Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 2

Apa Sebabé Dijenengi Seksi-Seksi Yéhuwah?

Apa Sebabé Dijenengi Seksi-Seksi Yéhuwah?

Nuh

Abraham lan Sara

Musa

Yésus Kristus

Akèh wong ngira yèn Seksi-Seksi Yéhuwah iku agama anyar. Nanging, sajané luwih saka 2.700 taun kepungkur, umaté Gusti Allah wis disebut ’seksiné’. (Yésaya 43:10-12) Nganti taun 1931 jenengé isih Siswa-Siswa Alkitab. Nanging, saiki jenengé Seksi-Seksi Yéhuwah. Apa sebabé?

Jeneng kuwi nduduhaké sapa Gusti Allahé. Manut Alkitab kuna, asmané utawa jenengé Gusti Allah, yaiku Yéhuwah, ditulis nganti kurang luwih ping 7.000. Ana kitab suci sing ngganti jeneng kuwi nganggo sebutan Pangéran utawa Gusti Allah. Nanging, nalika Gusti Allah ngendika marang Musa bab asmané, yaiku Yéhuwah, Gusti Allah banjur ngandhani, ”Iku asmaningSun ing salawas-lawasé.” (Pangentasan 3:15) Jeneng kuwi nduduhaké yèn mung Yéhuwah Allah sing sejati. Mula, Seksi-Seksi Yéhuwah seneng nggunakaké jeneng kuwi.

Jeneng kuwi nerangaké gawéané. Wiwit jamané Abèl, akèh wong sing mbuktèkaké yèn wong-wong kuwi nduwèni iman marang Yéhuwah. Banjur pirang-pirang atus taun saterusé, Nuh, Abraham, Sara, Musa, Dawud, lan liya-liyané uga mèlu disebut ”seksi akèh banget, kayadéné méga”. (Ibrani 11:4–12:1) Kaya seksi ing pengadilan sing mbéla wong sing ora salah, Seksi-Seksi Yéhuwah uga nduwèni tékad ngandhani sing bener bab Gusti Allah.

Seksi-Seksi Yéhuwah niru tuladhané Yésus. Ing Alkitab, Yésus disebut ”Seksi kang setya tuhu lan sajati”. (Wahyu 3:14) Yésus ngendika yèn wis ngandhani wong-wong bab asmané Gusti Allah lan mulang sing bener bab Gusti Allah. (Yokanan 17:26; 18:37) Mulané, muridé Yésus seneng nggunakaké lan ngandhani wong liya bab asma Yéhuwah. Seksi-Seksi Yéhuwah niru tuladhané Yésus.

  • Apa sebabé Siswa-Siswa Alkitab nggunakaké jeneng Seksi-Seksi Yéhuwah?

  • Kapan wiwitané Yéhuwah nduwé seksi-seksi ing bumi?

  • Sapa sing pinunjul mènèhi katrangan sing bener bab Yéhuwah?