Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Pambuka

Pambuka

”Padha nulada marang wong kang awit saka pracaya lan sabar mantep padha olèh panduman apa kang wus kaprasetyakaké déning Gusti Allah.”—IBRANI 6:12.

1, 2. Kanggoné salah siji pinituwa wilayah, tokoh-tokoh ing Alkitab kuwi dadi kaya apané, lan apa sebabé dadi kanca akrabé wong-wong kuwi mesthi nyenengké?

SAKWISÉ ngrungokké ceramah saka pinituwa wilayah sing wis sepuh, ana sedulur wadon sing kandha, ”Pinituwa wilayah kuwi nyritakké wong lanang lan wadon ing Alkitab kaya-kayané wong-wong kuwi kanca lawasé.” Omongan kuwi pancèn bener. Pinituwa wilayah mau wis sinau lan mulang Alkitab nganti puluhan taun, mula pas dhèwèké crita bab tokoh-tokoh ing Alkitab, wong-wong kuwi dadi kaya kanca akrabé.

2 Panjenengan mesthi seneng nèk isa dadi kanca akrabé tokoh-tokoh Alkitab kuwi. Apa wong-wong kuwi nyata kanggo panjenengan? Bayangna rasané mlaku-mlaku lan omong-omongan karo wong-wong kuwi, uga isa kenal luwih cedhak karo Nuh, Abraham, Rut, Élia, lan Èster. Pikirna piyé tokoh-tokoh Alkitab kuwi mengaruhi uripé panjenengan, saka omongané sing wicaksana lan nguwatké ati.—Wacanen Wulang Bebasan 13:20.

3. (a) Piyé carané isa éntuk paédah pas sinau bab wong lanang lan wong wadon ing Alkitab? (b) Pitakonan apa waé sing arep dirembug?

3 Wektu ”patangènipun . . . tiyang ingkang mursid”, hubungan akrab kaya ngono isa kelakon. (PR. 24:15) Nanging, saiki awaké dhéwé isa éntuk paédah pas sinau bab wong lanang lan wadon ing Alkitab. Carané? Rasul Paulus kandha, ”Padha nulada marang wong kang awit saka pracaya lan sabar mantep padha olèh panduman apa kang wus kaprasetyakaké déning Gusti Allah.” (Ib. 6:12) Sakdurungé sinau bab wong lanang lan wadon sing imané gedhé kuwi, ayo digatèkké jawaban saka pitakonan-pitakonan iki: Iman kuwi apa, lan apa sebabé kuwi penting? Piyé carané niru imané tokoh-tokoh ing Alkitab?

Iman Kuwi Apa lan Apa Sebabé Kuwi Penting?

4. Apa anggepané wong-wong bab iman, lan apa sebabé kuwi salah?

4 Iman kuwi sipat sing apik, tokoh-tokoh ing Alkitab ing buku iki nganggep sipat kuwi aji banget, nanging akèh wong saiki ora. Wong-wong nganggep nèk iman tegesé percaya tanpa bukti nyata. Nanging, kuwi salah. Iman ora mung pokoké percaya, ora mung perasaan waé, uga ora mung kapercayan. Nèk mung pokoké percaya kuwi mbebayani. Nèk mung perasaan waé, kuwi isa malih. Lan nèk ana hubungané karo Gusti Allah, mung kapercayan thok ora cukup, merga dhemit-dhemit  waé percaya lan wedi karo Gusti Allah.—Yb. 2:19.

5, 6. (a) Imané awaké dhéwé fokusé ing rong perkara sing ora kétok apa? (b) Sepira kuwaté dhasar imané awaké dhéwé? Umpamakna.

5 Iman sejati ora mung kuwi. Alkitab nerangké, ”Iman kuwi tegesé pangarep-arep sing mesthi kelakon kanggo perkara-perkara sing diarep-arep, bukti sing jelas saka perkara-perkara sing nyata senajan ora kétok.” (Ib. 11:1, Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru [NW]) Paulus kandha nèk iman kuwi fokusé ing rong perkara sing ora kétok. Kapisan, iman fokus karo bab-bab sing nyata nanging ”ora kétok”. Mripaté awaké dhéwé ora isa ndelok sing ana ing swarga, contoné Yéhuwah, Putrané, lan Kratoné sing saiki wis mréntah. Kapindho, iman fokus karo ”perkara-perkara sing diarep-arep” sing durung kelakon. Awaké dhéwé saiki durung isa ndelok pirdus sing sedhéla manèh bakal diwujudké Kratoné Allah. Nanging, apa kuwi tegesé nèk imané awaké dhéwé karo rong perkara mau ora ana dhasaré?

6 Paulus njelaské nèk iman sejati nduwé dhasar sing kuwat. Wektu Paulus nyebut iman kuwi ”pangarep-arep sing mesthi kelakon”, dhèwèké nggunakké tembung sing isa diterjemahké dadi ”sèrtifikat omah”. Bayangna nèk ana wong sing arep ngekèki panjenengan omah. Dhèwèké ngekèki sèrtifikaté terus kandha, ”Iki omahmu sing anyar.” Mesthi kuwi dudu tegesé panjenengan bakal manggon ing ndhuwuré kertas kuwi. Nanging, sèrtifikat kuwi nduduhké nèk omah kuwi wis mesthi duwèké panjenengan. Dadi, nduwé sèrtifikaté padha kaya nduwé omahé. Padha kaya kuwi, imané awaké dhéwé nggawé awaké dhéwé yakin nèk apa waé sing dijanjèkké Gusti Allah ing Alkitab kaya-kayané wis kelakon.

7. Iman sejati kuwi klebu apa waé?

7 Dadi, iman sejati klebu keyakinan sing dhasaré bener-bener ana lan kapercayan sing kuwat marang Yéhuwah. Iman nggawé awaké dhéwé ngrasa nèk Gusti Allah kuwi Bapak sing welas asih lan percaya nèk kabèh janjiné mesthi kelakon. Nanging, iman sejati ora mung kuwi. Kaya manungsa, kéwan, lan tanduran sing butuh mangan bèn ora mati, iman kudu diwujudké liwat tumindak bèn ora mati.—Yb. 2:26.

8. Apa sebabé iman kuwi penting?

8 Apa sebabé iman kuwi penting banget? Rasul Paulus mènèhi jawabané. (Wacanen Ibrani 11:6.) Awaké dhéwé ora isa nyedhak utawa nyenengké Yéhuwah nèk ora nduwé iman. Dadi, iman kuwi penting banget nèk péngin ngluhurké lan cedhak karo Yéhuwah. Kuwi tujuan sing paling mulya ing uripé manungsa.

9. Apa waé sing Yéhuwah sedhiyakké kanggo mbangun imané awaké dhéwé?

9 Yéhuwah ngerti nèk awaké dhéwé mbutuhké iman, dadi Yéhuwah nyedhiyakké conto-conto kanggo mulang carané mbangun lan nduduhké iman. Ing jemaat, Yéhuwah maringi para pinituwa sing setya kanggo nuntun  umaté. Alkitab kandha, ”Padha nulada ing pracayané.” (Ib. 13:7) Ora mung kuwi, Paulus nulis ana ”seksi akèh banget, kayadéné méga”, yaiku wong lanang lan wadon jaman mbiyèn sing ngekèki conto apik bab iman. (Ib. 12:1) Wong-wong sing nduwé iman, sing ditulis Paulus ing Ibrani bab 11 durung kabèh. Ing Alkitab, ana akèh crita bab wong lanang lan wadon, enom lan tuwa saka kahanan sing béda-béda sing nduduhké imané. Kuwi kabèh mènèhi conto kanggo awaké dhéwé saiki, sing urip ing antarané wong-wong sing ora nduwé iman.

Carané Niru Imané Wong Liya

10. Kok isa sinau Alkitab dhéwé mbantu panjenengan niru imané tokoh-tokoh ing Alkitab?

10 Bèn isa bener-bener niru wong liya, panjenengan kudu kenal karo wong kuwi. Ing buku iki, akèh katrangan tambahan sing mbantu panjenengan isa luwih kenal karo wong lanang lan wadon ing Alkitab. Wektu sinau Alkitab dhéwé, panjenengan isa nggolèk katrangan sing luwih akèh nganggo sarana riset sing ana. Terus, wektu mikirké tenanan apa sing disinaoni, bayangna panggonané lan kahanané crita kuwi. Coba deloken pemandhangané, rungokna swarané, ambunen aromané, kaya-kayané panjenengan ana ing kono. Sing paling penting, coba rasakna perasaané wong-wong kuwi. Nèk ngerti bab kuwi kabèh, tokoh-tokoh ing Alkitab kuwi dadi luwih nyata kanggo panjenengan. Panjenengan uga isa luwih kenal, malah isa waé dadi kaya kanca lawasé panjenengan.

11, 12. (a) Piyé bèn panjenengan isa ngrasa luwih kenal karo Abram lan Sarai? (b) Piyé carané panjenengan éntuk paédah saka tuladhané Hana, Élia, lan Samuèl?

11 Nèk bener-bener kenal, panjenengan bakal péngin niru wong-wong kuwi. Contoné, bayangna panjenengan éntuk tugas anyar. Pakumpulané Yéhuwah ngundang panjenengan kanggo nindakké gawéan nginjil luwih akèh. Mbokmenawa panjenengan dikon pindhah ing dhaérah sing bener-bener mbutuhké, utawa dikon nyoba salah siji cara nginjil sing durung tau dicoba sakdurungé. Isa waé kuwi kurang nyenengké kanggo panjenengan. Wektu mikir lan ndongakké tugas kuwi, panjenengan isa mikirké tuladhané Abram. Abram lan Sarai gelem ninggalké uripé sing kepénak ing Ur lan akiré éntuk berkah sing gedhé. Nèk nindakké sing padha, panjenengan bakal ngrasa luwih kenal Abram lan Sarai ketimbang sakdurungé.

12 Piyé nèk wong sing cedhak karo panjenengan, nyengiti lan nggawé cilik ati, terus panjenengan dadi males teka ing pakumpulan ibadah? Panjenengan isa nggawé keputusan sing bener nèk mikirké tuladhané Hana sing tetep ngibadah senajan disengiti Penina. Nèk nindakké kuwi, panjenengan bakal ngrasa luwih cedhak karo Hana. Wektu cilik ati merga ngrasa ora ana gunané, panjenengan isa ngrasa luwih cedhak karo Élia nèk nyinaoni  kesusahané lan carané Yéhuwah nglipur dhèwèké. Cah-cah enom sing digodha karo kanca sekolahé kanggo tumindak saru, bakal ngrasa luwih cedhak karo Samuèl nèk sinau carané Samuèl ngadhepi pengaruh sing èlèk saka anak-anaké Èli ing kémah suci.

13. Nèk niru imané tokoh-tokoh Alkitab, apa tegesé imané panjenengan kurang aji? Terangna.

13 Nèk niru imané tokoh-tokoh Alkitab, apa tegesé imané panjenengan mung mèlu-mèlu utawa kurang aji kanggo Yéhuwah? Ora. Élinga, Alkitab ngongkon awaké dhéwé niru wong-wong sing imané kuwat. (1 Kr. 4:16; 11:1; 2 Ts. 3:7, 9) Malah, tokoh-tokoh Alkitab sing arep dirembug ing buku iki uga niru wong-wong sing setya sing urip sakdurungé. Contoné, ing Bab 17 buku iki, omongané Maryam kétoké nyuplik omongané Hana. Kuwi tegesé Maryam ndadèkké Hana tuladhané. Apa kuwi nggawé imané Maryam dadi kurang aji timbang imané Hana? Ora. Malah tuladhané Hana mbantu Maryam nduwé iman sing luwih kuwat lan nggawé dhèwèké ditresnani Yéhuwah.

14, 15. Apa waé sing istiméwa saka buku iki, lan piyé awaké dhéwé isa éntuk paédahé?

14 Buku iki digawé kanggo mbantu nguwatké imané panjenengan. Bab-bab ing buku iki kumpulan saka sèri artikel ”Tirulah Iman Mereka” saka Menara Pengawal taun 2008 nganti 2013. Nanging, ana katrangan anyar sing wis ditambahké. Pitakonan-pitakonan disedhiyakké bèn awaké dhéwé isa ngrembug lan ngetrapké piwulangé. Akèh gambar sing werna-werni digawé kusus ing buku iki kanggo mbayangké kahanané, lan gambar sing wis ana digedhèkké lan kwalitasé digawé saya apik. Bagéan liya sing nggawé luwih cetha yaiku garis wektu lan péta. Buku Tirunen Imané iki sarana kanggo sinau dhéwé, sakeluarga, lan ing jemaat. Akèh keluarga seneng maca crita ing buku iki nganggo swara seru wektu sinau bareng.

15 Muga-muga buku iki mbantu panjenengan niru imané para abdiné Yéhuwah sing setya jaman mbiyèn. Lan, muga-muga isa nguwatké imané panjenengan lan nggawé panjenengan saya cedhak karo Yéhuwah, Bapak ing swarga.