Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 13

Kepriyé Dadiné Agama-Agama Mbésuk?

Kepriyé Dadiné Agama-Agama Mbésuk?

1. Apa kabèh agama nindakaké kersané Gusti Allah?

Ing kabèh agama mesthi ana wong-wong sing tulus. Kabar apiké, wong-wong kuwi digatèkaké karo Gusti Allah. Nanging, kadhang kala agama mung kanggo alesan supaya bisa tumindak jahat. (2 Korintus [2 Korinta] 4:3, 4; 11:13-15) Ana agama sing ana kaitané karo terorisme, patèn-patènan, perang, lan nyiksa bocah. Mesthine berita kaya ngono nyusahaké wong-wong sing tulus mau.​—Wacanen Matius 24:3-5, 11, 12.

Agama sing ngurmati banget Gusti Allah kuwi agama sing nindakaké kersané. Nanging, agama sing palsu nggawé wirang Gusti Allah. Agama palsu mulang sing ora bener bab Gusti Allah lan kahanané wong mati. Kabèh mau ora cocog karo Alkitab. Mula, Yéhuwah kepéngin wong-wong sinau sing bener saka Alkitab.​—Wacanen Yéhezkièl 18:4; 1 Timotius 2:3-5.

2. Kepriyé dadiné agama-agama mbésuk?

Gusti Allah ora bisa diapusi karo agama-agama sing ngakuné nresnani Gusti Allah nanging malah nresnani donya sing dikuwasani Iblis. (Yakobus 4:4) Ing Alkitab, agama palsu dijenengi ”Babil Gedhé”. Jeneng iku dijupuk saka jenengé kutha Babil jaman biyèn sing dadi asalé agama palsu, sing mulai ana sawisé Banjir Gedhé jamané nabi Nuh. Ora suwé manèh, Gusti Allah bakal nyingkiraké agama sing ngapusi lan nyengsarakaké manungsa.​—Wacanen Wahyu 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Nanging, ana kabar sing luwih apik manèh. Yéhuwah ora lali karo wong-wong sing tulus sing isih mèlu agama palsu ing donya. Wong-wong kuwi saiki lagi dikumpulaké kanggo sinau sing bener saka Alkitab.​—Wacanen Mikha 4:2, 5.

 3. Wong-wong sing tulus kudu tumindak apa?

Agama sing bener nurut Gusti Allah nggawé wong-wong padha rukun

Yéhuwah nggatèkaké wong-wong sing kepéngin nindakaké sing bener. Yéhuwah kepéngin wong-wong mau cepet metu saka agama palsu. Wong sing nresnani Gusti Allah mesthi gelem manut yèn dikongkon metu saka agama palsu.​—Wacanen Wahyu 18:4.

Ing jamané para rasulé Yésus biyèn, wong-wong sing tulus seneng ngrungokaké kabar apik saka para rasul. Kabar anyar sing dirungokaké iku pancèn béda karo kapracayané biyèn. Nanging, wong-wong mau gelem nindakaké sing disinaoni merga bisa nggawé urip luwih tumata, luwih kepénak, lan nduwèni pengarep-arep. Awaké dhéwé kudu niru wong-wong kuwi sing nindakaké kersané Gusti Allah dhisik dhéwé, tinimbang liya-liyané.​—Wacanen 1 Tésalonika 1:8, 9; 2:13.

Wong-wong sing metu saka agama palsu bisa nyembah Yéhuwah bebarengan karo umaté. Yèn gelem nyembah Yéhuwah, panjenengan bakal dadi kancané Yéhuwah, bisa kumpul karo sedulur anyar sing dadi umaté, lan bisa urip salawasé.​—Wacanen Markus 10:29, 30; 2 Korintus 6:17, 18.

4. Apa sebabé kabèh wong ing bumi bakal urip seneng?

Agama palsu bakal disingkiraké. Kuwi kabar sing apik banget, merga ora ana manèh agama sing mblasukaké lan nggawé manungsa ora rukun. Kabèh wong ing donya bakal dadi siji ngibadah mung karo Yéhuwah.​—Wacanen Wahyu 18:20, 21; 21:3, 4.