Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 19

Abdi sing Setya lan Pinter Iku Sapa, ta?

Abdi sing Setya lan Pinter Iku Sapa, ta?

Kabèh éntuk paédah saka pangertèn bab Gusti Allah

Sadurungé séda, Yésus omong-omongan karo murid-muridé, yaiku Pétrus, Yakobus, Yokanan, lan Andréas. Wektu nerangaké tandhané Yésus rawuh ing dina-dina wekasan, Yésus takon, ”Sapa ta abdi kang setya lan pinter, kang tinanggenah déning bandarané nglurahi para kalèrèhané, kapasrahan nyadhongi pangan marang wong-wong mau ing wektu kang katamtokaké?” (Matéus 24:3, 45; Markus 13:3, 4) Sing dikarepaké Yésus iku dudu panganan tenanan, nanging pangertèn bab Gusti Allah sing diupamakaké kaya panganan. Yésus iku bendara sing nggatèkaké murid-muridé. Mula, Yésus janji bakal netepaké wong-wong kanggo ngurus lan mènèhi pangertèn bab Gusti Allah kanggo para muridé ing dina wekasan. Sapa abdi sing ditetepaké iku?

Para muridé Yésus sing ditetepaké roh suci. Sing disebut ”abdi kang setya lan pinter” kuwi, yaiku Pengurus Pusaté Seksi-Seksi Yéhuwah. Abdi iki mènèhi pangertèn bab Gusti Allah kanggo umaté Yéhuwah ing wektu sing pas. Para jemaat ngandelaké abdi sing setya lan pinter iki supaya bisa éntuk ’pangan ing wayah kang wis katamtokaké’.Lukas 12:42.

Sing ngurus kulawargané Gusti Allah. (1 Timotéus 3:15) Yesus masrahaké tanggung jawab marang abdi iki kanggo ngurus pakumpulané Yéhuwah ing bumi, ing antarané ngurus bandhané pakumpulan, ngatur panginjilan, lan mulang jemaat. ”Abdi kang setya lan pinter” mènèhi pangertèn bab Gusti Allah srana bahan kanggo sinau sing digunakaké ing panginjilan, lan uga bahan ing pakumpulan ibadah sarta kebaktian. Kuwi ditindakaké kanggo nyukupi kabutuhané jemaat ing wektu sing pas.

Abdi iki setya marang wulangan sing bener saka Alkitab lan tugasé kanggo martakaké kabar apik. Abdi iki uga pinter ngurusi kabèh perkara ing bumi sing dipasrahaké déning Yésus. (Para Rasul 10:42) Yéhuwah mberkahi apa sing ditindakaké abdi iki. Berkahé yaiku cacahé umat lan pangertèn bab Gusti Allah dadi saya akèh.Yésaya 60:22; 65:13.

  • Sapa sing ditetepaké Yésus kanggo mènèhi pangertèn bab Gusti Allah marang murid-muridé?

  • Apa sebabé abdi iki disebut setya lan pinter?