Injil Yohanes 3:1-36

  • Yésus lan Nikodémus (1-21)

    • Dilairké manèh (3-8)

    • Gusti Allah nresnani wong-wong ing donya (16)

  • Kesaksiané Yohanes sing terakhir soal Yésus (22-30)

  • Sing teka saka swarga (31-36)

3  Ana wong Farisi sing jenengé Nikodémus.+ Dhèwèké kuwi salah siji pemimpiné wong Yahudi.  Pas bengi-bengi,+ dhèwèké marani Yésus lan kandha, ”Guru,*+ aku ngerti nèk njenengan kuwi guru sing diutus Gusti Allah. Ora ana wong sing isa nggawé mukjijat*+ kaya njenengan, kecuali dhèwèké diwènèhi kuwasa saka Gusti Allah.”+  Yésus njawab, ”Percayaa, wong sing ora dilairké manèh*+ ora isa ndelok Kerajaané Gusti Allah.”+  Nikodémus kandha, ”Piyé carané wong sing wis tuwa isa dilairké manèh? Dhèwèké kan ora isa mlebu ing wetengé ibuné lan dilairké manèh, ta?”  Yésus njawab, ”Percayaa, wong sing isa mlebu ing Kerajaané Gusti Allah kuwi mung wong sing dibaptis nganggo banyu+ lan nampa roh suciné+ Gusti Allah.*  Wong sing lair saka manungsa kuwi anaké manungsa, lan wong sing lair saka roh suci kuwi anaké Gusti Allah.  Mula, kowé aja nggumun pas aku mau ngandhani kowé nèk kowé kudu dilairké manèh.  Angin kuwi mlakuné sak karepé dhéwé, lan kowé ya krungu swarané, ning kowé ora ngerti asalé saka ngendi lan lungané ing endi. Padha kaya kuwi, kowé ya ora bakal isa njelaské piyé kok wong isa dilairké saka roh suci.”+  Nikodémus takon, ”Piyé carané kuwi isa kelakon?” 10  Yésus njawab, ”Kowé kan guruné wong Israèl, kok isa kowé ora ngerti? 11  Percayaa, aku lan murid-muridku ngomongké apa sing tak ngertèni lan mènèhi kesaksian soal apa sing wis tak delok. Ning, kowé ora nampa kesaksian sing tak wènèhké. 12  Nèk aku ngomongké soal perkara-perkara sing ana ing bumi waé kowé ora percaya, apa manèh nèk aku ngomongké soal perkara-perkara sing ana ing swarga. 13  Ora ana wong sing tau munggah swarga,+ ning Anaké manungsa mudhun saka swarga.+ 14  Kaya Musa ngangkat ula ing cagak wektu ing padhang belantara,+ Anaké manungsa ya kudu diangkat,+ 15  supaya saben wong sing percaya marang dhèwèké isa urip saklawasé.+ 16  ”Merga tresna banget karo wong-wong ing donya iki,* Gusti Allah nganti gelem mènèhké Anaké siji-sijiné,*+ supaya saben wong sing nduduhké iman marang Anaké ora mati, ning isa urip saklawasé.+ 17  Gusti Allah ngutus Anaké ing donya dudu kanggo ngadili wong-wong ing donya iki, ning supaya wong-wong ing donya dislametké liwat Anaké.+ 18  Sapa waé sing nduduhké iman marang dhèwèké ora bakal diadili.+ Ning, sapa waé sing ora nduduhké iman wis diadili, merga wong kuwi ora nduduhké iman marang Anaké* Gusti Allah siji-sijiné.*+ 19  Cahaya kuwi pancèn wis teka ing donya.+ Ning, wong-wong malah luwih seneng karo petengan timbang cahaya, merga tumindaké wong-wong kuwi jahat. Kuwi sebabé wong-wong kuwi diadili. 20  Wong sing tumindaké jahat sengit karo cahaya lan ora marani cahaya supaya tumindaké ora konangan. 21  Ning, wong sing tumindaké bener marani cahaya+ bèn kétok nèk dhèwèké wis tumindak sesuai karo karepé Gusti Allah.” 22  Sakwisé kuwi, Yésus lan murid-muridé lunga ing désa-désa ing Yudéa. Yésus manggon ing kono nganti pirang-pirang dina bareng karo murid-muridé lan mbaptis wong-wong.+ 23  Yohanes ya mbaptis wong-wong ing Aénon cedhak Salim, merga ing kono ana kolam banyu sing gedhé.+ Akèh wong padha mrono, lan Yohanes mbaptis wong-wong kuwi.+ 24  Wektu kuwi, Yohanes durung dipenjara.+ 25  Murid-muridé Yohanes debat karo salah siji wong Yahudi soal piyé carané bèn isa dianggep suci karo Gusti Allah. 26  Mula, murid-murid kuwi marani Yohanes lan kandha, ”Guru,* wong sing tau mbok omongké kaé,+ sing ndhisik bareng karo njenengan ing sabrangé Kali Yordan, saiki mbaptis wong. Kabèh wong ya marani dhèwèké.” 27  Yohanes njawab, ”Nèk Gusti Allah ora mènèhi kuwasa, wong kuwi ora bakal isa nindakké apa-apa. 28  Kowé krungu dhéwé ta pas aku ngomong, ’Aku dudu Kristus,+ ning aku diutus ndhisiki dhèwèké.’+ 29  Mantèn wédok kuwi duwèké mantèn lanang.+ Ning, kancané mantèn lanang seneng banget wektu ngadeg ing cedhaké mantèn lanang lan ngrungokké swarané. Padha kaya kuwi, saiki aku ya seneng banget. 30  Apa sing Kristus tindakké bakal saya akèh, ning apa sing tak tindakké bakal saya sithik.” 31  Sing teka saka ndhuwur+ kuwi luwih unggul timbang liya-liyané. Sing teka saka bumi kuwi asalé saka bumi lan ngomongké perkara-perkara sing ana ing bumi. Sing teka saka swarga kuwi luwih unggul timbang liya-liyané.+ 32  Dhèwèké mènèhi kesaksian soal apa sing wis didelok lan dirungokké,+ ning ora ana wong sing nampa kesaksian sing dhèwèké wènèhké.+ 33  Sapa waé sing nampa kesaksiané kuwi percaya saktulusé ati* nèk Gusti Allah bener.+ 34  Wong sing diutus Gusti Allah kuwi nyampèkké omongané Gusti Allah,+ merga Gusti Allah mènèhké roh suciné akèh banget* marang wong kuwi. 35  Bapak nresnani Anak+ lan wis mènèhi dhèwèké wewenang kanggo nguwasani kabèh.+ 36  Wong sing nduwé iman marang Anak bakal urip saklawasé.+ Wong sing ora manut marang Anak ora bakal nampa urip,+ ning Gusti Allah bakal terus nesu karo dhèwèké.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”Rabi”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”tandha”.
Utawa mungkin ”dilairké saka ndhuwur”.
Lit.: ”sing dilairké saka banyu lan roh suci”.
Lit.: ”karo donya iki”.
Deloken ctn. ing Yoh 1:14.
Deloken ctn. ing Yoh 1:14.
Lit.: ”marang jenengé Anaké”.
Lit.: ”Rabi”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”kuwi ndèlèhké meterainé”.
Utawa ”tanpa ditaker”.