Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 3

Apa Kabar Apik Kuwi Bener saka Gusti Allah?

Apa Kabar Apik Kuwi Bener saka Gusti Allah?

1. Sapa sing ngarang Alkitab?

Kabar ing Alkitab ngandhakaké yèn manungsa bakal urip salawasé ing bumi. (Masmur [Jabur] 37:29) Gusti Allah nggunakaké wong lanang cacahé 40 kanggo nulis 66 buku ing Alkitab. Limang buku sing sepisanan disebut Torèt, ditulis nabi Musa 3.500 tahun kepungkur. Buku sing pungkasan ditulis rasul Yokanan kurang luwih 1.900 tahun kepungkur. Pikirané sapa sing ditulis ing Alkitab? Gusti Allah ngendikakaké pikirané marang wong sing nulis Alkitab lantaran malaékat utawa nganggo wahyu. (Wahyu 1:1) Gusti Allah uga ndhikté sing kudu ditulis. Merga pikirané Gusti Allah sing ditulis ing Alkitab, dadiné Yéhuwah iku sing ngarang Alkitab.​—Wacanen 2 Timotius 3:16; 2 Pétrus 1:20, 21.

Deloken vidéo Sapa sing Ngarang Alkitab?

2. Apa buktiné yèn isiné Alkitab isih kaya asliné?

Alkitab kuwi saka Gusti Allah, buktiné kabèh ramalané kaleksanan lan ora ana sing kliwatan. (Yosua [Yusak] 23:14) Ora ana siji-sijia manungsa sing bisa tumindak mengkono, kejaba Gusti Allah sing Mahakuwasa.​—Wacanen Yésaya 42:9; 46:10.

Kuduné buku saka Gusti Allah kuwi béda karo buku liyané. Alkitab wis dicétak ing atusan basa lan wis nyebar ing ngendi-endi. Sanadyan Alkitab wis kuna lan dudu buku sekolah, nanging yèn nyritakaké bab bumi lan saisiné kuwi mesthi bener. Sing nulis Alkitab pancèn béda-béda, nanging isi siji lan sijiné tetep nyambung. * Alkitab uga nulis bab katresnan, sipaté Gusti Allah sing bisa nggawé uripé manungsa luwih becik. Sing luwih penting manèh, Gusti Allah sing Mahakuwasa mesthèkaké yèn isiné Alkitab isih tetep kaya asliné. Perkara-perkara iki mau mbantu wong akèh mbuktèkaké yèn Alkitab kuwi Sabdané Gusti Allah.​—Wacanen Yésaya 40:8; 1 Tésalonika 2:13.

Deloken vidéo Apa Buktiné Nèk Isiné Alkitab Kuwi Bener?

 3. Apa isiné Alkitab?

Alkitab nyritakaké kabar apik yèn Gusti Allah kepéngin kabèh manungsa urip kepénak salawasé. Kersané iki mau durung kaleksanan nganti saiki, nanging ora suwé manèh Gusti Allah bakal mujudaké.​—Wacanen Wahyu 21:4, 5.

Hukum, tuntunan, lan wejangan uga ditulis ing Alkitab. Awaké dhéwé bisa ngerti sipaté Gusti Allah saka Alkitab, merga ana conto-conto carané Gusti Allah tumindak marang manungsa. Saka Alkitab, awaké dhéwé bisa kenal karo Gusti Allah lan ngerti carané dadi kanca akrabé.​—Wacanen Masmur 19:7, 11; Yakobus 2:23; 4:8.

4. Kepriyé carané ngerti isiné Alkitab?

Yèn mulang, nabi-nabi biasané maca ayat-ayat Alkitab terus nerangaké tegesé. Buku iki niru carané nabi-nabi kuwi, supaya sing maca bisa ngerti isiné Alkitab.​—Wacanen Lukas 24:27, 45.

Ora ana perkara sing luwih apik ketimbang kabar apik saka Gusti Allah. Nanging, akèh sing ora gelem nggatèkaké, lan liyané ora seneng ngrungokaké. Aja mèlu-mèlu. Yèn awaké dhéwé terus sinau bab Gusti Allah, mbésuk bakal urip salawasé.​—Wacanen Yohanes [Yokanan] 17:3.

 

^ par. 3 Wacanen Buku bagi Semua Orang (ana ing basa Indonésia)