Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Jumat

Jumat

”DIWULANG GUSTI ALLAH SUPAYA PADHA NRESNANI SIJI LAN SIJINÉ”​—1 TÉSALONIKA 4:9

ÉSUK

 AWAN

 • 13.25 Video Musik

 • 13.35 Lagu No. 107

 • 13.40 CERAMAH SAMBUNG-SINAMBUNG: Katresnan Bakal Ana Sakterusé Senajan . . .

 • 14.50 Lagu No. 141 lan Pengumuman

 • 15.00 CERAMAH SAMBUNG-SINAMBUNG: Ciptaan Nduduhké Katresnané Yéhuwah

  • Alam Semesta (Jabur 8:4, 5; 33:6)

  • Bumi (Jabur 37:29; 115:16)

  • Tanduran (Purwaning Dumadi 1:11, 29; 2:9, 15; Kisah 14:16, 17)

  • Kéwan (Purwaning Dumadi 1:27; Matius 6:26)

  • Badané Manungsa (Jabur 139:14; Kohèlèt 3:11)

 • 15.55 ”Yéhuwah Maringi Disiplin marang Kabèh sing Ditresnani” (Ibrani 12:5-11; Jabur 19:8, 9, 12)

 • 16.15 ”Duduhna Katresnan” (Kolose 3:12-14)

 • 16.50 Lagu No. 130 lan Donga Penutup