Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 7

Kowé Tau Ngrasakké Dhèwèkan lan Wedi?

Kowé Tau Ngrasakké Dhèwèkan lan Wedi?

Coba deloken gambar cah cilik iki. Bocah iki kétoké dhèwèkan lan wedi. Apa kowé ya wis tau dhèwèkan lan wedi?— Kabèh wong mesthi ya tau ngrasakké kaya ngono. Alkitab crita nèk umaté Yéhuwah tau ngrasakké wedi lan dhèwèkan, salah sijiné Élia. Ayo, diwaca critané.

Izébèl arep matèni Élia

Élia urip sakdurungé jamané Yésus. Dhèwèké manggon nèng Israèl. Pas kuwi, bangsa Israèl dipréntah karo raja sing jenengé Akhab lan ratuné Izébèl. Wong loro kuwi ora nyembah Yéhuwah, ning nyembah allah palsu jenengé Baal. Mulané bangsa Israèl mèlu-mèlu nyembah Baal. Izébèl kuwi ratu sing jahat. Izébèl arep matèni kabèh umaté Yéhuwah. Élia ya arep dipatèni karo Izébèl! Terus Élia piyé?—

Élia mlayu terus ndhelik nèng guwa. Ngapa kok dhèwèké ndhelik?— Ya, merga  wedi. Asliné Élia ora perlu wedi, merga Yéhuwah isa nulungi. Mbiyèn Yéhuwah wis tau nduduhké kekuwatané karo Élia. Contoné, Yéhuwah tau jawab dongané Élia wektu nggawé mukzijat nekakké geni saka langit. Saiki Yéhuwah mesthi ya isa nulungi Élia.

Piyé carané Yéhuwah nulungi Élia?

Yéhuwah terus takon karo Élia sing lagi ndhelik nèng guwa, ’Kowé ngapa nèng kéné?’ Élia njawab, ’umatmu sing isih urip mung gari aku, saiki aku ora nduwé kanca, aku wedi dipatèni.’ Élia ngira umaté Yéhuwah wis dipatèni kabèh. Ning, Yéhuwah ngendika, ’Ora, isih ana wong 7.000 sing isih urip. Aja wedi, tugasmu isih akèh’. Kira-kira Élia seneng ora krungu kuwi?—

Kowé isa sinau apa saka critané Élia?— Kowé rasah wedi nèk dhèwèkan, merga Yéhuwah karo kanca-kancamu sayang karo kowé. Yéhuwah kuwat banget lan mesthi mbantu kowé! Dadi, sakjané kowé ora dhèwèkan. Kowé seneng apa ora nèk ngono kuwi?—