Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Pambuka

Pambuka

Kowé tresnaa marang Pangéran Yéhuwah, Gusti Allahmu, kalawan gumolonging atimu lan gumolonging nyawamu sarta ing sakekuwatanmu. Tembung-tembung kang dipréntahaké marang kowé ing dina iki padha gatèkna, lan padha wulangna bola-bali marang anak-anakmu lan rembugen pas kowé lagi lungguh ing omahmu, pas kowé lelungan lan pas lagi turon utawa tangi.—PANGANDHARING TORÈT 6:5-7.