Wulangen Anakmu

Wong tuwa, gunakna crita-crita iki kanggo mulang anak-anakmu bab sing apik saka Alkitab.

Pambuka

Tembung-tembung ing kitab Pangandharing Torèt isa mbantu wong tuwa ndhidhik anak-anaké.

LESSON 1

Rahasia sing Nyenengké Ati

Ing Alkitab, ana rahasia, jenengé ”rahasia suci”. Apa kowé péngin ngerti?

LESSON 2

Ribkah Péngin Nyenengké Yéhuwah

Piyé carané kowé niru Ribkah? Wacanen critané.

LESSON 3

Rakhab Percaya karo Yéhuwah

Wacanen piyé critané Rakhab karo kluargané dislamatké pas tembok-temboké Yérikho diambrukké.

LESSON 4

Anaké Yéfta Nyenengké Bapaké lan Yéhuwah

Anaké Yéfta gelem mbantu mbuktèkké nèk bapaké ora ngapusi. Piyé carané kowé isa niru anaké Yéfta?

LESSON 5

Samuèl Tetep Dadi Bocah sing Apik

Piyé carané kowé isa niru Samuèl. Piyé carané kowé isa dadi bocah sing apik senajan wong-wong liya jahat?

LESSON 6

Dawud Ora Tau Wedi

Wacanen crita sing seru bab Dawud sing ora tau wedi.

LESSON 7

Kowé Tau Ngrasakké Dhèwèkan lan Wedi?

Yéhuwah ngomong apa karo Élia? Kowé isa sinau apa saka critané Élia?

LESSON 8

Yosia karo Kanca-kancané sing Nyembah Yéhuwah

Alkitab nyritakké Yosia angèl dadi bocah sing apik. Wacanen critané.

LESSON 9

Yérémia Terus Nyritakké Yéhuwah

Senajan wong-wong ngécé karo nyenèni, Yérémia terus nyritakké Yéhuwah. Ngapa?

LESSON 10

Yésus Mesthi Manut

Manut karo wong tuwa kuwi ora gampang. Bèn kowé luwih manut karo wong tuwamu, wacanen critané Yésus sing manut.

LESSON 11

Wong-Wong sing Nulis Buku Bab Uripé Yésus

Golèkana luwih akèh critané wong 8 sing nulis Alkitab lan sing urip sakjaman karo Yésus lan sing nulis bab uripé Yésus.

LESSON 12

Ponakané Paulus sing Kendel

Wong enom iki nylametké pakdhéné? Dhèwèké ngapa?

LESSON 13

Timotéus Seneng Mbantu Wong Liya

Piyé carané bèn uripmu nyenengké, padha kaya Timotéus?

LESSON 14

Kraton sing Arep Mréntah Bumi

Pas Yésus mréntah bumi, piyé kahanané? Apa kowé gelem urip nèng Firdaus?