Jadwal Acara Kebaktian Wilayah 2019-2020—Wakil Kantor Cabang

Deloken jadwal acara kebaktian wilayah iki, klebu ceramahé wakil kantor cabang. Téma kebaktian wilayah iki yaiku ”Tresnaa marang Yéhuwah Saktulusé Atimu.”

Tresnaa marang Yéhuwah Saktulusé Atimu

Acara kebaktian iki bakal mbantu nguwatké katresnané awaké dhéwé marang Yéhuwah lan nduwé katresnan sing lila nggawé pengorbanan.

Jawaben Pitakonan-Pitakonan Iki

Pitakonan-pitakonan iki bakal dijawab ing kebaktian iki.