Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB PITULAS

”Aku Iki Peladèné Gusti”

”Aku Iki Peladèné Gusti”

1, 2. (a) Salam apa sing diucapké tamuné Maryam? (b) Apa sebabé Maryam bingung?

MARYAM nggumun wektu ana tamu teka ing omahé, merga tamu kuwi ora nggolèki bapaké utawa ibuné, nanging malah nggolèki dhèwèké. Maryam yakin tamu kuwi dudu wong Nasarèt. Nasarèt kuwi kutha cilik, dadi nèk ana wong asing teka, mesthi langsung dingertèni. Tamu iki béda karo tamu liyané. Tamu kuwi ngucapké salam sing ora kaya biyasané. Tamu kuwi kandha, ”Bagéa, kowé kang kinasihan, Pangéran tansah nganthi marang kowé.”​—Wacanen Lukas 1:26-28.

2 Nganggo cara kuwi Alkitab sepisanan nyebutké bab Maryam, anak wadoné Hèli, saka kutha Nasarèt ing Galiléa. Wektu kuwi, Maryam bingung merga kudu nggawé keputusan sing penting. Maryam wis tunangan karo tukang kayu jenengé Yusuf, wong sing ora sugih nanging nduwé iman sing gedhé. Dadi, kayané Maryam wis nggawé rencana kanggo uripé mbésuk, yaiku urip prasaja lan dadi wong wadon sing ndhukung bojoné, uga nggedhèkké anak-anaké. Nanging ujug-ujug, Maryam ketemu karo tamu iki sing nggawa tugas saka Allah, yaiku tanggung jawab sing bakal ngowahi uripé Maryam.

3, 4. Bèn isa luwih kenal Maryam apa sing aja digatèkké, nanging apa sing kudu digatèkké?

3 Panjenengan mungkin ora ngira nèk jebulé Alkitab ora akèh crita bab Maryam. Mung sithik sing disebutké bab asal-usul lan sipat-sipaté. Nèk bab penampilané, malah babar blas ora disebutké. Nanging, kabèh sing dicritakké Alkitab bab Maryam penting banget.

4 Bèn isa luwih kenal Maryam, aja nggatèkké wulangan-wulangan bab dhèwèké sing diajarké akèh agama. Aja mbayangké Maryam kuwi kaya sing kerep digambarké ing lukisan utawa patung. Uga aja mikirké ajaran agama umumé sing nyebut wong wadon sing andhap asor iki nganggo sebutan kehormatan, contoné ”Bunda Allah” lan ”Bunda Maria”. Nanging, ayo nggatèkké apa wulangané Alkitab. Iki isa mènèhi awaké dhéwé pangertèn sing aji bab imané Maryam lan piyé carané niru imané.

 Ditekani Malaékat

5. (a) Apa sing isa disinaoni saka tanggepané Maryam wektu malaékat Gabrièl ngucapké salam? (b) Piwulang penting apa sing isa disinaoni bab Maryam?

5 Tamuné Maryam dudu manungsa, nanging malaékat Gabrièl. Wektu disebut ”kang kinasihan [utawa, sing ditresnani]”, Maryam ”kagèt” lan mikirké apa tegesé salam sing ora biyasa kuwi. (Lk. 1:29) Maryam ora tau péngin dianggep luwih istiméwa lan luwih unggul ketimbang wong liyané. Mula, Maryam ditresnani karo sapa? Sing dimaksud malaékat kuwi, Maryam ditresnani banget karo Yéhuwah, lan kuwi sing penting kanggoné Maryam. Senajan ngono, Maryam ora sombong merga wis rumangsa ditresnani Allah. Mula, nèk ngupaya tenanan ditresnani Allah lan ora sombong merga wis ditresnani Allah, awaké dhéwé isa sinau piwulang penting sing dipahami Maryam. Gusti Allah gething karo wong sombong, nanging nresnani lan ndhukung wong cilik lan wong sing andhap asor.​—Yb. 4:6.

Maryam ora sombong merga rumangsa wis ditresnani Allah

6. Tugas penting lan istiméwa apa sing dikandhakké malaékat kanggo Maryam?

6 Maryam mbutuhké sipat andhap asor, merga malaékat kuwi kandha nèk Maryam bakal éntuk tugas penting lan istiméwa. Maryam bakal mbobot anak sing bakal dadi wong paling penting ing antarané manungsa. Gabrièl kandha, ”Gusti Allah bakal maringi marang Panjenengané dhamparé Sang Prabu Dawud, leluhuré. Sarta Panjenengané bakal jumeneng dadi Ratuning para turuné Yakub nganti salawas-lawasé, tuwin kratoné iku bakal ora ana wekasané.” (Lk. 1:32, 33) Maryam mesthi ngerti janjiné Allah marang Dawud sing ditulis luwih saka éwonan taun sakdurungé. Yaiku salah siji keturunané Dawud bakal mréntah saklawasé. (2 Sa. 7:12, 13) Mula, anaké Maryam bakal dadi Sang Mèsih, sing wis atusan taun diarep-arep karo umaté Allah.

Malaékat Gabrièl ngandhani nèk Maryam bakal éntuk tugas penting lan istiméwa

7. (a) Pitakonané Maryam nduduhké apa bab dhèwèké? (b) Apa sing disinaoni cah enom bab Maryam?

7 Sing luwih penting, malaékat kuwi ngandhani nèk anaké Maryam ”bakal kasebut Putraning Allah Kang Mahaluhur”. Kok isa manungsa nglairké Putrané Allah? Sakjané, apa ya mungkin Maryam bakal nglairké? Dhèwèké pancèn wis tunangan karo Yusuf, nanging durung nikah. Mula, Maryam takon, ”Kados pundi sagedipun prekawis menika kelampahan, jalaran kawula menika taksih prawan?” (Lk. 1:34, BJP) Gatèkna Maryam ora isin ngomong nèk dhèwèké isih prawan, malah dhèwèké bangga merga isih prawan. Saiki, akèh cah enom sing gampang banget nyerah wektu digodha  kanggo hubungan sèks. Cah enom sing ora gelem nindakké kuwi malah diécé. Donya iki pancèn wis owah, nanging Yéhuwah tetep padha. (Ml. 3:6) Kaya pas jamané Maryam, Yéhuwah isih ngajèni wong-wong sing gelem manut karo pathokané bab moral.​—Wacanen Ibrani 13:4.

8. Piyé carané Maryam sing ora sampurna isa nglairké anak sing sampurna?

8 Senajan Maryam abdiné Allah sing setya, nanging dhèwèké tetep manungsa sing ora sampurna. Mula, piyé carané Maryam isa nglairké keturunan sing sampurna, yaiku Putrané Allah? Gabrièl njelaské, ”Roh Suci bakal nedhaki kowé, sarta kuwasané Kang Mahaluhur bakal ngayomi kowé; mulané Putra kang bakal miyos [utawa, lair] iku bakal kasebut suci, Putraning Allah.” (Lk. 1:35) Suci kuwi tegesé ”resik”, ”tanpa cacad”. Manungsa sing ora sampurna mesthiné nurunké kahanan sing ora sampurna lan ora resik marang keturunané. Nanging, liwat mukjijat sing nggumunké, Yéhuwah bakal mindhahké uripé Putrané saka swarga ing rahimé Maryam. Banjur, Yéhuwah nggunakké roh suciné kanggo ”ngayomi” Maryam lan nglindhungi anak kuwi bèn ora kena dosa. Apa Maryam percaya janjiné malaékat kuwi? Piyé tanggepané?

Tanggepané Maryam marang Gabrièl

9. (a) Apa sebabé wong-wong sing ragu-ragu karo kisahé Maryam kuwi klèru? (b) Piyé carané Gabrièl nguwatké imané Maryam?

9 Wong-wong sing ragu-ragu, klebu para ahli ilmu agama, ora gampang percaya nèk ana prawan sing isa nglairké anak. Senajan sekolahé dhuwur, wong-wong kuwi ora isa paham karo wulangan bener sing sedherhana iki. Kaya sing diomongké Gabrièl, ”tumraping Allah ora ana barang kang mokal [utawa, ora mungkin]”. (Lk. 1:37) Maryam percaya nèk omongané Gabrièl mesthi bener, merga Maryam nduwé iman sing gedhé senajan isih enom. Nanging, imané kuwi dudu iman sing waton percaya. Maryam butuh bukti kanggo dhasar imané. Gabrièl mènèhi akèh bukti. Dhèwèké ngandhani Maryam bab Élisabèt, seduluré sing luwih tuwa lan mandhul. Yéhuwah nggawé Élisabèt isa mbobot nganggo cara mukjijat.

10. Apa sebabé tugas istiméwa sing ditampa Maryam kuwi tanggung jawab sing abot?

10 Terus, Maryam bakal piyé? Tugas penting iki jelas kudu cepet ditindakké, lan wis ana buktiné nèk Yéhuwah isa nindakké kabèh sing wis diomongké Gabrièl. Senajan tugas iki istiméwa, nanging tetep waé marahi kuwatir. Salah siji alesané, Maryam mikirké hubungané karo Yusuf. Nèk Yusuf ngerti Maryam wis mbobot, apa Yusuf isih gelem nikah karo Maryam? Alesan liyané, tugas kuwi tanggung jawabé gedhé. Maryam kudu mbobot Putrané Allah sing paling ditresnani, sing paling aji ing antarané kabèh ciptaané Yéhuwah. Maryam kudu  ngopèni bayi kuwi lan nglindhungi saka donya sing jahat. Tanggung jawabé Maryam abot banget.

11, 12. (a) Kadhang kala, piyé tanggepané para wong lanang sing nduwé iman lan kuwat wektu nampa tugas angèl saka Allah? (b) Jawabané Maryam marang Gabrièl nduduhké apa bab dhèwèké?

11 Alkitab nduduhké nèk para wong lanang sing senajan nduwé iman lan kuwat, kadhang kala ngrasa ragu wektu nampa tugas angèl saka Allah. Contoné, Musa ragu-ragu wektu diutus kanggo omongan makili Allah merga ngrasa ora pinter ngomong. (Pa. 4:10) Yérémia nolak tugas saka Allah merga ngrasa isih enom banget. Dhèwèké kandha, ”Kawula taksih nèm.” (Ym. 1:6) Lan, Yunus ninggalké tugasé. (Yn. 1:3) Nèk Maryam piyé?

12 Jawabané Maryam sing sedherhana nduduhké nèk Maryam manut lan andhap asor. Dhèwèké njawab, ”Aku iki peladèné Gusti. Sembarang kuwi mau kabèh bakal klakon karo aku kaya sing mbok omong kuwi.” (Lk 1:38, Basa Jawa Suriname [BJS]) Wong wadon sing dadi peladèn kuwi budhak sing paling asor, uripé gumantung karo juragané. Ya kaya ngono kuwi perasaané Maryam marang Yéhuwah, sing dianggep Juragané. Dhèwèké percaya tenan nèk bakal aman dijaga Yéhuwah. Yéhuwah bakal setya karo wong sing setya. Lan Yéhuwah bakal mberkahi upayané sing saktulusé ati kanggo nindakké tugas sing abot iki.​—Ms. 18:26.

Maryam percaya tenan nèk bakal aman dijaga Yéhuwah, Gusti Allah sing setya

13. Piyé tuladhané Maryam mbantu awaké dhéwé wektu nampa tugas sing kayané angèl lan ora mungkin ditindakké?

13 Kadhang kala, Yéhuwah maringi tugas sing kayané angèl, lan kanggoné awaké dhéwé kuwi ora mungkin isa ditindakké. Nanging, Yéhuwah maringi akèh alesan bèn awaké dhéwé percaya tenan marang Yéhuwah, kaya Maryam. (WB. 3:5, 6) Nèk percaya tenan marang Yéhuwah, awaké dhéwé bakal diberkahi lan imané awaké dhéwé marang Yéhuwah saya kuwat.

Marani Élisabèt

14, 15. (a) Piyé Yéhuwah mberkahi Maryam wektu teka ing omahé Élisabèt lan Zakharia? (b) Omongané Maryam ing Lukas1:46-55 nduduhké apa bab dhèwèké?

14 Omongané Gabrièl bab Élisabèt kuwi nggedhèkké atiné Maryam. Mung Élisabèt, siji-sijiné wong wadon sing isa paham karo kahanané Maryam. Maryam cepet-cepet lunga menyang dhaérah pegunungan Yéhuda. Perjalanan kuwi kira-kira nganti telung dina utawa patang dina. Wektu mlebu ing omahé Élisabèt lan imam Zakharia, Yéhuwah maringi Maryam luwih akèh bukti nyata sing nguwatké  imané. Wektu krungu Maryam ngucapké salam, Élisabèt krasa nèk bayi ing wetengé ngroncal utawa njejak-njejak merga bungah. Élisabèt kapenuhan roh suci lan kandha nèk Maryam ”ibuné Gustiku”. Allah nduduhké marang Élisabèt nèk putrané Maryam bakal dadi Gustiné, yaiku Sang Mèsih. Terus Élisabèt ngalem Maryam merga manut lan imané gedhé. Dhèwèké kandha, ”Rahayu, kang wis pracaya iku.” (Lk. 1:39-45) Apa sing Yéhuwah janjèkké marang Maryam bakal kelakon.

Kekancané Maryam lan Élisabèt sing akrab banget, dadi berkah kanggo loro-loroné

15 Sakwisé kuwi, Maryam mulai ngomong. Omongané dicathet ing Alkitab kanthi tliti. (Wacanen Lukas 1:46-55.) Kuwi omongané Maryam sing paling dawa sing dicathet ing Alkitab lan nduduhké wong kaya apa Maryam kuwi. Rasa sokuré kétok wektu dhèwèké muji  Yéhuwah merga wis diparingi kaurmatan dadi ibuné Sang Mèsih. Imané sing gedhé kétok nyata wektu ngomong bab Yéhuwah sing ngasorké wong sombong lan wong sing nduwé kuwasa, nanging mbantu wong sing andhap asor lan mlarat, sing ngupaya nglayani Yéhuwah. Omongan kuwi uga nduduhké nèk Maryam nduwé pangertèn sing akèh bab Alkitab. Ana sing kandha nèk Maryam nyuplik Kitab-Kitab Ibrani luwih saka ping 20. *

16, 17. (a) Piyé Maryam lan anaké nduduhké sipat apik sing kudu awaké dhéwé tiru? (b) Kunjungané Maryam ing omahé Élisabèt ngélingké awaké dhéwé karo berkah apa?

16 Dadi, cetha nèk Maryam mikirké tenanan Pangandikané Allah. Wektu nyritakké kahanan sing diadhepi, Maryam luwih seneng nggunakké Alkitab ketimbang pendhapaté dhéwé. Kuwi bukti nèk Maryam andhap asor. Anaké sing ana ing njero weteng uga bakal nduwé sipat sing padha, kuwi kétok saka omongan, ”Piwulang iki dudu piwulangKu dhéwé, nanging piwulangé kang ngutus Aku.” (Yo. 7:16) Coba dipikir, ’Apa aku ya nganggep aji Pangandikané Allah? Utawa, apa aku luwih seneng nggunakké pendhapat lan ajaranku dhéwé? Cetha nèk Maryam nindakké sing bener.

17 Maryam manggon ing omahé Élisabèt kira-kira telung sasi, lan mesthi padha nguwatké siji lan sijiné. (Lk. 1:56) Crita Alkitab iki ngélingké awaké dhéwé bab berkahé nèk nduwé sahabat. Nèk kekancan karo wong sing bener-bener nresnani Allah Yéhuwah, hubungané awaké dhéwé karo Allah bakal saya kuwat. (WB. 13:20) Saiki, wektuné Maryam bali menyang omahé. Piyé tanggepané Yusuf wektu ngerti kahanané Maryam?

Maryam lan Yusuf

18. Apa sing kudu dicritakké Maryam marang Yusuf, lan piyé tanggepané Yusuf?

18 Kayané Maryam ora nunggu nganti wong-wong ngerti nèk dhèwèké mbobot. Gelem ora gelem, Maryam kudu ngandhani Yusuf. Sakdurungé ngomong, Maryam mesthi mikir piyé tanggepané Yusuf sakwisé dicritani. Yusuf kuwi wong lanang sing sopan lan wedi karo Allah. Senajan ngono, Maryam nyedhaki Yusuf lan ngandhani kabèh kedadéan sing wis dialami. Kaya sing mungkin panjenengan bayangké, Yusuf sedhih banget. Yusuf péngin percaya karo wong wadon sing ditresnani iki, nanging mesthi miturut wong-wong, Maryam kayané wis ora setya karo Yusuf. Alkitab ora nyritakké apa sing dipikirké Yusuf. Nanging, Alkitab crita nèk Yusuf mutuské arep megat Maryam. Merga wektu kuwi, wong sing tunangan dianggep kaya wis  nikah. Yusuf uga ora péngin Maryam kisinan utawa malah diukum, mula Yusuf milih megat Maryam kanthi cara meneng-meneng. (Mt. 1:18, 19) Maryam mesthi sedhih ndelok Yusuf susah atiné. Nanging Maryam ya ora nyalahké Yusuf wektu Yusuf ora percaya karo dhèwèké.

19. Piyé Yéhuwah mbantu Yusuf nindakké sing bener?

19 Nganggo cara sing apik, Yéhuwah mbantu Yusuf nindakké sing bener. Liwat mimpi, ana malaékat sing ngandhani Yusuf nèk Maryam mbobot merga mukjijat. Omongan kuwi mesthiné nggawé Yusuf lega banget. Saiki, tumindaké Yusuf padha karo tumindaké Maryam, yaiku manut karo tuntunané Yéhuwah. Yusuf ndadèkké Maryam bojoné lan siyap-siyap nindakké tanggung jawab istiméwa, yaiku ngopèni Putrané Yéhuwah.​—Mt. 1:20-24.

20, 21. Saka tuladhané Maryam lan Yusuf, apa piwulang sing isa ditrapké wong sing wis nikah lan sing arep nikah?

20 Wong sing wis nikah, utawa sing nduwé rencana arep nikah, apiké sinau saka pasangan iki, sing urip 2000 taun kepungkur. Pas ndelok bojoné sing isih enom isa nindakké tugas lan kewajibané dadi ibu, Yusuf mesthi seneng merga wis dituntun malaékaté Yéhuwah. Yusuf mesthi sadhar pentingé ngendelké Yéhuwah wektu nggawé keputusan penting. (Ms. 37:5; WB. 18:13) Mula, Yusuf mesthi ngati-ati lan nduduhké katresnan wektu nggawé keputusan ing keluargané.

21 Sakliyané kuwi, apa sing isa awaké dhéwé sinaoni bab Maryam sing gelem nikah karo Yusuf? Senajan mauné Yusuf mungkin ora langsung percaya pas dicritani, nanging Maryam gelem ngentèni lan percaya karo Yusuf, merga Yusuf sing bakal dadi pemimpiné keluarga. Maryam mesthi ngerti pentingé nduwé sipat sabar, lan iki piwulang sing apik kanggo para wong wadon Kristen saiki. Kedadéan-kedadéan iki kétoké ngajari Maryam lan Yusuf bab pentingé ngomong jujur lan apa anané.​—Wacanen Wulang Bebasan 15:22.

22. Apa dhasar sing apik kanggo urip bebojoané Yusuf lan Maryam, lan kesempatan apa sing diduwèni Yusuf lan Maryam?

22 Senajan isih enom, nanging pasangan iki nduwé dhasar sing apik kanggo urip bebojoané. Wong loro kuwi nresnani Yéhuwah ketimbang liya-liyané lan péngin terus nyenengké Yéhuwah, nganggo cara dadi wong tuwa sing tanggung jawab lan nggatèkké anak-anaké. Akèh berkah sing bakal ditampa, nanging uga akèh tantangan sing luwih gedhé. Yusuf lan Maryam nduwé kesempatan sing apik kanggo nggedhèkké Yésus, wong sing paling penting sing tau urip ing donya iki.

^ par. 15 Kayané, omongané Maryam kuwi nyuplik omongané Hana, wong wadon sing nduwé iman, sing uga nampa berkah saka Yéhuwah yaiku isa nduwé anak.​—Deloken kothak ”Rong Donga sing Nggumunké”, ing Bab 6.