Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 8

Apa Sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah Dandan lan Nganggo Sandhangan sing Pantes Nalika Ngibadah?

Apa Sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah Dandan lan Nganggo Sandhangan sing Pantes Nalika Ngibadah?

Islandia

Meksiko

Guinea-Bissau

Filipina

Ing buku iki apa panjenengan nggatèkaké gambaré dandanan lan sandhangané Seksi-Seksi Yéhuwah nalika ngibadah? Seksi-Seksi Yéhuwah pancèn dandan lan nganggo sandhangan sing pantes. Apa sebabé?

Kanggo ngurmati Gusti Allah. Pancèn Gusti Allah ora mung mirsani njabané. (1 Samuèl 16:7) Nanging, nalika ngibadah Seksi-Seksi Yéhuwah kepéngin ngurmati Gusti Allah lan ngajèni wong liya sing teka. Yèn awaké dhéwé ketemu karo hakim ing pengadilan, awaké dhéwé mesti dandan sing pantes merga ngurmati pangkaté. Semono uga, dandanan lan sandhangané Seksi-Seksi Yéhuwah ing pakumpulan ibadah kanggo ngurmati ”Hakiming jagad”, yaiku Yéhuwah, lan Balé Ibadahé.Purwaning Dumadi 18:25.

Kanggo ngajèni pathokané Gusti Allah. Alkitab kandha supaya wong Kristen ngganggo sandhangan sing ”susila lan prasaja” kaya wong sing ”ngabekti ing Allah”. (1 Timotéus 2:9, 10) Nganggo sandhangan sing ”susila lan prasaja” tegesé ora nganggo klambi sing néka-néka, semrawang, mblèwèh, lan marahi pikiran ngeres. Klambi sing dienggo pantes lan ora awut-awutan. Senajan ana pathokané, isih bisa milih sandhangan kaya sing dikarepaké. Sing penting sandhangan iku pantes. Seksi-Seksi Yéhuwah bisa ”ngluhuraké Gusti Allah” saka carané dandan lan milih sandhangan sing pantes. (Titus 2:10; 1 Pétrus 2:12) Dandanan lan sandhangan sing pantes ing pakumpulan ibadah bisa mbantu wong liya ngajèni ibadah marang Yéhuwah.

Senajan panjenengan durung nduwé sandhangan sing resmi, panjenengan ora perlu sungkan teka ing Balé Ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah. Sandhangané ora usah sing larang-larang, sing penting resik lan pantes.

  • Nalika ngibadah, Seksi-Seksi Yéhuwah dandan lan nganggo sandhangan sing pantes. Apa sebabé iku penting?

  • Ana pathokan apa waé kanggo dandan lan milih sandhangan sing pantes?