Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAGÉAN 9

Ngibadaha marang Yéhuwah Bebarengan Keluarga

Ngibadaha marang Yéhuwah Bebarengan Keluarga

”Sujuda marang Panjenengané kang wus nitahaké langit lan bumi.”Wahyu 14:7

Buku iki wis mbantu panjenengan ngerti nèk pathokané Alkitab kuwi isa ndadèkké keluarga urip ayem tentrem. Yéhuwah péngin kabèh keluarga seneng. Nèk keluargamu ngutamakké ibadah marang Yéhuwah, kabèh kebutuhané bakal ”diparingaké marang kowé”. (Matéus 6:33) Yéhuwah péngin banget kabèh keluarga nyedhak karo Yéhuwah. Gunakna wektu kanggo terus nyedhak karo Gusti Allah, merga kuwi kaurmatan sing gedhé banget.Matéus 22:37, 38.

 1 TERUSA NYEDHAK KARO YÉHUWAH

ALKITAB KANDHA: ”’Ingsun bakal dadi Ramanira, sarta sira bakal padha dadi putraningSun lanang lan wadon’, ngendikané Yéhuwah.” (2 Korinta 6:18) Gusti Allah péngin panjenengan dadi kanca akrabé. Carané yaiku, panjenengan kudu ndonga. Yéhuwah ngundang panjenengan nèk ’ndedonga aja kendhat’, utawa mandheg. (1 Tésalonika 5:17) Yéhuwah iku perduli karo apa sing kokpikirké lan koksumelangké. (Filipi 4:6) Pas ndonga bareng keluarga, bojomu lan anakmu isa ngerti sepira cedhaké hubunganmu karo Yéhuwah.

Sakliyané ndonga, panjenengan uga isa ngrungokké pangandikané Yéhuwah. Carané yaiku maca lan sinau Alkitab. (Jabur 1:1, 2) Bar kuwi, pikirna sing tenanan apa sing koksinau kuwi. (Jabur 77:12, 13) Panjenengan uga isa cedhak karo Gusti Allah nèk ajeg teka ing pakumpulan ibadah.Jabur 122:1-4.

Sing uga penting, panjenengan kudu crita karo wong liya bab Yéhuwah. Nèk kuwi ditindakké, panjenengan isa luwih cedhak karo Yéhuwah.Matéus 28:19, 20.

SING ISA DITINDAKKÉ:

  • Sedhiyakna wektu kanggo maca Alkitab lan ndonga saben dina

  • Dhisikna ngibadah bebarengan karo keluarga ketimbang seneng-seneng lan plesiran

2 KUDU NGIBADAH SAKKELUARGA

ALKITAB KANDHA: ”Padha nyedhakana marang Gusti Allah; Gusti Allah bakal nyelaki kowe.” (Yakobus 4:8) Panjenengan kudu nggawé jadwal ibadah sakkeluarga sing ajeg lan jadwal kuwi kudu dilakoni. (Purwaning Dumadi 18:19) Ning, sing penting keluarga kudu cedhak karo Yéhuwah lan manut tuntunané. Nèk panjenengan ngrembug karo keluarga bab Yéhuwah ’samangsa lagi lungguhan ana ing omah, samangsa pinuju lelungan lan samangsa lagi turon utawa samangsa tangi’, hubungané panjenengané karo Yéhuwah saya cedhak. (Pangandharing Torèt 6:6, 7) Tirua Yosua sing ngomong, ”Aku lan sakulawangsaku iki, aku bakal padha ngabekti marang Pangéran Yéhuwah.”Yusak 24:15.

SING ISA DITINDAKKÉ:

  • Wektu ngibadah sakkeluarga, kudu ajeg ngrembug apa sing dibutuhké lan masalah apa sing lagi diadhepi saben wong ing keluarga