Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 27

Ana Apa Waé ing Perpustakaané Balé Ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah?

Ana Apa Waé ing Perpustakaané Balé Ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah?

Israel

Republik Cheska

Benin

Kepulauan Cayman

Apa panjenengan kepéngin éntuk katrangan sing luwih akèh bab Alkitab? Apa panjenengan kepéngin ngerti bab ayat, wong, panggonan, utawa bekakas sing ana ing Alkitab? Apa panjenengan uga kepéngin ngerti carané Alkitab mbantu panjenengan ngrampungi masalah? Yèn jawabané iya, panjenengan bisa nggunakaké perpustakaan ing Balé Ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah.

Ana bahan kanggo sinau Alkitab. Mbokmenawa panjenengan ora nduwé kabèh bahan kanggo sinau Alkitab saka Seksi-Seksi Yéhuwah, sing nganggo basa panjenengan. Ing perpustakaané Balé Ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah, bahan kanggo sinau Alkitab sing paling anyar ana pirang-pirang. Contoné, ana Alkitab saka terjemahan warna-warna, kamus, lan katrangan tambahan liyané. Panjenengan bisa nggunakaké perpustakaan iku sadurungé utawa sawisé pakumpulan ibadah. Yèn ing kono ana komputer, mbokmenawa wis ana Watchtower Library-né. Ing Watchtower Library iku ana bahan-bahan kanggo sinau Alkitab, lan ana bagéan sing gunané kanggo nggolèki katrangan bab apa waé, klebu bab tembung utawa ayat.

Ana bahan kanggo mbantu para siswané pakumpulan Urip lan Nginjil. Yèn pas éntuk tugas, panjenengan bisa nggunakaké perpustakaan ing Balé Ibadah. Sing ngurusi perpustakaan iku pinituwa sing ngawasi pakumpulan Urip lan Nginjil. Pinituwa iku mriksa apa kabèh buku wis ditata, lan apa buku-buku sing anyar wis ana. Pinituwa kuwi utawa guru Alkitab panjenengan bisa nduduhaké carané nemokaké katrangan sing panjenengan butuhaké. Nanging, buku-buku iku ora éntuk digawa mulih. Buku-buku kuwi kudu dijaga supaya tetep tumata lan aja nganti diorèk-orèk.

Alkitab kandha yèn kepéngin éntuk ”kawruh bab Gusti Allah”, panjenengan kudu nggolèk kawruh iku ”kaya mburu raja brana kapendhem”. (Wulang Bebasan 2:1-5) Perpustakaan ing Balé Ibadah bisa mbantu panjenengan nemokaké katrangan bab iku.

  • Ana bahan kanggo sinau Alkitab apa waé ing perpustakaané Balé Ibadah?

  • Sapa sing bisa mbantu panjenengan nggunakaké kabèh sing ana ing perpustakaan iku?