Yosua 24:1-33

  • Yosua nyritakké manèh sejarahé Israèl (1-13)

  • Disemangati kanggo nglayani Yéhuwah (14-24)

    • ”Aku lan keluargaku bakal nglayani Yéhuwah” (15)

  • Perjanjiané Yosua karo Israèl (25-28)

  • Yosua mati lan dikubur (29-31)

  • Balung-balungé Yusuf dikubur ing Syikhèm (32)

  • Èléazar mati lan dikubur (33)

24  Terus, Yosua nglumpukké kabèh suku Israèl ing Syikhèm lan ngundang* para pemimpin* Israèl, para kepala, para hakim, lan para pejabat.+ Kabèh wong kuwi ngadeg ing ngarepé Gusti Allah sing bener.  Yosua kandha marang kabèh wong kuwi, ”Yéhuwah Gusti Allahé Israèl kandha, ’Mbiyèn, nènèk moyangmu+ manggon+ ing sabrangé Kali Éfrat, termasuk Térah bapaké Abraham lan bapaké Nahor. Wong-wong kuwi nyembah allah-allah liya.+  ”’Terus, Aku nggawa Abraham nènèk moyangmu+ saka sabrangé Kali Éfrat lan ngongkon dhèwèké njlajahi kabèh dhaérah ing tanah Kanaan. Aku nggawé keturunané* dadi akèh.+ Aku mènèhi dhèwèké Ishak.+  Terus Ishak Tak wènèhi Yakub lan Ésau.+ Ésau Tak wènèhi Gunung Séir bèn dadi duwèké,+ ning Yakub lan anak-anaké lunga menyang Mesir.+  Terus, Aku ngutus Musa lan Harun+ lan ngukum Mesir,+ bar kuwi Aku nggawa kowé metu saka kono.  Wektu Aku nggawa nènèk moyangmu metu saka Mesir+ lan tekan ing laut, wong-wong Mesir ngoyak* nènèk moyangmu nganggo kréta perang lan pasukan sing numpak jaran nganti tekan Laut Merah.+  Terus, nènèk moyangmu njaluk tulung marang Aku, Yéhuwah.+ Mula, Tak wènèhi méga peteng ing antarané nènèk moyangmu kuwi lan wong Mesir. Aku ya nyebabké laut nglelebké wong Mesir.+ Kowé ndelok dhéwé apa sing wis Tak tindakké ing Mesir.+ Bar kuwi, kowé manggon ing padhang belantara nganti pirang-pirang taun.*+  ”’Terus, Aku nggawa kowé menyang sabrangé* Kali Yordan, yaiku tanahé wong Amori. Wong Amori perang nglawan kowé,+ ning Aku nyerahké wong-wong kuwi marang kowé supaya kowé isa ngrebut tanahé. Aku ya nyingkirké wong Amori saka ngarepmu.+  Terus, Balak anaké Zipor, rajané Moab, mangkat lan nglawan Israèl. Dhèwèké ngundang* Biléam anaké Béor bèn ngutuki kowé.+ 10  Ning, Aku wegah ngrungokké Biléam.+ Dhèwèké malah bola-bali mberkahi kowé,+ lan Aku nylametké kowé.+ 11  ”’Terus, kowé nyabrang Kali Yordan+ lan tekan ing Yérikho.+ Para pemimpiné* Yérikho, wong Amori, wong Pèriz, wong Kanaan, wong Hèt, wong Girgasyi, wong Hèwi, lan wong Yébus perang nglawan kowé. Ning, Aku nyerahké wong-wong kuwi marang kowé.+ 12  Sakdurungé kowé teka, Aku nggawé mungsuh-mungsuhmu ora semangat,* lan kuwi nggawé mungsuh-mungsuhmu mlayu saka ngarepmu+ kaya sing dialami loro rajané wong Amori. Kuwi dudu merga pedhang utawa busur panahmu.+ 13  Ya ngono kuwi Aku mènèhi kowé tanah sing mbok duwèni tanpa rekasa dhisik lan mènèhi kowé kutha-kutha sing ora mbok bangun,+ terus kowé manggon ing kono. Kowé mangan hasil saka kebon anggur lan kebon zaitun sing ora mbok tandur.’+ 14  ”Mula, kowé kudu wedi marang* Yéhuwah lan setya nglayani Dhèwèké saktulusé ati lan aja ninggalké Dhèwèké.+ Kowé kudu nyingkirké allah-allah sing disembah nènèk moyangmu ing sabrangé Kali Éfrat lan ing Mesir,+ terus kowé kudu nglayani Yéhuwah. 15  Nèk kowé nganggep nglayani Yéhuwah kuwi ora apik, dina iki pilihen dhéwé sapa sing arep mbok layani,+ allah-allah sing mbiyèn disembah nènèk moyangmu ing sabrangé Kali Éfrat+ utawa allah-allahé wong Amori sing tanahé mbok enggoni.+ Ning, aku lan keluargaku bakal nglayani Yéhuwah.” 16  Bangsa kuwi njawab, ”Ora mungkin aku ninggalké Yéhuwah lan nglayani allah-allah liya. 17  Yéhuwah Gusti Allahé awaké dhéwé kuwi sing nggawa awaké dhéwé lan nènèk moyangé awaké dhéwé metu saka Mesir,+ panggonan wektu awaké dhéwé dadi budhak.+ Dhèwèké kuwi sing nggawé akèh mukjijat* sing hébat ing ngarepé awaké dhéwé.+ Dhèwèké ya njaga awaké dhéwé ing perjalanan lan nglawan kabèh bangsa sing tanahé awaké dhéwé liwati.+ 18  Yéhuwah ngusir kabèh bangsa kuwi, termasuk wong Amori sing mbiyèn ngenggoni tanah iki. Kuwi sebabé, awaké dhéwé ya bakal nglayani Yéhuwah merga Dhèwèké kuwi Gusti Allahé awaké dhéwé.” 19  Terus, Yosua kandha marang bangsa kuwi, ”Apa kowé bener-bener isa nglayani Yéhuwah? Dhèwèké kuwi Gusti Allah sing suci+ lan ngongkon supaya kowé ngabdi mung marang Dhèwèké.+ Nèk kowé gagal, Dhèwèké ora bakal ngapura pelanggaran* lan dosa-dosamu.+ 20  Nèk kowé ninggalké Yéhuwah lan nglayani allah-allah liya, Dhèwèké bakal mbalik nglawan kowé lan nyingkirké kowé senajan sakdurungé Dhèwèké wis apikan marang kowé.”+ 21  Bangsa kuwi njawab, ”Mung Yéhuwah sing bakal tak layani!”+ 22  Terus, Yosua kandha marang bangsa kuwi, ”Kowé dadi seksi kanggo awakmu dhéwé nèk kowé wis milih nglayani Yéhuwah.”+ Bangsa kuwi njawab, ”Ya, aku seksiné.” 23  Terus, Yosua ngomong, ”Singkirna allah-allah liya sing ana ing antaramu, lan ngabdia marang Yéhuwah Gusti Allahé Israèl saktulusé atimu.” 24  Bangsa kuwi njawab, ”Aku bakal ngabdi marang Yéhuwah Gusti Allahé awaké dhéwé lan bakal manut marang Dhèwèké!” 25  Mula ing dina kuwi, Yosua nggawé perjanjian karo bangsa kuwi lan mènèhi peraturan lan hukum kanggo bangsa kuwi ing Syikhèm. 26  Terus, Yosua nulis kata-kata kuwi ing buku Hukumé Gusti Allah.+ Yosua njupuk watu gedhé+ lan ndèlèhké kuwi ing ngisoré wit gedhé ing cedhak panggonan suciné Yéhuwah. 27  Bar kuwi, Yosua kandha marang bangsa kuwi, ”Deloken! Watu iki bakal dadi seksi kanggo awaké dhéwé+ merga watu iki wis krungu kabèh sing diomongké Yéhuwah marang awaké dhéwé. Watu iki bakal dadi seksi kanggo kowé bèn kowé aja nganti ora ngakoni Gusti Allahmu.” 28  Terus, Yosua ngongkon bangsa kuwi mulih menyang tanah warisané dhéwé-dhéwé.+ 29  Sakwisé kuwi, Yosua anaké Nun abdiné Yéhuwah mati, umuré 110 taun.+ 30  Mula, wong-wong ngubur dhèwèké ing tanah warisané ing Timnat-séra,+ ing dhaérah pegunungan Éfraim, loré Gunung Gaas. 31  Sakjegé uripé Yosua, wong Israèl terus nglayani Yéhuwah. Wong Israèl ya terus nglayani Yéhuwah sakwisé Yosua mati lan sakjegé uripé para pemimpin sing ngerti kabèh tumindaké Gusti Allah kanggo wong Israèl.+ 32  Pas metu saka Mesir, wong Israèl nggawa balung-balungé Yusuf+ lan ngubur kuwi ing Syikhèm, ing ladhang sing dituku Yakub saka anak-anaké lanang Hamor,+ bapaké Syikhèm. Regané tanah kuwi 100 dhuwit pérak,+ lan tanah kuwi dadi warisané keturunané Yusuf.+ 33  Èléazar anaké Harun ya mati.+ Terus, wong-wong ngubur dhèwèké ing Bukit Pinéhas, ing dhaérah pegunungan Éfraim, sing wis diwènèhké marang Pinéhas anaké Èléazar.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”para sesepuh”.
Lit.: ”benihé”.
Utawa ”nguber”.
Lit.: ”pirang-pirang dina”.
Maksudé, ing sisih wétan.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa mungkin ”Wong-wong sing nduwé tanah”.
Utawa mungkin ”panik; kewedèn”.
Lit.: ”tandha”
Utawa ”pemberontakan”.