Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 18

Kepriyé Carané Seksi-Seksi Yéhuwah Mbantu Sedulur Liyané sing Kena Musibah?

Kepriyé Carané Seksi-Seksi Yéhuwah Mbantu Sedulur Liyané sing Kena Musibah?

Republik Dominika

Jepang

Haiti

Pas ana musibah, Seksi-Seksi Yéhuwah langsung ngatur lan mbantu para sedulur liyané sing lagi kena alangan. Kuwi dadi bukti yèn Seksi-Seksi Yéhuwah padha tresna siji lan sijiné. (Yokanan 13:34, 35; 1 Yokanan 3:17, 18) Kepriyé carané Seksi-Seksi Yéhuwah mbantu?

Nyumbang dhuwit. Pas ana kurang pangan ing Yudéa, wong Kristen ing Antiokhia nyumbang dhuwit kanggo mbantu para sedulur saiman. (Para Rasul 11:27-30) Semono uga, yèn ngerti ana sedulur ing negara liya kena musibah, Seksi-Seksi Yéhuwah cepet-cepet ngumpulaké sumbangan liwat jemaat kanggo mbantu.2 Korinta 8:13-15.

Nyumbang saliyané dhuwit. Para pinituwa ing dhaérah sing kena musibah nggolèki para anggota jemaat supaya ngerti padha slamet apa ora. Ana panitya sing tugasé ngedumaké jatah kanggo mangan lan ngombé. Panitya iku uga mènèhi sandhangan, obat, lan papan kanggo ngungsi. Ana uga Seksi Yéhuwah sing trampil, sing lila lunga menyang dhaérah sing kena musibah. Gunané kanggo ngeteraké sumbangan, lan mbantu ndandani omah utawa Balé Ibadah sing rusak. Pakumpulan iki bisa cepet mbantu para sedulur, merga wis akèh pengalamané lan padha guyub rukun. Senajan Seksi-Seksi Yéhuwah mbantu ”luwih-luwih marang sadulur-sadulur kita kang tunggal pracaya”, nanging uga gelem mbantu wong liya sing béda agamané.—Galati 6:10.

Mènèhi panglipur saka Alkitab lan nggedhèkaké ati. Sing paling dibutuhaké wong sing kena musibah yaiku panglipuran. Yéhuwah, ”Gusti Allah kang dadi sumbering panglipur” bisa maringi kekuatan kanggo umaté. (2 Korinta 1:3, 4) Seksi-Seksi Yéhuwah seneng crita bab janjiné Alkitab marang wong-wong sing nglokro. Uga mbantu wong-wong kuwi ngerti yèn Kratoné Gusti Allah bakal nyingkiraké kabèh musibah sing nggawé susah lan sangsara.Wahyu 21:4.

  • Apa sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah bisa cepet mbantu para sedulur sing kena musibah?

  • Kepriyé carané Seksi-Seksi Yéhuwah mènèhi panglipuran saka Alkitab kanggo wong sing kena musibah?