Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 11

Wong-Wong sing Nulis Buku Bab Uripé Yésus

Wong-Wong sing Nulis Buku Bab Uripé Yésus

Kowé ngerti ora sapa waé sing ana nèng gambar iki?— Wong-wong kuwi jenengé Matéus, Markus, Lukas, Yokanan, Pétrus, Yakobus, Yudas, karo Paulus. Wong-wong kuwi urip sakjaman karo Yésus lan nulis buku-buku nèng Alkitab sing nyritakké uripé Yésus. Ayo gatèkna critané wong-wong kuwi.

Apa sing isa mbok sinaoni saka wong-wong kuwi?

Sapa waé sing tau nginjil bareng karo Yésus?— Matéus, Yokanan karo Pétrus. Matéus karo Yokanan akrab  banget karo Yésus lan nulis buku sing nyritakké uripé Yésus. Yokanan ya nulis buku 1 Yokanan, 2 Yokanan, lan 3 Yokanan karo buku Wahyu. Pétrus kuwi sing nulis 1 Pétrus karo 2 Pétrus. Pétrus wis tau krungu Yéhuwah ngendika karo Yésus saka swarga: ’Iki anakku, Aku sayang lan seneng karo Yésus’.

Nèng gambar kuwi ya ana sing jenengé Markus. Markus kuwi mungkin ndelok Yésus ditangkap. Sing siji menèh jenengé Lukas. Lukas kuwi dokter. Dhèwèké dadi wong Kristen pas Yésus wis mati.

Nèng gambar ana adhik-adhiké Yésus. Jenengé Sapa?— Yakobus karo Yudas. Mbiyèn, wong loro kuwi tau ora percaya karo Yésus, terus tau ngendika nèk Yésus kuwi rada édan. Ning akhiré Yakobus karo Yudas dadi muridé Yésus.

Muridé liyané jenengé Paulus, dhèwèké mbiyèn jenengé Saulus. Saulus jahat banget karo wong-wong Kristen. Piyé critané kok Paulus isa dadi wong Kristen?— Pas Paulus mlaku-mlaku, krungu swarané Yésus saka swarga sing ngendika, ’Ngapa kowé kok jahat karo murid-muridku?’ Bar kuwi, Paulus akhiré dadi wong Kristen. Dhèwèké sing nulis 14 buku yaiku buku Rum tekan Ibrani.

Saben dina awaké dhéwé mesthi maca Alkitab, ta?— Nèk maca Alkitab, awaké dhéwé isa luwih ngerti critané Yésus. Kowé péngin ngerti luwih akèh critané Yésus ora?—