Langsung mlebu

Apa Wong Mati Bener-Bener Bisa Urip Manèh?

Apa Wong Mati Bener-Bener Bisa Urip Manèh?

Yèn nurut panjenengan . . .

  • bisa?

  • ora bisa?

  • ora ngerti?

 KANDHANÉ ALKITAB

”Bilih sedaya tiyang mbénjing badhé katangèkaken saking pejah.”​—Para Rasul 24:15, Kitab Suci mawi Basa Jawi Padintenan.

GUNANÉ KANGGO PANJENENGAN

Éntuk panglipur ing wektu wong sing ditresnani mati.​—2 Korinta 1:3, 4.

Ora wedi manèh karo pati merga mbayangaké kahanané wong mati.​—Ibrani 2:15.

Duwé pengarep-arep sing mesthi yèn wong sing saiki wis mati bakal urip manèh.​—Yokanan 5:28, 29.

 APA KITA BISA PERCAYA KANDHANÉ ALKITAB?

Bisa. Paling sithik ana telung alesan:

  • Alkitab nyebutaké yèn Gusti Allah Yéhuwah kuwi sumberé urip. (Jabur 36:9; Para Rasul 17:24, 25) Sing maringi urip, mesthi bisa nguripaké manèh kabèh wong mati.

  • Alkitab nyritakaké wong wolu sing wis diuripaké manèh​—enom, tuwa, lanang, lan wadon​—kabèh urip manèh ing bumi. Ana sing lagi waé mati, nanging ana siji sing wis dikubur patang dina suwéné.​—Yokanan 11:39-44.

  • Allah Yéhuwah ora seneng yèn ana wong mati; malah, pati kuwi dianggep mungsuh. (1 Korinta 15:26) Allah Yéhuwah wis kepéngin banget nyirnakaké mungsuh kuwi lan nguripaké manèh kabèh wong sing wis kebacut mati. Gusti Allah Yéhuwah kepéngin supaya kabèh wong sing ditresnani bisa urip manèh ing bumi.​—Ayub 14:14, 15.

 KANGGO DIPIKIR TENANAN

Apa sebabé kabèh manungsa dadi tuwa lan mati?

Jawabané Alkitab ana ing PURWANING DUMADI 3:17-19 lan RUM 5:12.