Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Panutup

Panutup

”Padha nulada marang wong kang awit saka pracaya lan sabar mantep padha olèh panduman apa kang wus kaprasetyakaké déning Gusti Allah.”​—IBRANI 6:12.

1, 2. Apa sebabé penting kanggo mbangun iman saiki? Umpamakna.

IMAN kuwi tembung lan sipat sing apik banget. Nanging, wektu krungu tembung kuwi, awaké dhéwé ya kudu mikirké nèk kuwi, ”penting lan kudu cepet ditindakké”. Nèk durung nduwé iman, penting kanggo cepet nduwèni kuwi. Lan nèk wis nduwé iman, kudu dijaga lan dikuwatké. Apa sebabé?

2 Bayangna, panjenengan lagi mlaku ing padhang pasir sing amba. Ing kahanan kaya ngono, panjenengan butuh banget banyu. Sakwisé nemokké banyu, panjenengan kudu njaga bèn banyuné aja nganti asat. Panjenengan ya kudu terus ngejogi wadhah banyuné, bèn aja nganti entèk sakdurungé tekan ing panggonan sing dituju. Awaké dhéwé urip ing donya sing diumpamakké kaya padhang pasir, lan iman sing sejati kaya banyu mau. Ing ndonya saiki, iman sejati wis arang ditemokké, lan isa cepet ilang nèk ora dijaga lan terus dikuwatké. Iki kebutuhan sing penting, lan kudu cepet ditindakké. Padha kaya nèk tanpa banyu awaké dhéwé isa mati, nèk tanpa iman rohaniné awaké dhéwé uga isa mati.​—Rm. 1:17.

3. Apa sing Yéhuwah sedhiyakké kanggo mbantu awaké dhéwé nguwatké iman, lan rong bab apa sing kudu ditindakké?

3 Yéhuwah ngerti nèk awaké dhéwé bener-bener mbutuhké iman. Yéhuwah ya ngerti nèk mbangun lan nguwatké iman kuwi ora gampang. Mula, Yéhuwah nyedhiyakké conto-conto kanggo ditiru. Rasul Paulus kandha, ”Padha nulada marang wong kang awit saka pracaya lan sabar mantep padha olèh panduman apa kang wus kaprasetyakaké déning Gusti Allah.” (Ib. 6:12) Kuwi sebabé pakumpulané Yéhuwah ngongkon awaké dhéwé niru tuladhané wong lanang lan wadon sing nduwé iman, sing wis dirembug ing buku iki. Nanging, apa sing kudu ditindakké saiki? Ana rong bab, yaiku (1) awaké dhéwé kudu terus nguwatké iman, (2) kudu njaga bèn pangarep-arepé awaké dhéwé tetep cetha ing pikiran.

4. Piyé Sétan kebukti dadi mungsuhé wong-wong sing péngin nduwé iman, nanging apa sebabé awaké dhéwé ora perlu putus asa?

4 Terus kuwatna imané panjenengan. Sétan kuwi mungsuh sing paling kuwat kanggo wong-wong sing péngin nduwé iman. Merga nguwasani donya, Sétan wis nggawé donya iki dadi panggonan sing angèl kanggo nguwatké iman. Sétan kuwi luwih kuwat timbang awaké dhéwé. Nanging, apa awaké dhéwé dadi putus asa, terus ngrasa nèk ora isa nguwatké lan njaga iman bèn tetep kuwat? Aja nganti ngrasa kaya ngono. Yéhuwah kuwi Sahabat sing paling apik kanggo wong sing péngin nduwé iman sejati. Yéhuwah ngyakinké, mung nèk ngendelké Yéhuwah, awaké dhéwé isa nglawan Iblis. Iblis malah bakal mlayu saka awaké dhéwé. (Yb. 4:7) Awaké  dhéwé isa nglawan Iblis nèk mbangun lan nguwatké iman saben dina. Piyé carané?

5. Piyé wong lanang lan wadon sing dicritakké ing Alkitab isa nduwé iman? Terangna.

5 Wong lanang lan wadon sing nduwé iman, sing dicritakké ing Alkitab, ora wiwit lair langsung nduwé iman sing kuwat. Wong-wong kuwi dadi bukti sing nyata nèk iman hasil saka roh suciné Yéhuwah. (Gl. 5:22, 23, NW) Wong-wong kuwi ndonga nyuwun bantuan, lan Yéhuwah nguwatké imané wong-wong kuwi. Ayo nindakké sing padha, aja lali nèk Yéhuwah loma maringi roh suciné kanggo wong sing nyuwun bantuané Yéhuwah, lan sing tumindak cocog karo dongané. (Lk. 11:13) Apa manèh sing isa ditindakké?

6. Piyé carané bèn awaké dhéwé isa éntuk akèh paédah wektu sinau crita-crita ing Alkitab?

6 Tuladha iman sing dirembug ing buku iki, mung lagi sebagéan. Sakjané, isih ana akèh manèh tuladha liyané. (Wacanen Ibrani 11:32.) Saben conto kuwi apik, lan ana akèh bab sing isa dipikirké tenanan. Nèk maca crita ing Alkitab bab wong-wong sing nduwé iman, aja mung waton maca. Merga nèk kaya ngono, awaké dhéwé ora bakal isa nguwatké iman. Bèn isa éntuk akèh paédah, kudu nyedhiyakké wektu luwih akèh kanggo nggolèki hubungané ayat siji karo sijiné, lan mbayangké piyé kahanan wektu crita kuwi kedadéan. Tokoh-Tokoh Alkitab kuwi ora sampurna, lan wong sing ”lumrah kaya kita”. Nèk terus éling bab kuwi, tuladhané bakal dadi luwih nyata. (Yb. 5:17) Awaké dhéwé ya bakal isa mbayangké perasaané wong-wong kuwi, wektu ngadhepi tantangan lan masalah sing padha.

7-9. (a) Piyé kira-kira tanggepané wong lanang lan wadon setya sing dicathet ing Alkitab nèk isa nglayani Yéhuwah, nganggo cara padha kaya awaké dhéwé saiki? (b) Apa hasilé nèk awaké dhéwé terus ngupaya nguwatké iman liwat tumindak?

7 Alkitab kandha nèk ”pracaya tanpa panggawé [utawa, tumindak] iku iya mati”. Mula, awaké dhéwé ya isa nguwatké iman liwat keputusan lan tumindak. (Yb. 2:26) Coba bayangna tanggepané tokoh-tokoh Alkitab, sing mesthi seneng wektu dikongkon nindakké préntah sing uga diparingké Yéhuwah marang awaké dhéwé saiki.

8 Contoné, kira-kira piyé ya tanggepané Abraham wektu dikandhani nèk dhèwèké isa ngibadah marang Yéhuwah ora ing misbyah saka watu ing padhang belantara, nanging ngibadahé bebarengan karo sakelompok umaté Yéhuwah ing Balé Ibadah lan kebaktian sing gedhé, terus ing kono ana rembugan sing rinci bab janji-janji sing mbiyèn didelok Abraham mung ”saka kadohan”? (Wacanen Ibrani 11:13.) Lan piyé ya tanggepané Élia, sing wektu kuwi nglayani Yéhuwah pas dipréntah raja sing jahat lan murtad, wektu dikandhani nèk gawéané ora perlu matèni nabi-nabi Baal, nanging kanthi tentrem marani wong-wong kanggo nyritakké warta sing nglipur lan kebak pangarep-arep? Wis mesthi, nèk dikongkon nindakké kuwi, yaiku préntah sing uga diparingké Yéhuwah marang awaké dhéwé saiki, wong lanang lan wong wadon setya sing dicathet ing Alkitab, bakal langsung nampa tugas kuwi.

9 Dadi, ayo awaké dhéwé terus ngupaya nguwatké iman liwat tumindak. Awaké dhéwé isa  niru tuladha imané para tokoh Alkitab kuwi lan ngetrapké ing urip saben dina. Hasilé, kaya sing wis disebutké ing Pambuka, awaké dhéwé bakal ngrasa nèk wong-wong kuwi kanca cedhaké awaké dhéwé. Ora suwé manèh, kekancan cedhak kaya kuwi bakal bener-bener dadi nyata.

10. Awaké dhéwé bakal ngrasakké rasa seneng merga apa ing Pirdus sukmbèn?

10 Terus jaganen pangarep-arepé panjenengan tetep cetha ing pikiran. Wong lanang lan wadon sing nduwé iman kerep éntuk kekuwatan saka pangarep-arep sing diparingké Gusti Allah. Nèk panjenengan piyé? Contoné, bayangna rasa senengé panjenengan pas ketemu karo para abdiné Allah sing urip manèh wektu ”patangènipun . . . tiyang ingkang mursid”. (Wacanen Para Rasul 24:15.) Apa waé sing péngin panjenengan takonké karo wong-wong kuwi?

11, 12. Ing Pirdus, apa sing mungkin panjenengan takonké marang (a) Habél? (b) Nuh? (c) Abraham? (d) Rut? (e) Abigail? (f) Èster?

11 Wektu ketemu Habél, apa panjenengan péngin takon kaya apa rupané wong tuwané? Utawa, panjenengan mungkin takon, ”Apa kowé tau omong-omongan karo kerub sing njaga Taman Èden? Kerub-kerub kuwi njawab apa ora?” Terus nèk ketemu Nuh, panjenengan mungkin takon, ”Apa kowé tau wedi karo Nèfilim? Saksuwéné kowé ing njero prau gedhé, piyé caramu ngopèni kéwan-kéwan?” Nèk ketemu Abraham, panjenengan isa waé takon, ”Apa kowé tau ketemu Sèm? Sapa sing mulang kowé bab Yéhuwah? Angèl ora ninggalké kutha Ur?”

12 Pikirna uga pitakonan-pitakonan iki, sing mungkin péngin panjenengan takonké marang para wong wadon setya sing wis diuripké manèh. ”Rut, ngapa kok kowé gelem dadi penyembahé Yéhuwah?” ”Abigail, kowé wedi apa ora pas ngandhani Nabal nèk kowé wis mbantu Dawud?” ”Èster, apa sing kowé lan Mordekhai alami sakwisé crita sing ditulis ing Alkitab kuwi rampung?”

13. (a) Wong-wong sing diuripké manèh isa waé takon apa karo panjenengan? (b) Piyé perasaané panjenengan bab pangarep-arep isa ketemu manèh karo tokoh-tokoh Alkitab?

13 Mesthiné, tokoh-tokoh Alkitab kuwi uga nduwé akèh pitakonan kanggo panjenengan. Mesthi seneng rasané isa ngandhani wong-wong kuwi bab dina-dina pungkasan lan carané Yéhuwah mberkahi umaté saksuwéné mangsa sing angèl. Wong-wong kuwi uga mesthi trenyuh wektu ngerti nèk Yéhuwah wis netepi kabèh janjiné. Ing Pirdus, awaké dhéwé ora angèl kanggo mbayangké para abdiné Allah sing disebutké ing Alkitab. Merga wong-wong kuwi bakal urip bareng karo awaké dhéwé. Mula, terusa ngupaya bèn wong-wong kuwi luwih nyata kanggo panjenengan. Terus tirunen imané. Muga-muga panjenengan seneng nglayani Yéhuwah bareng wong-wong kuwi sing dadi sahabaté panjenengan nganti saklawasé.