Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 10

Apa Ibadah Sakulawarga Iku?

Apa Ibadah Sakulawarga Iku?

Korea Selatan

Brasil

Australia

Guinea

Wiwit jaman biyèn, Yéhuwah kepéngin saben kulawarga ngumpul bareng supaya cedhak karo Yéhuwah lan kulawarga saya raket. (Pangandharing Torèt 6:6, 7) Mula, saiki saben kulawarga Seksi Yéhuwah nggolèk wektu saben minggu kanggo ngibadah bebarengan. Ibadah iku kanggo sinau bab Yéhuwah lan bab Alkitab sing cocog karo kabutuhané kulawarga. Ibadahé ora perlu spaneng. Senajan ora karo kulawarga, panjenengan dhéwé bisa nggolèk wektu kanggo sinau Alkitab nurut bab sing disenengi, supaya cedhak karo Yéhuwah.

Wektu supaya cedhak karo Yéhuwah. ”Padha nyedhakana marang Gusti Allah; Gusti Allah bakal nyelaki kowé.” (Yakobus 4:8) Sinau Alkitab bab sipat-sipat lan tumindaké Yéhuwah bisa mbantu kulawarga luwih kenal karo Yéhuwah. Cara paling gampang kanggo mulai ibadah sakulawarga yaiku maca Alkitab bebarengan nganggo swara sing seru. Bab sing diwaca bisa padha karo jadwal acara Sekolah kanggo Mulang Alkitab saben mingguné. Anggoné maca bisa gentènan, banjur dirembug bareng-bareng.

Wektu supaya kulawarga saya raket. Wektu sinau Alkitab bebarengan, wong bebojoan uga wong tuwa karo anak-anaké bisa cedhak siji lan sijiné. Kuduné, ibadah sakulawarga bisa dadi wektu sing nyenengaké lan diarep-arep saben mingguné. Wong tua bisa milih bab sing cocog dirembug manut umuré bocahé. Bab sing dirembug bisa saka Warta Penting lan Sadarlah! utawa situs jw.org. Bisa uga ngrembug carané ngadhepi masalahé bocah nalika ing sekolahan. Saliyané kuwi, isa nonton salah sijiné acara ing JW Broadcasting (tv.jw.org) lan dirembug bareng sawisé nonton. Bar kuwi bisa ngidung bebarengan, lan mangan jajanan.

Ibadah sakulawarga saben minggu iki nyenengaké. Kuwi mbantu kulawarga supaya bisa seneng sinau bab Yéhuwah lan bab Alkitab. Yéhuwah bakal mberkahi upaya panjenengan iki.Jabur 1:1-3.

  • Apa sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah nggolèk wektu kanggo ibadah sakulawarga?

  • Kepriyé carané wong tuwa bisa nggawé ibadah sakulawarga nyenengaké kanggo kabèh?