Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 10

Yésus Mesthi Manut

Yésus Mesthi Manut

Kowé kerep manut ora karo wong tuwamu?— Sok-sok, manut karo wong tuwa kuwi ora gampang. Kowé ngerti ora nèk Yésus kuwi bocah sing manut karo wong tuwané lan Yéhuwah?— Nèk kowé maca critané Yésus, kowé mesthi luwih manut karo wong tuwamu senajan kuwi angèl. Ayo, gatèkna critané.

Sakdurungé Yésus urip nèng bumi, Yésus urip nèng swarga karo Bapaké, Yéhuwah. Pas nèng bumi, Yésus ya nduwé wong tuwa sing jenengé Yusuf karo Maryam. Piyé critané kok Maryam karo Yusuf isa dadi wong tuwané Yésus?—

Yéhuwah nggunakké roh suci nggo mindhah Yésus seka swarga nèng wetengé Maryam. Mula Yésus isa lair nèng bumi. Mung Yéhuwah thok sing isa ngono kuwi. Yésus sangang sasi nèng wetengé Maryam, padha kaya kowé mbiyèn pas nèng wetengé ibumu. Bar sangang sasi nèng wetengé Maryam, Yésus lair. Nah, saka crita kuwi, awaké dhéwé dadi ngerti nèk Yusuf karo Maryam dadi wong tuwané Yésus.

Yésus sayang banget karo Yéhuwah. Pas umuré 12 taun, Yésus dijak wong tuwané nèng Yérusalèm nggo ngrayakké paskah. Yérusalèm kuwi adoh banget. Pas wong tuwané Yésus mulih, Yésus ora mèlu mulih. Lha terus Yésus nèng ngendi?—

Yésus ngapa nèng bait?

Yusuf karo Maryam bali menèh nèng Yérusalèm nggolèki Yésus. Wong tuwané bingung nggolèki Yésus nganti telung dina. Pas digolèki nèng bait Allah, jebulé Yésus ana nèng kono. Nèng kono Yésus ngapa?— Dhèwèké sinau bab Yéhuwah. Yésus sayang banget karo Yéhuwah, mula dhèwèké péngin nyenengké Yéhuwah. Yésus tetep manut karo Yéhuwah nganti dhèwèké mati. Manut karo Yéhuwah kuwi ora gampang, ning merga sayang, Yésus gelem manut karo Yéhuwah. Apa Yésus ya manut karo Yusuf lan Maryam?— Alkitab kandha ya, Yésus manut karo wong tuwané.

Apa sing isa ditiru saka Yésus?— Kowé kudu manut karo wong tuwamu lan Yéhuwah. Dadi, kowé gelem manut ora karo wong tuwamu?—