Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 6

Dawud Ora Tau Wedi

Dawud Ora Tau Wedi

Nèk wedi, biasané kowé piyé?— Mungkin waé kowé nggolèki bapak karo ibumu. Ning, ana sing luwih kuwat sing isa mbantu kowé. Kowé ngerti ra kuwi sapa?— Ya bener, Yéhuwah sing isa mbantu kowé. Ayo, di waca critané cah enom sing jenengé Dawud. Dawud percaya nèk Yéhuwah terus mbantu, mula dhèwèké ora tau wedi.

Pas isih bayi, Dawud diwulang wong tuwané bèn sayang karo Yéhuwah. Dadi, Dawud ora wedi merga percaya nèk Yéhuwah mesthi mbantu. Dawud iya nganggep Yéhuwah kuwi kancané. Pas lagi angon wedhus, Dawud weruh singa sing gedhé lagi nyokot wedhusé, terus digawa mlayu. Dawud terus piyé? Dawud ngoyak singa kuwi, terus dipatèni ora nganggo senjata. Bar kuwi, ana beruang nyerang wedhusé. Beruang kuwi ya dipatèni karo Dawud. Kowé ngerti ora ngapa kok Dawud kendel banget?— Ya, mergané Yéhuwah sing nulungi Dawud.

Bar kuwi, wong-wong Israèl perang karo wong Filisti. Salah siji tentarané Filisti kuwi raksasa, sing awaké gedhé banget, jenengé Goliat. Goliat ngécé lan ngenyèk wong Israèl karo Yéhuwah. Goliat nantang wong Israèl, ning ora ana sing wani. Pas Dawud nèng kono, Dawud krungu, terus ngomong karo Goliat, ’Aku sing arep nglawan kowé. Yéhuwah mesthi nulungi aku lan kowé mesthi kalah’. Kuwi nduduhké nèk Dawud kendel ta?— Ya, Dawud kendel banget. Ayo diwaca menèh critané.

Dawud njupuk bandhil karo watu cacahé lima. Bar kuwi, Dawud nyedhaki raksasa mau. Goliat ngécé Dawud merga isih enom, ning Dawud ngomong, ’Kowé teka nganggo pedhang, ning aku teka nganggo jenengé Yéhuwah!’ Bandhilé dikèki watu dinggo mbalang Goliat. Watuné ngenani pas bathuké. Goliat langsung nggléthak terus mati. Wong-wong Filisti terus wedi merga Goliat wis mati, terus padha mlayu. Ngapa kok Dawud sing isih enom isa matèni raksasa sing jenengé Goliat?— Merga Yéhuwah nulungi Dawud.  Yéhuwah luwih kuwat dibandhing raksasa mau!

Dawud ora wedi merga yakin nèk Yéhuwah mesthi bantu

Apa sing isa disinaoni saka critané Dawud?— Yéhuwah luwih kuwat timbang sapa waé. Yéhuwah kuwi kancamu. Kowé kudu éling, nèk pas kowé wedi, Yéhuwah mesthi mbantu bèn kowé isa kendel!