Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 15

Apa Waé Tugasé Pinituwa?

Apa Waé Tugasé Pinituwa?

Finlandia

Mulang

Angon jemaat

Nginjil

Ing pakumpulané Seksi-Seksi Yéhuwah, ora ana pandhita sing dibayar. Kaya jemaat Kristen ing jamané para rasul, para pinituwa dipilih kanggo ”ngengon pasamuwaning Allah”. (Para Rasul 20:28) Para pinituwa kuwi wong-wong lanang sing kuwat imané. Para pinituwa diwènèhi tanggung jawab kanggo angon jemaat, nanging kuwi ditindakaké ora ”marga kapeksa, nanging kalawan legawaning ati laras karo karsaning Allah, sarta aja marga saka kapéngin olèh kauntungan, nanging kalawan rasa leladi”. (1 Pétrus 5:1-3) Apa sing ditindakaké pinituwa kanggo jemaat?

Ngopèni lan njaga jemaat. Para pinituwa nuntun lan ngayomi jemaat supaya tetep cedhak karo Gusti Allah. Merga ngerti yèn Gusti Allah sing maringi tugas iku, para pinituwa ora mréntah jemaat, nanging mbantu jemaat supaya bungah lan kuwat imané. (2 Korinta 1:24) Kaya pangon sing tenanan ngopèni saben wedhus gèmbèlé, para pinituwa ngupaya nggatèkaké kahanané saben anggota jemaat.Wulang Bebasan 27:23.

Mulang carané nindakaké kersané Gusti Allah. Saben minggu, para pinituwa mulang ing pakumpulan ibadah supaya jemaat kuwat imané. (Para Rasul 15:32) Para pinituwa uga sregep nginjil bareng anggota jemaat lan mbantu jemaat supaya trampil nginjil.

Nggatèkaké saben anggota jemaat. Kabèh anggota jemaat perlu dibantu supaya tetep cedhak karo Gusti Allah. Nanging, kahanané saben anggota jemaat béda-béda. Mula, para pinituwa kadhang kala teka ing omahé anggota jemaat utawa nemoni ing Balé Ibadah, supaya bisa mbantu lan mènèhi panglipuran saka Alkitab.Yakobus 5:14, 15.

Tanggung jawabé para pinituwa ora mung ing jemaat. Akèh pinituwa uga nyambut gawé lan nduwé kulawarga sing kudu digatèkaké. Mula, awaké dhéwé kudu ngajèni para pinituwa sing mempeng nindakaké tugasé kuwi.1 Tésalonika 5:12, 13.

  • Apa waé tugasé pinituwa?

  • Kepriyé carané pinituwa nggatèkaké saben anggota jemaat?