Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Terusa Nindakké sing Bener

Terusa Nindakké sing Bener

 ÉSUK

 • 9.30 Musik

 • 9.40 Lagu No. 77 lan Donga

 • 9.50 Apa Sebabé Ora Gampang Nindakké sing Bener?

 • 10.05 Ceramah Sambung-sinambung: Aja Nyebar ing Daging

  • Gunakna Media Sosial Nganggo Cara sing Bener

  • Miliha Hiburan sing Bener

  • Aja Mèri

  • Kuwatna Hubunganmu karo Yéhuwah

 • 11.05 Lagu No. 45 lan Pengumuman

 • 11.15 Terusa Apikan marang Kabèh Wong

 • 11.30 Ceramah Baptisan

 • 12.00 Lagu No. 63

 AWAN

 • 13.10 Musik

 • 13.20 Lagu No. 127 lan Donga

 • 13.30 Ceramah Umum: Aja Nganti Ora Ngajèni Yéhuwah

 • 14.00 Ringkesan Warta Penting

 • 14.30 Lagu No. 59 lan Pengumuman

 • 14.40 Ceramah Sambung-sinambung: Ayo Nyebar ing Roh

  • Terusa Ngupaya Sinau Nganggo Cara sing Bener

  • Terusa Dituntun Pathokané Alkitab

  • Tanganmu Aja Nganti Lèrèn

 • 15.40 Berkahé Nèk Nindakké sing Bener

 • 16.15 Lagu No. 126 lan Donga