dadi Karepé Yéhuwah Kelakon”

Paulus manut karo karepé Yéhuwah lan lunga ing Yérusalèm.

BAB 23

”Tulung Rungokna Pembélaanku”

Paulus nyampèkké pembélaan ing ngarepé Sanhèdrin lan wong-wong sing nggawé gègèr.

BAB 24

”Kowé Kudu Terus Kendel”

Wong-wong ora berhasil matèni Paulus, lan Paulus nyampèkké pembélaané ing ngarepé Gubernur Fèliks.

BAB 25

”Aku Njaluk Bandhing marang Kaisar”

Paulus dadi conto sing apik wektu mbéla kabar apik.

BAB 26

”Ora Ana Siji-sijia ing Antaramu sing Bakal Mati”

Wektu ngalami kapal karam, Paulus tetep nduwé iman sing kuwat lan nduduhké nèk sayang karo wong liya.

BAB 27

”Mènèhi Penjelasan sing Lengkap”

Wektu dipenjara ing Roma, Paulus terus nginjil.

BAB 28

”Nganti Tekan Panggonan sing Paling Adoh ing Bumi”

Seksi-Seksi Yéhuwah nglanjutké gawéan nginjil sing wis dimulai murid-muridé Yésus kèt jamané para rasul.

Indèks Gambar

Daftar gambar-gambar ing buku iki.