Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 11

Apa Sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah Teka ing Kebaktian?

Apa Sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah Teka ing Kebaktian?

Meksiko

Jerman

Botswana

Nikaragua

Italia

Delengen gambar iki. Wong-wong padha seneng merga teka ing kebaktiané Seksi-Seksi Yéhuwah. Umaté Gusti Allah jaman biyèn dipréntahaké supaya ngumpul setaun ping telu. Seksi-Seksi Yéhuwah saiki uga ngarep-arep bisa teka ing pakumpulan ibadah sing gedhé kaya ngono. (Pangandharing Torèt 16:16) Pendhak taun, Seksi-Seksi Yéhuwah nganakaké telung kebaktian, yakuwi kebaktian sawilayah sing suwéné sedina, setaun ping pindho, lan kebaktian gabungan wilayah sing suwéné telung dina. Apa paédahé yèn teka ing kebaktian-kebaktian kuwi?

Supaya pasedulurané saya akrab. Bangsa Israel jaman biyèn seneng ngluhuraké Yéhuwah ”ing pasamuwan” utawa ing jemaat. Seksi-Seksi Yéhuwah uga ngrasakaké seneng pas ngumpul bareng kanggo ngibadah. (Jabur 26:12; 111:1) Seksi-Seksi Yéhuwah bisa ketemu lan srawung karo sedulur saka jemaat liya utawa negara liya. Wektu ngaso, kabèh padha mangan ing panggonan sing dienggo kebaktian, dadi acarané bisa luwih nyenengaké. (Para Rasul 2:42) Ing kebaktian, Seksi-Seksi Yéhuwah ngrasakaké katresnan sing ngrukunaké ’sadulur-sadulur’ sadonya.1 Pétrus 2:17.

Bisa ngerti carané nindakaké kersané Gusti Allah. Bangsa Israel éntuk paédah sawisé ”mangreti pangandika” saka Kitab Suci sing diterangaké. (Néhémya 8:9, 13) Seksi-Seksi Yéhuwah uga seneng éntuk piwulang saka Alkitab ing kebaktian. Saben acara dhasaré saka ayat Alkitab. Saka kotbah, ceramah sambung-sinambung, lan wulangan sing dilakonaké, sing teka bisa sinau carané nindakaké kersané Gusti Allah. Ana sedulur sing crita yèn dhèwèké bisa tetep nindakaké kersané Gusti Allah senajan ngadhepi masalah. Crita iku bisa nggedhèkaké ati. Ing kebaktian gabungan wilayah, ana sandiwara sing critané saka Alkitab. Ing saben kebaktian ana acara baptisan. Saka acara kuwi, wong-wong dadi ngerti yèn sing dibaptis wis ngabdi marang Gusti Allah.

  • Apa sebabé kebaktian iku acara sing nyenengaké?

  • Apa gunané teka ing kebaktian?