Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 13

Timotéus Seneng Mbantu Wong Liya

Timotéus Seneng Mbantu Wong Liya

Timotéus kuwi cah enom sing seneng mbantu wong-wong sinau Alkitab. Timotéus mbantu wong-wong nèng akèh kutha lan désa. Uripé Timotéus nyenengké banget. Kowé gelem ngerti critané ora?—

Ibu karo simbahé Timotéus ngajari bab Yéhuwah

Omahé Timotéus nèng kutha Listra. Kèt cilik, simbahé Timotéus sing jenengé Lois karo ibuké sing jenengé Éunike, mulang Timotéus bab Yéhuwah. Mulané Timotéus péngin mbantu wong-wong bèn isa sinau bab Yéhuwah.

Pas Timotéus isih enom, Paulus tau takon karo Timotéus, ’Kowé gelem nginjil bareng aku apa ora’. Timotéus njawab, ’Aku gelem!’ Timotéus terus lunga ngéwangi Paulus.

 Timotéus karo Paulus lunga nèng kutha Tésalonika sing ana nèng Makédonia. Paulus karo Timotéus kudu mlaku adoh banget, terus numpak kapal bèn isa tekan nèng Tésalonika. Paulus mulang wong-wong bèn isa ngerti bab Yéhuwah nèng Tesalonika. Ning, akèh wong nesu terus arep ngusir Paulus metu saka kutha kuwi. Kepeksané, Paulus karo Timotéus nginjil nèng kutha liya.

Uripé Timotéus nyenengké banget

Pirang-pirang sasi bar kuwi, Paulus ngongkon Timotéus bali nèng Tésalonika bèn ngerti kabaré sedulur-sedulur seiman. Timotéus tetep mangkat senajan akèh wong nèng Tésalonika ora seneng. Bar ketemu, Timotéus dadi ngerti nèk sedulur-seduluré kabaré apik.

Timotéus karo Paulus kerja bareng nganti pirang-pirang taun. Paulus ndelok nèk Timotéus kuwi cocog nulungi sedulur-seduluré nèng pakumpulan jemaat. Mergané Timotéus sayang karo Yéhuwah lan sedulur-seduluré seiman.

Apa kowé ya sayang karo wong liya lan péngin mbantu wong-wong kuwi sinau bab Yéhuwah?— Uripmu mesthi seneng banget nèk nyonto Timotéus!