Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 5

Apa Kersané Gusti Allah kanggo Bumi lan Uripé Manungsa?

Apa Kersané Gusti Allah kanggo Bumi lan Uripé Manungsa?

1. Kanggo apa Gusti Allah nggawé bumi?

Yéhuwah nggawé bumi supaya dadi panggonané manungsa. Nanging, sadurungé iku, Yéhuwah wis nggawé para malaékat sing manggon ing swarga. Dadiné, manungsa sing sepisanan, yaiku Adam lan Kawa uripé ing bumi, ora ing swarga. (Ayub 38:4, 7) Adam lan Kawa manggon ing taman sing éndah banget, sing jenengé Taman Èden utawa Pirdus. (Purwaning Dumadi 2:15-17) Yéhuwah kepéngin Adam karo anak putuné bisa urip salawasé ing bumi.​—Wacanen Jabur 37:29; 115:16.

Wektu iku, mung Taman Èden waé panggonan sing éndah ing bumi. Adam lan Kawa bakal nduwé anak putu kanggo ngebaki bumi, nguwasani bumi saisiné, lan ndadèkaké panggonan liyané ing bumi dadi kaya Taman Èden. (Purwaning Dumadi 1:28) Bumi bakal ana terus lan dadi panggonané manungsa salawasé.​—Wacanen Masmur 104:5.

Deloken vidéo Apa Kersané Gusti Allah kanggo Bumi?

2. Kena apa bumi saiki ora kaya jamané Adam lan Kawa?

Adam lan Kawa ora manut karo Gusti Allah, mula diusir saka Taman Èden. Merga ora diopèni, taman iku ora ana manèh. Ora bakal ana manungsa sing bisa nggawé panggonan sing padha karo taman kuwi, merga bumi wis dikuwasani wong jahat.​—Ayub 9:24.​—Wacanen Purwaning Dumadi 3:23, 24.

Biyèn wektu nggawé bumi, Yéhuwah kepéngin bumi dadi Pirdus. Apa kersané kuwi ora bakal kelakon? Yéhuwah iku Maha Kuwasa, dadi mesthi kelakon. (Yésaya 45:18) Mbésuk Yéhuwah bakal nggawé bumi dadi Pirdus kaya sing biyèn dikersakaké.​—Wacanen Masmur 37:11, 34.

3. Kepriyé carané supaya bumi dadi Pirdus manèh?

Yéhuwah milih Yésus dadi Raja kanggo ndadèkaké bumi Pirdus manèh. Sing ditindakaké sepisanan, Yésus lan para malaékaté nyingkiraké sing ora manut karo Gusti Allah ing  perang sing jenengé Perang Harmagédon. Terus, Iblis digawé ora bisa tumindak apa-apa 1.000 taun suwéné. Merga dituntun lan diayomi karo Yésus, wong-wong sing manut karo Gusti Allah ora bakal disingkiraké, banjur bisa urip salawasé ing Pirdus.​—Wacanen Wahyu 20:1-3; 21:3, 4.

4. Kapan kasusahan bakal ora ana manèh?

Kapan Gusti Allah bakal nyingkiraké wong jahat saka bumi? Yésus maringi ”tandha-tandha” sing ngandhani yèn kuwi ora suwé manèh bakal kelakon. Kahanané jaman saiki wis mbebayani kanggo uripé manungsa, kuwi bukti yèn awaké dhéwé wis urip ing dina pungkasan.​—Wacanen Matius 24:3, 7-14, 21, 22.

Kabèh kasusahan ora bakal ana manèh wektu Yésus dadi Raja nguwasani bumi 1.000 taun suwéné. (Yésaya 9:6, 7; 11:9) Yéhuwah uga nggunakaké Yésus kanggo nyingkiraké dosa sing nyebabaké wong dadi lara, tuwa, lan mati.​—Wacanen Yésaya 25:8; 33:24.

5. Sapa waé sing bisa urip ing Pirdus?

Ing Balé Ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah, panjenengan bisa ketemu karo wong-wong sing nresnani lan manut karo kersané Gusti Allah

Kabèh wong sing manut karo Gusti Allah bisa urip ing Pirdus. (1 Yokanan 2:17) Biyèn, murid-muridé Yésus dikongkon nggolèki lan mulang wong-wong sing andhap-asor carané manut karo kersané Gusti Allah. Mula, ing jaman saiki Yéhuwah uga nglumpukaké wong-wong sing andhap-asor kanggo urip ing Pirdus. Wong-wong kuwi diwulang supaya bisa manut karo Yéhuwah. (Zéfanya 2:3) Ing Balé Ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah, para bapak lan ibu bisa sinau carané dadi wong tuwa lan bojo sing luwih apik. Wong tuwa lan anak-anaké bisa ngibadah bebarengan lan ngerti carané ngetrapaké Alkitab.​—Wacanen Mikha 4:1-4.