Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 5

Apa Waé Paédahé Yèn Teka ing Pakumpulan Ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah?

Apa Waé Paédahé Yèn Teka ing Pakumpulan Ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah?

Argentina

Sierra Leone

Belgia

Malaysia

Akèh wong ora gelem teka ing pakumpulan-pakumpulan ibadah merga rumangsa ora éntuk tuntunan lan panglipuran. Dadi, apa sebabé panjenengan perlu teka ing pakumpulan ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah? Apa paédahé?

Seneng merga ngumpul karo wong-wong sing grapyak lan welas asih. Ing jamané para rasul, wong Kristen dikumpulaké lan diatur ing jemaat-jemaat kanggo ngibadah marang Gusti Allah, sinau Alkitab, lan padha ngélingaké siji lan sijiné. (Ibrani 10:24, 25) Wektu wong-wong Kristen kuwi ngumpul karo para sedulur saiman, rasané kaya ngumpul karo kanca sing akrab banget. (2 Tésalonika 1:3; 3 Yokanan 14, 15) Seksi-Seksi Yéhuwah uga ngrasakaké seneng merga niru contoné wong Kristen ing jamané para rasul.

Ngerti carané ngetrapaké pathokané Alkitab. Kaya ing jamané bangsa Israèl biyèn, wong lanang, wong wadon, lan bocah-bocah ngumpul bareng. Guru-guru sing trampil nggunakaké Alkitab kanggo mulang wong-wong carané ngetrapaké pathokané Alkitab ing urip saben dinané. (Pangandharing Torèt 31:12; Néhémya 8:9) Kabèh bisa mèlu ngidung lan urun rembug kanggo ngluhuraké Gusti Allah Yéhuwah.Ibrani 13:15.

Iman marang Gusti Allah saya kuwat. Rasul Paulus ngandhani jemaat ing Rum, ”Aku kapéngin ketemu kowé, . . . supaya aku ana ing antaramu mèlu kalipur déning pracaya kita, iya pracayamu, lan iya pracayaku.” (Rum 1:11, 12) Yèn ajeg mèlu pakumpulan ibadah bareng sedulur saiman, awaké dhéwé bisa tambah kuwat iman lan tékadé kanggo manut karo pathokané Alkitab.

Panjenengan diundang supaya teka ing pakumpulan ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah lan ngrasakaké dhéwé paédahé. Seksi Yéhuwah mesthi seneng banget yèn panjenengan bisa teka. Ora perlu mbayar lan ora ana kolèkte.

  • Conto apa sing ditiru pakumpulan ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah?

  • Apa paédahé yèn teka ing pakumpulan ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah?