Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 12

Ponakané Paulus sing Kendel

Ponakané Paulus sing Kendel

Ayo sinau critané wong enom sing kendel. Wong kuwi nulungi pakdhéné sing jenengé Paulus. Jenengé wong enom kuwi ora ditulis nèng Alkitab. Péngin ngerti ora critané wong enom kuwi?—

Paulus dilebokké nèng kunjara pas lagi nèng Yérusalèm, merga kerep nyritakké Yésus. Ana wong jahat sing arep matèni Paulus. Wong-wong mau padha ngomong ngéné, ’Ayo ngomong karo pemimpiné tentara bèn nggawa Paulus nèng pengadilan. Awaké dhéwé ndhelik sik, nèk Paulus liwat ayo dicegat, terus dipatèni!’

Ponakané Paulus ngandhani Paulus lan pemimpiné tentara nèk ana wong-wong jahat sing arep matèni pakdhéné

Ponakané Paulus krungu nèk ana wong-wong jahat sing arep matèni Paulus. Terus ponakané mau ngapa? Ponakané mau teka nèng kunjara ngandhani nèk ana wong sing arep matèni pakdhéné. Paulus langsung ngongkon ponakané ngandhani pemimpiné tentara nèk ana sing arep matèni Paulus. Kanggoné ponakané Paulus, kuwi gampang apa angèl?— Ngomong karo pemimpiné tentara kuwi angèl merga wong-wong wedi karo dhèwèké. Ning, ponakané Paulus mau wani ngomong karo pemimpiné tentara.

Pemimpiné tentara langsung cepet-cepet nylametké Paulus. Dhèwèké ngumpulké tentara sing cacahé wong 500 nggo njaga Paulus bèn ora dipatèni. Bengi kuwi, Paulus langsung digawa nèng kutha Kaisaréa. Kira-kira Paulus slamet apa ora?— Bener, Paulus slamet. Wong-wong jahat kuwi ora isa matèni Paulus.

Apa sing kok sinau saka crita iki?— Kowé ya isa kaya ponakané Paulus sing kendel. Kowé kudu wani nyritakké Yéhuwah. Kowé wani apa ora nyritakké Yéhuwah karo kanca-kancamu?— Nèk kowé wani, kowé isa nylametké wong akèh.