Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 2

Ribkah Péngin Nyenengké Yéhuwah

Ribkah Péngin Nyenengké Yéhuwah

Ribkah kuwi wong wédok sing sayang karo Yéhuwah. Bojoné jenengé Iskak. Iskak kuwi ya sayang karo Yéhuwah. Kapan Ribkah ketemu karo Iskak? Apa contoné nèk Ribkah péngin nyenengké Yéhuwah? Ayo gatèkké critané.

Iskak kuwi anaké Abraham karo Sarah. Omahé nèng Kanaan. Wong Kanaan kuwi ora nyembah Yéhuwah. Nah, Abraham ora gelem Iskak nduwé bojo wong wédok sing ora nyembah Yéhuwah. Mulané, Abraham ngongkon pembantuné lunga nèng omahé seduluré nèng Haran. Pembantuné kuwi jenengé Élièzer, lan Élièzer kudu lunga nèng Haran, nggolèk bojo nggo Iskak.

Ribkah gelem wira-wiri njupukké banyu nggo ngombé onta-onta

Élièzer mangkat bareng karo pembantu-pembantu liyané. Omahé seduluré Abraham kuwi adoh banget. Mulané, padha nggawa onta cacahé sepuluh nggo nggawa sangu karo hadiah. Ning, piyé carané Élièzer nemokké wong wédok sing pas nggo Iskak? Nah, pas wis tekan Haran, wong-wong kuwi mandheg nèng sumur, merga ngerti nèk wong-wong wédok nèng Haran njupuk banyu nèng sumur kuwi. Terus, Élièzer ndonga karo Yéhuwah, ’Nèk mengko aku njaluk banyu karo salah sijiné wong wédok nèng kéné, lan wong kuwi gelem njupukké banyu nggo aku karo onta-ontaku kabèh, artiné ya wong wédok kuwi sing Yéhuwah pilih dadi bojoné Iskak.’

 Ora let suwé, Ribkah teka nèng sumur kuwi. Jaréné Alkitab, Ribkah kuwi ayu banget. Élièzer terus njaluk banyu karo Ribkah, terus Ribkah njawab, ’Ya, tak jipukké. Nggo onta-ontamu sisan, ya.’ Coba bayangna! Onta biasané ngombéné akèh banget, dadi Ribkah mesthi kudu wira-wiri nggo njupuk banyu. Coba deloken nèng gambar. Ribkah sregep banget, ta?— Élièzer mesthi seneng banget merga Yéhuwah njawab dongané.

Élièzer terus ngekèki hadiah sing apik-apik nggo Ribkah. Ribkah ngejak Élièzer karo pembantu-pembantu liyané teka nèng omahé bèn ketemu karo keluargané. Élièzer njelaské alesané teka nèng Haran. Élièzer ngomong nèk Ribkah kuwi sing dipilih Yéhuwah dadi bojoné Iskak. Keluargané Ribkah seneng banget lan ngolèhké Ribkah dadi bojoné Iskak.

Ribkah mèlu Élièzer nèng Kanaan, terus dadi bojoné Iskak

Ning apa Ribkah gelem dadi bojoné Iskak?— Ribkah ngerti nèk Yéhuwah sing mbantu Élièzer. Dadi, pas keluargané Ribkah takon apa dhèwèké gelem mèlu nèng Kanaan terus dadi bojoné Iskak, Ribkah njawab, ’Ya, aku gelem mèlu.’ Ribkah terus mangkat karo Élièzer. Tekan nèng Kanaan, Ribkah langsung dadi bojoné Iskak.

Merga Ribkah nyenengké Yéhuwah, Ribkah diberkahi Yéhuwah. Ribkah dadi mbah buyuté Yésus. Mulané, nèk kowé niru Ribkah lan nyenengké Yéhuwah, kowé ya diberkahi Yéhuwah.