Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 6

Apa Wong Mati Bisa Urip Manèh?

Apa Wong Mati Bisa Urip Manèh?

1. Apa kabar apik bab wong mati?

Wektu Yésus ing bumi, kancané sing jenengé Lasarus mati. Lasarus wis mati patang dina wektu Yésus tekan omahé. Yésus karo seduluré Lasarus sing jenengé Marta lan Maryam lunga ing kuburané. Ora let suwé, wong-wong sing layat padha teka. Marta lan Maryam mesthi seneng banget wektu Yésus nguripaké Lasarus.​—Wacanen Yokanan 11:21-24, 38-44.

Marta ngerti yèn ana kabar apik bab wong mati. Dhèwèké ngerti yèn Yéhuwah mbésuk bakal nguripaké wong mati supaya urip manèh ing bumi.​—Wacanen Ayub 14:14, 15.

2. Kepriyé kahanané wong mati?

Gusti Allah ngendika karo Adam, ”Kowé kuwi lebu, mula bakal bali dadi lebu menèh.”​—PURWANING DUMADI 3:19.

Manungsa digawé saka lemah. (Purwaning Dumadi 2:7; 3:19) Ing njero awaké manungsa, ora ana wujud sing terus urip wektu manungsa mati. Yèn manungsa mati, pikirané mèlu mati lan ora ana sing bisa diéling-éling manèh. Mulané, Lasarus ora nyritakaké pengalamané wektu dhèwèké mati, merga wong mati ora ngerti apa-apa.​—Wacanen Jabur 146:4; Kohèlèt 9:5, 6, 10.

Apa Gusti Allah nyiksa manungsa ing neraka? Alkitab kandha yèn wong mati ora ngerti apa-apa. Mula, ajaran bab neraka kuwi ngapusi wong lan ndadèkaké Gusti Allah kétok kejem. Sajané, nyiksa manungsa ing njero geni iku ora disenengi Gusti Allah lan ora tau ana ing pikirané.​—Wacanen Yérémia 7:31.

Deloken vidéo Piyé Keadaané Wong Mati?

 3. Apa wong mati bisa diajak omong-omongan?

Wong mati kuwi ora bisa ngomong utawa krungu. (Masmur 115:17) Nanging, ana malaékat-malaékat sing jahat. Malaékat-malaékat kuwi bisa waé éthok-éthok dadi wong sing wis mati lan omong-omongan karo wong sing urip. (2 Pétrus 2:4) Yéhuwah ngendika yèn awaké dhéwé ora éntuk omong-omongan karo wong mati.​—Wacanen Pangandharing Torèt 18:10, 11.

4. Sapa sing bakal diuripaké manèh?

Akèh banget wong sing bakal diuripaké manèh ing bumi. Wong sing durung tau sinau bab Gusti Allah lan tumindaké durung cocog karo Alkitab uga bakal diuripaké.​—Wacanen Lukas 23:43; Para Rasul 24:15.

Wong-wong sing diuripaké bakal bisa sinau bab Gusti Allah lan manut karo Yésus merga percaya karo dhèwèké. (Wahyu 20:11-13) Wong-wong sing diuripaké lan tumindaké apik bakal urip salawasé ing bumi.​—Wacanen Yohanes 5:28, 29.

5. Merga nguripaké wong mati, awaké dhéwé ngerti sipaté Yéhuwah sing endi?

Wong sing wis mati bisa diuripaké manèh merga Gusti Allah ngutus Yésus supaya séda kanggo manungsa. Mulané, awaké dhéwé dadi ngerti yèn Gusti Allah iku tresna lan welas asih karo manungsa. Yèn mbésuk wong mati diuripaké, sapa dhisik sing kepéngin panjenengan temoni?​—Wacanen Yohanes 3:16; Rum 6:23.