Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB SEWELAS

Dhèwèké Waspada lan Ngentèni

Dhèwèké Waspada lan Ngentèni

1, 2. Élia éntuk tugas sing ora nyenengké apa, lan apa bédané Élia karo Akhab?

ÉLIA sakjané péngin banget ndonga dhèwèkan marang Yéhuwah. Nanging, wong-wong sing bar ndelok Élia nekakké geni saka langit mbokmenawa padha péngin ketemu Élia lan ngalem dhèwèké, tujuané bèn Élia mberkahi wong-wong kuwi. Sakdurungé munggah ing pucuk Gunung Karmèl kanggo ndonga dhèwèkan marang Yéhuwah, Élia éntuk tugas sing ora nyenengké. Tugasé yaiku kudu mara nemoni Raja Akhab.

2 Élia karo Akhab kuwi wong sing béda banget. Akhab nganggo klambi méwah kusus raja, dhèwèké wong murtad sing srakah lan ora nduwé pendhirian. Élia nganggo klambi resmi sing biyasa dinggo nabi, jubahé sing sedherhana mungkin digawé saka kulit kéwan, utawa wulu unta, utawa wulu wedhus sing ditenun. Élia kuwi wong sing kendel, setya, lan nduwé iman. Kedadéan dina iki bakal nduduhké wong kaya apa Élia lan Akhab kuwi.

3, 4. (a) Apa sebabé Akhab lan para penyembah Baal liyané wis digawé isin? (b) Pitakonan apa sing bakal dirembug?

3 Dina kuwi Akhab lan para penyembah Baal liyané wis digawé isin. Apa sebabé? Wong-wong ing kerajaan Israèl dadi ngerti nèk Baal, déwa sing disembah Raja Akhab lan Ratu Izébèl kuwi palsu, lan para penyembahé wis kalah. Déwa sing ora nduwé nyawa kuwi ora isa ngekèki geni kanggo njawab para penyembahé sing wis bengak-bengok, njogèd, lan nyilèt-nyilèt awaké. Baal ora isa nglindhungi 450 wong saka hukuman mati sing wis pantes ditampa. Allah palsu kuwi uga gagal ing bab liyané, lan sedhéla manèh kuwi bakal kétok nyata. Luwih saka telung taun, para nabi Baal njaluk allahé ngrampungi musim kemarau, nanging Baal ora isa nindakké kuwi. Ora suwé manèh, Yéhuwah bakal nduduhké nèk mung Yéhuwah Allah sing sejati, carané yaiku maringi udan.​—1 Ra. 16:30–17:1; 18:1-40.

4 Nanging, kapan Yéhuwah bakal tumindak? Apa sing ditindakké Élia wektu ngentèni Yéhuwah tumindak? Apa sing isa disinaoni  saka Élia sing imané gedhé iki? Ayo dijawab karo sinau crita iki.​—Wacanen 1 Para Raja 18:41-46.

Ngentèni karo Ndonga

5. Élia ngongkon Akhab nindakké apa, lan apa Akhab sinau saka kedadéan sing kelakon dina kuwi?

5 Élia marani Akhab lan kandha, ”Kawula aturi tindak, dhahar saha ngunjuk, awit kumrasaking jawah sampun kepireng [utawa, wis krungu swara udan].” Apa raja sing jahat iki sinau saka kedadéan sing wis kelakon dina kuwi? Akhab ora ngakoni nèk dhèwèké wis tumindak salah, merga ora ana katrangan nèk Akhab mertobat utawa njaluk Élia mbantu dhèwèké ndonga lan nyuwun pangapurané Yéhuwah. Akhab mung ”tindak tuwin dhahar lan ngunjuk”. (1 Ra. 18:41, 42) Nèk Élia piyé?

6, 7. Élia ndongakké apa, lan apa sebabé?

6 ”Nabi Élia minggah ing pucaking gunung Karmèl, banjur jèngkèng ing lemah, pasuryané kaapit ing jengkuné [utawa, dhengkulé].” Wektu Akhab mangan, Élia nggunakké kesempatan iki kanggo ndonga marang Yéhuwah. Gatèkna posisi awaké Élia sing nduduhké sipat andhap asoré wektu ndonga kaya ing gambar iki. Élia sujud nganti rainé mèh nèmplèk karo dhengkulé. Élia lagi ngapa?  Awaké dhéwé ora usah mbedhèk. Yakobus 5:18 kandha nèk Élia ndonga supaya ana udan. Kayané, Élia ndonga ing pucuk Gunung Karmèl.

Dongané Élia nduduhké pepénginané sing gedhé kanggo ndelok kersané Yéhuwah kelakon

7 Sakdurungé kuwi, Yéhuwah ngendika, ”Ingsun bakal paring udan ana ing bumi.” (1 Ra. 18:1) Mula Élia ndonga supaya janjiné Yéhuwah kelakon, padha karo donga sing diwulangké Yésus karo muridé kira-kira sèwu taun sakbanjuré.​—Mt. 6:9, 10.

8. Apa piwulang sing isa disinaoni saka tuladhané Élia bab donga?

8 Akèh piwulang sing isa disinaoni saka Élia bab donga. Sing paling penting kanggoné Élia yaiku kersané Gusti Allah kelakon. Wektu ndonga, awaké dhéwé kudu éling nèk ”nyuwun apa-apa marang [Yéhuwah], kang nyondhongi ing karsané, mesthi disembadani”. (1 Yo. 5:14) Mula, bèn dongané dirungokké, awaké dhéwé kudu ngerti apa kersané Gusti Allah. Kuwi sebabé sinau Alkitab kudu dadi bagéan saka urip saben dina. Élia uga péngin musim kemarau kuwi dirampungi, merga akèh kasusahan dialami wong Israèl. Élia mesthi ngucap sokur sing gedhé sakwisé ndelok mukjijaté Yéhuwah dina kuwi. Mula wektu ndonga, awaké dhéwé uga péngin nduduhké nèk perduli karo wong liya lan ngucap sokur sing gedhé marang Yéhuwah.​—Wacanen 2 Korinta 1:11; Filipi 4:6.

Percaya lan Waspada

9. Élia ngongkon abdiné nindakké apa, lan rong piwulang apa sing kudu digatèkké?

9 Élia percaya nèk Yéhuwah bakal tumindak kanggo ngrampungi musim kemarau, nanging dhèwèké ora ngerti kapan kuwi kelakon. Dadi, apa sing ditindakké Élia wektu ngentèni? Gatèkna cathetan Alkitab, ”Sawusé iku nuli ngandika marang abdiné: ’Munggaha, ndelenga ing sagara.’ Abdiné mau banjur munggah, ngungak banjur matur: ’Boten wonten punapa-punapa.’ Pangandikané Nabi Élia: ’Mangkata manèh.’ Mangkono nganti rambah kaping pitu.” (1 Ra. 18:43) Ana rong piwulang sing isa disinaoni saka tuladhané Élia. Sing sepisanan, gatèkna rasa percayané nabi Élia. Banjur, gatèkna sikapé sing waspada.

Élia semangat nggolèk bukti sing nduduhké nèk Yéhuwah bakal tumindak

10, 11. (a) Nganggo cara apa Élia nduduhké nèk dhèwèké percaya banget karo janjiné Yéhuwah? (b) Apa sing nggawé awaké dhéwé isa nduwé rasa percaya sing padha kaya Élia?

10 Élia percaya banget karo janjiné Yéhuwah, dhèwèké semangat  nggolèk bukti sing nduduhké nèk Yéhuwah bakal tumindak. Mula, Élia ngongkon abdiné munggah ing panggonan sing luwih dhuwur bèn isa ndelok langit lan apa ana tandha-tandha bakal ana udan. Wektu bali manèh, abdiné ngomong warta sing ora nyenengké, jaréné, ”Boten wonten punapa-punapa.” Langité cerah lan ora mendhung. Apa panjenengan nggatèkké ana sing anèh? Élinga, Élia lagi waé kandha karo Raja Akhab, ”Kumrasaking jawah sampun kepireng.” Kok isa nabi Élia kandha kaya ngono padhahal mendhung waé ora?

11 Élia ngerti janjiné Yéhuwah. Élia kuwi nabi lan wakilé Yéhuwah, mula dhèwèké yakin nèk Yéhuwah bakal netepi janjiné. Élia yakin banget nganti kaya-kaya wis isa ngrungokké swara udan deres. Awaké dhéwé mungkin éling kandhané Alkitab bab Musa sing ”tansah mantep mbetahaké prasasat mirsani apa kang ora katon”. Apa Yéhuwah nyata kanggo panjenengan? Yéhuwah wis nyedhiyakké alesan sing kuwat bèn awaké dhéwé isa nduwé iman sing padha kaya Élia lan percaya karo janji-janjiné Yéhuwah.​—Ib. 11:1, 27.

12. Apa buktiné nèk Élia waspada, lan piyé tanggepané sakwisé krungu warta nèk ana awan cilik?

12 Saiki, gatèkna Élia sing waspada. Élia ngongkon abdiné terus ndelok, ora ping pisan utawa ping pindho thok, nanging nganti ping pitu. Bayangna abdiné sing wis kesel merga kudu bola-bali, nanging Élia tetep péngin ndelok tandha lan ora nyerah. Akiré, sakwisé ping pitu, abdiné kandha, ”Lah wonten méga alit, agengipun saèpèk-èpèk [utawa, saktlapak tangan], ingkang medal saking saganten.” Bayangna abdiné Élia sing lagi ngukur awan cilik nganggo tangané. Mungkin awan kuwi biyasa waé kanggo abdiné Élia, nanging kanggo Élia awan kuwi penting banget. Bar kuwi Élia ngongkon abdiné, ”Mangkata, matura marang Sang Prabu Akhab: Paduka karsaa ngrakit karéta titihan dalem saha kawula aturi tindak tumedhak, supados sampun ngantos kebetheng ing jawah.”​—1 Ra. 18:44.

13, 14. (a) Piyé awaké dhéwé niru Élia sing waspada? (b) Apa sebabé awaké dhéwé kudu tetep waspada?

13 Élia mènèhi manèh tuladha sing apik kanggo awaké dhéwé saiki. Sedhéla manèh Gusti Allah bakal tumindak kanggo mujudké kersané. Élia ngentèni akir saka musim kemarau, umaté Gusti Allah jaman saiki ngentèni akir saka donya sing ala iki. (1 Yo. 2:17) Nganti Yéhuwah tumindak, awaké dhéwé kudu tetep waspada kaya Élia. Yésus ngandhani murid-muridé, ”Mulané padha rumantia [utawa, waspadaa], amarga kowé ora ngreti dina rawuhé Gustimu.” (Mt. 24:42) Merga Yésus wis nerangké piyé kahanané donya wektu  akir kuwi arep teka, mula para muridé Yésus isa ngerti nèk saiki wis urip ing jaman akir. Awaké dhéwé ya isa nliti kelakoné kabèh tandha ”dinten wekasan” sing disebutké Yésus kuwi.​—Wacanen Matéus 24:3-7.

Awan cilik ing langit wis cukup nggawé Élia yakin nèk Yéhuwah bakal tumindak. Tandha-tandha dina pungkasan ngekèki alesan sing kuwat kanggo cepet tumindak

14 Saben bagéan saka tandha ”dinten wekasan” kuwi mènèhi bukti sing kuwat lan nggawé yakin. Bukti-bukti kuwi mesthi nggawé awaké dhéwé cepet tumindak kanggo nindakké tugas sing wis Yéhuwah paringké. Awan cilik sing munggah ing langit wis cukup nggawé Élia yakin nèk Yéhuwah bakal tumindak. Apa nabi sing setya kuwi bakal digawé gela?

Yéhuwah Maringi Panglipur lan Berkah

15, 16. Kedadéan-kedadéan apa sing kelakoné cepet banget, lan apa sing mungkin dipikirké Élia bab Akhab?

15 Cathetan Alkitab kandha, ”Kacarita ing sakedhap nétra langit banjur dadi peteng marga saka mendhung kanthi prahara, tumuli udan deres. Sang Prabu Akhab banjur nitih kréta lan tindak menyang ing Yizreèl.” (1 Ra. 18:45) Kedadéan-kedadéané cepet banget. Wektu abdiné Élia ngandhakké warta saka Élia kanggo Akhab, awan cilik kuwi saya akèh lan gedhé, nggawé langit dadi peteng. Anginé kenceng banget. Akiré, sakwisé telung taun setengah, ana udan ing Israèl. Lemah sing garing dadi kebak banyu. Saya deres udané, banyu ing Kali Kison nganti mbludag, lan mesthi ngresiki getihé para nabi Baal sing dipatèni. Wong Israèl sing seneng mbrontak uga dikèki kesempatan kanggo nyingkirké penyembahan Baal saka Israèl lan diapura karo Yéhuwah.

”Tumuli udan deres”

16 Mesthiné Élia ngarep-arep kuwi sing bakal kelakon. Mungkin Élia mikir piyé tanggepané Akhab saka kedadéan kuwi. Apa Akhab bakal mertobat lan ora nyembah Baal manèh? Akèhé kedadéan dina kuwi mènèhi alesan sing kuwat kanggo nggawé owah-owahan kaya ngono. Awaké dhéwé pancèn ora ngerti apa sing dipikirké Akhab wektu kuwi. Critané mung kandha nèk Akhab ”banjur nitih kréta lan tindak menyang ing Yizreèl”. Apa Akhab sinau saka kedadéan kuwi? Apa dhèwèké nduwé tékad kanggo ngowahi tumindaké? Kedadéan-kedadéan sakbanjuré nduduhké nèk jawabané ora. Ana kedadéan liyané kanggo Akhab uga Élia ing dina kuwi.

17, 18. (a) Apa sing dialami Élia pas lunga menyang Yizreèl? (b) Élia mlayu saka Karmèl nganti Yizreèl. Apa sebabé kuwi nggumunké? (Deloken uga cathetan ing ngisor.)

 17 Nabiné Yéhuwah mulai ngetutké dalan sing padha, sing diliwati Akhab. Dalané dawa banget, bècèk, lan peteng. Nanging bar kuwi, ana kedadéan sing nggumunké.

18 ”Nabi Élia kaayoman ing pangwaosing Pangéran Yéhuwah. Panjenengané ngencengaké paningseté banjur lumajeng ngrumiyini Sang Prabu Akhab nganti tekan ing dalan kang menyang ing Yizreèl.” (1 Ra. 18:46) Dadi cetha, ”pangwaosing Pangéran Yéhuwah” wis nuntun Élia nganggo cara mukjijat. Yizreèl kuwi adohé kira-kira 30 kilomèter, lan Élia ya wis ora enom manèh. * Bayangna piyé nabi iki nyincingké jubahé, nalèkké ing pinggangé bèn sikilé isa bébas mlayu. Terus Élia mlayu ing dalan sing bècèk merga udan, mlayu sak banter-banteré bèn isa ndang nyusul, ngliwati, lan ninggal kréta raja sing ana ing mburiné.

19. (a) Kekuwatan lan badan sing seger saka Yéhuwah kanggo Élia, ngélingké karo ramalan apa? (b) Wektu mlayu ing dalan menyang Yizreèl, Élia mesthi ngerti apa?

19 Pancèn berkah sing gedhé banget kanggo Élia. Iki mesthi dadi pengalaman sing nggedhèkké ati banget merga Élia isa ngrasakké kekuwatan, keséhatan, lan badan sing seger, mbokmenawa ngungkuli sing wis tau dirasakké pas isih enom. Awaké dhéwé isa waé diélingké karo ramalan sing njamin keséhatan lan awak sing sampurna kanggo wong-wong sing setya ing bumi Pirdus sukmbèn. (Wacanen Yésaya 35:6; Lk. 23:43) Wektu mlayu ing dalan sing bècèk, Élia mesthi ngerti nèk wis nyenengké Bapak ing swarga, siji-sijiné Gusti Allah sing sejati, yaiku Yéhuwah.

20. Piyé carané bèn éntuk berkah-berkah saka Yéhuwah?

20 Yéhuwah kepéngin banget maringké berkah-berkahé. Kabèh upayané awaké dhéwé bèn éntuk berkah kuwi ora bakal siya-siya. Kaya Élia, awaké dhéwé kudu waspada, mikirké tenanan bukti-bukti sing nduduhké nèk Yéhuwah bakal tumindak ing mangsa sing angèl lan wis mèpèt wektuné iki. Kaya Élia, awaké dhéwé nduwé akèh alesan kanggo percaya tenan janji-janjiné Yéhuwah, ”Allah ingkang setya tuhu”.​—Ms. 31:6.

^ par. 18 Ora let suwé, Yéhuwah maringi tugas marang Élia kanggo nglatih Élisa, sing akiré dikenal dadi wong sing ”ngladosi Nabi Élia”. (2 Ra. 3:11) Élisa nduwé tugas kanggo nglayani Élia, lan mbantu nyiapké kabèh sing dibutuhké Élia sing wis tuwa.