Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 21

Bètel Iku Apa?

Bètel Iku Apa?

Bagéan Seni, Amerika Serikat

Jerman

Kenya

Kolombia

Tembung ”Bètel” iku saka basa Ibrani, tegesé ”padalemané Gusti Allah”. (Purwaning Dumadi 28:17, 19) Jeneng iku cocog kanggo gedhung-gedhung sing dibangun Seksi-Seksi Yéhuwah sadonya kanggo ngatur lan mbantu gawéan nginjil. Pengurus Pusat nyambut gawé ing kantor pusat ing Negara Bagéan New York, AS, lan ngawasi kantor-kantor cabang ing akèh negara. Wong-wong sing kerja ing panggonan-panggonan iku disebut kulawarga Bètel. Kaya déné kulawarga sing rukun, wong-wong iku bareng-bareng anggoné manggon, kerja, mangan, lan sinau Alkitab.Jabur 133:1.

Panggonan kusus sing anggotané padha ngabdi. Wong lanang lan wadon sing nyambut gawé ing Bètel nggunakaké uripé mung kanggo nindakaké kersané Yéhuwah. (Matéus 6:33) Ora ana sing nampa bayaran. Nanging, ana panggonan, panganan, lan jatah sangu saanané sing diwènèhaké kanggo mbantu nyukupi kabutuhané. Saben wong ing Bètel nduwé tugas dhéwé-dhéwé. Ana sing nyambut gawé ing kantor, ing pawon, utawa ing panggonan kanggo mangan. Ana uga sing ngréwangi nyétak utawa njilid buku, resik-resik, umbah-umbah, dandan-dandan, lan liya-liyané.

Panggonan kanggo mbantu gawéan nginjil. Sing paling penting, Bètel dibangun kanggo nyedhiyakaké wulangan sing bener saka Alkitab kanggo wong akèh. Contoné buku iki. Sawisé ditulis merga saka tuntunané Pengurus Pusat, buku iki dikirim liwat komputer menyang atusan tim alih basa sadonya, dicétak nganggo mesin-mesin sing ana ing Bètel, terus dikirim menyang luwih saka 110.000 jemaat. Kabèh kuwi ditindakaké kanggo mbantu gawéan sing paling penting, yaiku martakaké kabar apik.Markus 13:10.

  • Sapa sing nyambut gawé ing Bètel, lan wong-wong iku diwènèhi apa waé?

  • Sing ditindakaké ing Bètel iku kanggo mbantu gawéan penting apa?