Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 9

Kepriyé Carané Urip Bebojoan Bisa Ayem Tentrem?

Kepriyé Carané Urip Bebojoan Bisa Ayem Tentrem?

1. Kena apa urip bebojoan sing sah penting kanggo kulawarga sing ayem tentrem?

Kabar apik asalé saka Yéhuwah, sing nggawé kulawarga sepisanan. Mulané, Gusti Allah sing Mahamulya uga kepéngin para kulawarga urip ayem tentrem. (1 Timotius 1:11) Urip bebojoan sing sah iku penting supaya bocah-bocah bisa diayomi wong tuwané. Mula, awaké dhéwé kudu manut karo hukum pamréntah bab urip bebojoan.​—Wacanen Lukas 2:1, 4, 5.

Kepriyé carané urip bebojoan sing apik miturut Gusti Allah? Yéhuwah kepéngin wong lanang karo wong wadon urip bebojoan kanggo salawasé. Yéhuwah kepéngin wong bebojoan padha setya siji lan sijiné. (Ibrani 13:4) Yéhuwah gething yèn ana wong pegatan. (Maléakhi 2:16) Nanging, wong Kristen éntuk njaluk pegatan lan nduwé bojo manèh yèn bojoné laku jina.​—Wacanen Matius 19:3-6, 9.

2. Dadi bojo sing apik iku kudu kepriyé?

Yéhuwah nggawé wong wadon kanggo nulungi bojoné. (Purwaning Dumadi 2:18) Wong lanang kudu mimpin, ngopèni, lan mulang kulawargané bab Gusti Allah. Dhèwèké kudu tenanan nresnani bojoné. Wong bebojoan iku kudu padha nresnani lan ngajèni siji lan sijiné. Uga kudu padha ngapura siji lan sijiné merga manungsa mesthi ana luputé. Kuwi dhasaré urip bebojoan sing ayem tentrem.​—Wacanen Éfesus 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pétrus 3:7.

3. Apa mung merga ora ayem, wong bebojoan bisa pisahan?

Wektu ana perkara gedhé, wong bebojoan kudu tetep tresna siji lan sijiné. (1 Korintus [1 Korinta] 13:4, 5) Yèn perkarané mung sepélé, pisahan ora cocog karo kandhané Alkitab.​—Wacanen 1 Korintus 7:10-13.

 4. Apa kersané Gusti Allah kanggo bocah-bocah?

Yéhuwah kepéngin bocah-bocah urip seneng, mulané ana akèh wejangan sing paling apik kanggo nglakoni urip wektu isih enom. Anak kudu manut karo wong tuwané, merga wong tuwa kuwi luwih akèh pangertèné lan pengalamané. (Kolosé 3:20) Yéhuwah uga kepéngin bocah-bocah manut karo tuntunané supaya bisa urip seneng.​—Wacanen Kohèlèt 11:9–12:1; Matius 19:13-15; 21:15, 16.

5. Kepriyé carané wong tuwa bisa nggawé seneng uripé anaké?

Wong tuwa kudu nyambut gawé sing tenanan kanggo nyukupi pangan, papan, lan sandhangané anak-anaké. (1 Timotius 5:8) Wong tuwa uga kudu ndhidhik anak-anaké supaya tresna lan manut karo Gusti Allah. (Efésus 6:4) Para wong tuwa sing nresnani Gusti Allah bisa dadi tuladha sing gampang ditiru anak-anaké. Yèn para wong tuwa ndhidhik anak-anaké manut Alkitab lan bisa mlebu atiné, nganti tuwa ora bakal nylèwèng saka dhidhikan iku.​—Wacanen Pangandharing Torèt 6:4-7; Wulang Bebasan 22:6.

Bocah-bocah ora mung didhidhik lan dikandhani, nanging uga dibombong lan dialem. Kuwi mau ana gunané kanggo ngayomi bocah-bocah saka kabèh sing nggawé uripé sengsara. (Wulang Bebasan 22:15) Para wong tuwa kudu éling yèn ndhidhik lan ngandhani anaké aja kasar-kasar.​—Wacanen Kolosé 3:21.

Seksi-Seksi Yéhuwah uga nggawé buku-buku kanggo mbantu para wong tuwa lan bocah-bocah. Buku-buku kuwi dhasaré saka Alkitab.​—Wacanen Jabur 19:8, 12.